De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Implementatie Pensioenfondsenrichtlijn

Verwante presentaties


Presentatie over: "Implementatie Pensioenfondsenrichtlijn"— Transcript van de presentatie:

1 Implementatie Pensioenfondsenrichtlijn
Mr Rob ten Wolde Directeur Staf Bestuursadvisering AZL N.V.

2 Twee fasen Laatste wijziging PSW: “summiere” beleidsarme implementatie!? In Pensioenwet voortgezette implementatie / nadere invulling Geen andere wetgeving, dan technische aanpassing WTV c.s. Aanwijzingsrecht minister naar DNB

3 Inzet Behoud Nederlands pensioenstelsel
Nederland: vestigingsland buitenlandse pensioeninstellingen Export pensioenuitvoering de facto niet onmogelijk maken

4 Speerpunten Nederlandse lobby
Invoering prudentiële beginselen (in plaats van kwantitatieve beleggingsrestricties) Toepassingsgebied Handhaving verplichtstelling

5 Reikwijdte Toepassing op opf, bpf + bpr Spaarfonds uitgezonderd
Geen toepassing op fonds < 3 deelnemers Geen facultatieve toepassing op verzekeraars Pensioen-BV uitgezonderd Toepassing op wettelijke pensioenregelingen?

6 Artikel 2 PSW Onderbrenging uitvoering pensioentoezegging bij pensioeninstelling in andere EU-lidstaten of EER-land!

7 Artikel 4 PSW Verbod nevenactiviteiten
Rechtspersoonlijkheid naar buitenlands recht nù al mogelijk!

8 Voorwaarden bedrijfsvoering
Inschrijving in register (namenlijst?): Artikel 20 PSW Voorafgaande vergunning grensoverschrijdende activiteiten Uitbreiding bestuurderstoets: goede reputatie, beroepskwalificaties en -ervaring (Artikel 5 PSW) Dezelfde eisen aan adviseurs

9 Bedrijfsvoering (2) Informatie over voorwaarden pensioenregeling
a. Rechten + plichten partijen b. Financiële, technische en andere risico’s pensioenregeling c. Aard + spreiding risico’s Nu letterlijk in Artikel 17 PSW; in PW informatieverplichtingen in beter kader invullen

10 Bedrijfsvoering (3) Uitbreiding jaarrekening / verslag naar kleine fondsen Inlichtingen aan deelnemers + gepensioneerden: richtniveau uitkeringen niveau bij einde dienstverband mogelijkheden waardeoverdracht financieringsniveau beleggingsmogelijkheden als deelnemer b-risico draagt

11 Informatie aan toezichthouder (Artikel 19 PSW)
Toezicht op betrekkingen tussen fonds en anderen Toezending documenten: interne tussentijdse verslagen actuariële schattingen gedetailleerde hypothesen ALM-studies bewijs volgen beleggingsbeginselen + premieplan Verificatie uitbesteding

12 Interventiebevoegdheden
Ao / ic-eis in wet (Artikel 9c PSW) Huidige PSW-bevoegdheden Verbod grensoverschrijdende activiteiten

13 Financiële toezichtbepalingen
Prudent person beginsel: solide beleggen nader ingevuld Berekening + financiering technische voorzieningen (Artikel 9a PSW) Eigen vermogen Beleggingsvoorschriften Verbod van leningen

14 Beheer + bewaring

15 Grensoverschrijdende activiteiten
Door opf Door bpf Geen model Europees pensioenfonds Toepassing sociaal & arbeidsrecht

16 Nederlands sociaal + arbeidsrecht (1)
Definitie + betaling pensioen(uitkeringen) Voorwaarden waardeoverdracht Governance Inhoud pensioenregeling / resultaat cao Verplichtstelling

17 Sociaal + arbeidsrecht (2)
PSW, Bpf, Bpr Gelijke behandeling m/v Organisatie pensioenstelsel / institutionale eisen Materiële bepalingen PSW Geen nFTK! Proportioneel, objectief noodzakelijk en non-discriminatoir

18 Sociaal + arbeidsrecht (3)
Wat wil u? Ministeriële regeling

19 Sociaal + arbeidsrecht (4)
Buitenlandse bescherming beter (hahaha!) Toetsing aan vrije dienstverlening Ontheffing DNB eenzijdig Samenloopproblemen

20 Toepassing Nederlandse...
Sociaal + arbeidsrecht Beleggingsrestricties Informatieverplichtingen

21 Single licence / home country control
DNB-vergunning vooraf Intensief contact DNB - buitenlandse toezichthouder Artikel 32i - q PSW “Budapest” -protocol CEIOPS

22 Slot Grote blokken richtlijntekst, inclusief vage termen + details, in PSW: karakterwijziging! Hier en daar “vlucht” in DNB-beleidsregels Rechtstreekse werking? Meer pensioenfondsenrichtlijnen gewenst


Download ppt "Implementatie Pensioenfondsenrichtlijn"

Verwante presentaties


Ads door Google