De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vragenlijst ketencoördinatoren

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vragenlijst ketencoördinatoren"— Transcript van de presentatie:

1 Vragenlijst ketencoördinatoren
Werkgroep Ketencoördinatoren: Suus Benjaminsen Christa Bom Tonnie van der Laar Ingrid Middelkoop Mario Pietersma

2 De vragenlijst Afgenomen via website van Kennisnetwerk begin 2012
33 respondenten van de 67 deelnemende ketens van het Kennisnetwerk

3 Resultaten

4 Opleidingsniveau

5 Achtergrond werk

6 Werkervaring en uren per week

7 Functiecombinatie

8 Financiering

9 Facilitering

10

11 taak beheers/bezit ik voldoende het minst aantal keren benoemd:
18. Aanspreekpunt bij klachten in de keten (voorwaarde IGZ) 23. Monitoren van organisatieoverstijgende samenwerking 24. Schrijven van jaarplan 29. Omgaan met Budgetten en andere financi:ele verantwoordelijkheden 22. Toe- en uittreding van ketenpartners organiseren 20. Agenderen van nieuwe ontwikkelingen op strategisch niveau 10. Op de hoogte blijven van relevante ontwikkelingen in het algemeen omtrent zorg voor CVA-patiënten 38. Bijhouden van nieuwe ontwikkelingen

12

13 ondersteuning door Kennisnetwerk gewenst bij taak (meeste keren genoemd)
10. Op de hoogte blijven van relevante ontwikkelingen in het algemeen omtrent zorg voor CVA-patiënten 38. Bijhouden van nieuwe ontwikkelingen 9. Op de hoogte blijven van relevante ontwikkelingen in de regio 23. Monitoren van organisatieoverstijgende samenwerking 31. Werken met en vanuit een visie 28. Opstellen van rapportage tbv prestatie-indicatoren

14

15 opleiding gewenst in kader van volgende taak (meeste keren genoemd)
29. Omgaan met Budgetten en andere financiële verantwoordelijkheden 23. Monitoren van organisatieoverstijgende samenwerking 17. Acties uitzetten om borging van afspraken te waarborgen 34. Gevoel hebben/ontwikkelen voor bestuurlijke verhoudingen 24. Schrijven van jaarplan 8. Op de hoogte blijven van relevante ontwikkelingen in de eigen keten

16 Verdere analyse van behoeften

17 Taak wordt al uitgevoerd wel nog ondersteuning cq opleiding nodig
>50 % voeren taak uit en willen ondersteuning 8. Op de hoogte blijven van relevante ontwikkelingen in de eigen keten 12. Organiseren van overleg op tactisch niveau 13. Agenderen van nieuwe ontwikkelingen op tactisch niveau 14. Bewaken van gemaakte afspraken op tactisch niveau 15. Signaleren en analyseren van knelpunten 16. Uitzetten van acties nav knelpunten 17. Acties uitzetten om borging van afspraken te waarborgen 26. Verzorgen van een registratiesysteem 27. Bewaken van invullen van registratiebestand 28. Opstellen van rapportage tbv prestatie-indicatoren >66% voeren taak uit en willen opleiding 8. Op de hoogte blijven van relevante ontwikkelingen in de eigen keten 12. Organiseren van overleg op tactisch niveau 15. Signaleren en analyseren van knelpunten 16. Uitzetten van acties nav knelpunten 17. Acties uitzetten om borging van afspraken te waarborgen 28. Opstellen van rapportage tbv prestatie-indicatoren 30. Kijken met een helikopterblik 31. Werken met en vanuit een visie 32. Werken gericht op resultaat 33. Aansturen op mensen en relaties 38. Bijhouden van nieuwe ontwikkelingen

18 Taken die in meerdere bovenstaande overzichten voorkomen
8. Op de hoogte blijven van relevante ontwikkelingen in de eigen keten 10. Op de hoogte blijven van relevante ontwikkelingen in het algemeen omtrent zorg voor CVA-patiënten 12. Organiseren van overleg op tactisch niveau 15. Signaleren en analyseren van knelpunten 16. Uitzetten van acties nav knelpunten 17. Acties uitzetten om borging van afspraken te waarborgen 28. Opstellen van rapportage tbv prestatie-indicatoren 31. Werken met en vanuit een visie 38. Bijhouden van nieuwe ontwikkelingen

19 Al uitgezette acties Jaarplannen toegankelijk via website KNCN
Jaaroverzichten toegankelijk via website KNCN Heb je zelf jaarplannen of –overzichten? Overleg met werkgroep opleiding en scholing

20 Andere acties werkgroep
Verdere invulling van de pagina’s ketens: voor beter inzicht in ketens Formulering verwachtingen ketencoördinatoren aan Kennisnetwerk CVA NL en anders om “takenlijst ketencoördinatoren” als bijlage van de functieomschrijving Ketencoördinator: een overzicht en nadere toelichting met voordelen van uitvoering van tak klankbordgroep voor: Uitzetten onderzoek financiering van de CVA zorg Handelswijze ketencoördinatoren betreffende de afdracht van de € 20 opslag op de DBC CVA aan het Kennisnetwerk CVA NL Samenstelling “welkomstpakket” bij aansluiten Kennisnetwerk CVA NL Ideeën stimulering gebruik van de website KNCN

21


Download ppt "Vragenlijst ketencoördinatoren"

Verwante presentaties


Ads door Google