De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

STUDIEDAG WANNEER LIEFDE UITMONDT IN EEN GEVECHT… DETERMINANTEN, SCREENING & INTERDISCIPLINAIRE AANPAK Faculteit Rechtsgeleerdheid Zeger van Hee - Tiensestraat.

Verwante presentaties


Presentatie over: "STUDIEDAG WANNEER LIEFDE UITMONDT IN EEN GEVECHT… DETERMINANTEN, SCREENING & INTERDISCIPLINAIRE AANPAK Faculteit Rechtsgeleerdheid Zeger van Hee - Tiensestraat."— Transcript van de presentatie:

1 STUDIEDAG WANNEER LIEFDE UITMONDT IN EEN GEVECHT… DETERMINANTEN, SCREENING & INTERDISCIPLINAIRE AANPAK Faculteit Rechtsgeleerdheid Zeger van Hee - Tiensestraat 41 - 3000 Leuven Dinsdag 2 juni 2009

2 1/1 Wat is een integrale kijk op geweld in gezinnen? Gaan uit van de samenhang tussen verschillende vormen van geweld in het gezin. De risicofactoren, zowel voor slachtoffer –als plegerschap vertonen veel gelijkenissen. Verschillende vormen van geweld worden gecombineerd, of lopen in elkaar over. (Kenmerken van) slachtoffers en de plegers van de verschillende vormen van familiaal geweld vertonen vaak meer gelijkenissen dan verschillen. Integrale kijk op geweld in gezinnen: kans of knelpunt ? Kris De Groof Steunpunt Algemeen Welzijnswerk 1/1 Integrale kijk op geweld in gezinnen

3 1/1 Aandacht voor alle levensdomeinen: vaak bij familiaal geweld problemen op verschillende domeinen: schulden, isolement, relatieproblemen,…  belangrijk problemen op deze verschillende levensdomeinen in beeld te brengen. kan inzichtelijk werken, geeft de hulpverlening de kans om begrip over deze moeilijke leefsituatie te verwoorden (zonder afbreuk te doen aan de verantwoordelijkheid die de pleger moet nemen rond de geweldsituatie). prioriteiten rond probleemgebieden bepalen, en naar een gepast oplossing voor een aantal problemen zoeken aandacht voor de dader-slachtofferdynamiek: in elk van ons schuilt een mogelijk slachtoffer en een mogelijke pleger slachtoffer- en plegerschap ligt niet zo ver uit elkaar ligt als vaak gedacht. oog voor de dynamieken en het continuüm dat bij familiaal geweld kan spelen Integrale kijk op geweld in gezinnen: kans of knelpunt? Kris De Groof Steunpunt Algemeen Welzijnswerk 1/1

4 1/1 Streven naar een intersectorale, samenwerkende aanpak. Verschillende diensten worden geconfronteerd met familiaal geweld, en vervullen hier een belangrijke rol Samenwerking en het uitklaren van ieders rol en taak, met de verschillende partners, is belangrijk. Partners: zowel hulpverleningsdiensten als politiediensten, justitie, onderwijs,… Op deze manier voorkomen dat mensen tussen de mazen van het (hulpverlenings)net vallen. Het samenwerken met politie en justitie is hierbij uiteraard ook zeer belangrijk Een integrale visie sluit niet uit dat de verschillende vormen van geweld in het gezin specifieke kernmerken hebben. Voor verschillende doelgroepen een verschillende aanpak Integrale kijk op geweld in gezinnen: kans of knelpunt? Kris De Groof Steunpunt Algemeen Welzijnswerk 1/1

5 1/1 Integrale kijk op geweld in gezinnen- kans of knelpunt? Kansen: Mensen vallen minder door mazen van het net (vb vluchthuizen: begeleide terugkeer) diensten kennen elkaar beter, en weten wat ze naar wie kunnen doorverwijzen Meer differentiatie in aanbod: van individueel tot groepsgericht, van vrijwillig tot gedwongen, van ambulant tot residentieel. Aanbod op verschillende lijnen (0 de, 1 ste, 2 de ) Meer kans op een vroegtijdig, preventiever aanbod Integrale kijk op geweld in gezinnen: kans of knelpunt? Kris De Groof Steunpunt Algemeen Welzijnswerk 1/1

6 1/1 Integrale kijk op geweld in gezinnen- kans of knelpunt? knelpunten: Differentiatie in aanbod is nog onvoldoende aanwezig Uitklaren wat welke persoon/systeem wanneer nodig heeft is nog niet gebeurd, en is nodig Uitklaren wat welke vorm van geweld wanneer nodig heeft aan methodieken (wat werkt?) is nog niet gebeurd, en is nodig Iedere partner in samenwerkingsverband moet rol en taak uitklaren, er moet engagement zijn om het met elkaar aan te gaan Partners moeten elkaar in eigen-heid respecteren (meldingsplicht versus beroepsgeheim).

7 1/1 Stellingen: Stelling 1: Als er sprake is van partnergeweld, wordt de invloed op de kinderen automatisch ter sprake gebracht met de ouders. Stelling 2: Individuele begeleiding van een slachtoffer/pleger is enkel aangewezen wanneer het gezin/koppel niet meer samenleeft. Stelling 3: Om goed samen te werken tussen politie en hulpverlening zit het beroepsgeheim van hulpverleners vaak in de weg.


Download ppt "STUDIEDAG WANNEER LIEFDE UITMONDT IN EEN GEVECHT… DETERMINANTEN, SCREENING & INTERDISCIPLINAIRE AANPAK Faculteit Rechtsgeleerdheid Zeger van Hee - Tiensestraat."

Verwante presentaties


Ads door Google