De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Doelgroep van PZT Mensen met een chronisch (niet-acute) psychiatrische problematiek verblijvend in de thuissituatie We richten ons niet op crisisopvang.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Doelgroep van PZT Mensen met een chronisch (niet-acute) psychiatrische problematiek verblijvend in de thuissituatie We richten ons niet op crisisopvang."— Transcript van de presentatie:

1

2 Doelgroep van PZT Mensen met een chronisch (niet-acute) psychiatrische problematiek verblijvend in de thuissituatie We richten ons niet op crisisopvang Mensen met een psychische kwetsbaarheid die reeds in behandeling zijn binnen de bestaande hulpverlening en waar psychiatrische zorg in de thuissituatie nodig blijkt. Mensen die zich bevinden in de overgangsfase van de residentiële sector naar hun thuissituatie.

3 Inclusie- en exclusiecriteria Welke mensen en problematieken komen in aanmerking?

4 Inclusiecriteria R egioafbakening (Izegem, Roeselare, Tielt) uitgezonderd de RIHO zone Volwassenen Langdurig chronische problematieken Minimale motivatie Verblijvend in de thuissituatie Diagnose volgens de DSM Gestabiliseerde problematieken

5 Exclusiecriteria Als de zorgbehoefte groter is dan de begeleidingsfunctie (intensieve opvang) Specifieke problematieken waarvoor er andere thuiszorgdiensten zijn (NAH; Autisme; VAPH;…) Acute problematieken (crisissituaties) Exclusiecriteria

6 Zorgaanbod PZT Bege- leiding Coördinatie Coaching Advies Sensibilisering Volgens subsidiariteits- principe = niets meer dan nodig en niets minder dan noodzakelijk

7 Sensibilisering? Bekendmaking Rondetafelgesprekken Vorming Samenwerking KOPP regio groep Psychische en psychiatrische problemen bespreekbaar maken

8 Advies ? Kortdurende interventie al dan niet via intake: Vooral gericht op geven van psycho-educatie (Aanbieden van informatie, kapstokken, tips in het omgaan met bepaalde ziektebeelden en gedragingen, … ) Doorverwijzing naar gepaste instanties brug slaan tussen niet-ggz en ggz. Advies kan aangeboden worden aan alle hulpverleners, aan mantelzorgers, cliënten, netwerk, ….

9 Coaching ? Gericht naar hulpverleners en mantelzorgers geconfronteerd met cliënten met psychische / psychiatrisch problemen. Bruggen maken: samen dragen, overleggen, verduidelijken,… waarbij men advies en ondersteuning biedt aan het betrokken netwerk.

10 Coördinatie ? Vertrouwensrelatie uitbouwen Omvat meerdere interventies: - uitbouwen van een netwerk, zorgafstemming, zorgbemiddeling en – coördinatie, … - installeren van een coaching - Crisismanagement :in een zorgoverleg een crisisplan opstellen aangepast aan de realiteit van de cliënt en zijn omgeving.

11 Begeleiding? Zeer beperkt! Langdurig proces met cliëntgerichte doelstellingen. Bij wie ? mensen met ernstige en langdurige psychiatrische problemen,

12 Aanmelding: telefonisch via centraal nummer van het mobiel team 051/43.41. 07 Advies of intakebundel opsturen. Intakefase: - Verkennend huisbezoek of kliniekbezoek - Intakebespreking op adviesteam - Beslissing doorgeven aan cliënt en verwijzer - Wachtlijstinstallatie/wachtlijst Intakeprocedure


Download ppt "Doelgroep van PZT Mensen met een chronisch (niet-acute) psychiatrische problematiek verblijvend in de thuissituatie We richten ons niet op crisisopvang."

Verwante presentaties


Ads door Google