De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

2e gebod: Maak geen beeld van God, maar geloof in zijn beeld

Verwante presentaties


Presentatie over: "2e gebod: Maak geen beeld van God, maar geloof in zijn beeld"— Transcript van de presentatie:

1 2e gebod: Maak geen beeld van God, maar geloof in zijn beeld

2 Het tweede gebod Maak geen godenbeelden, geen enkele afbeelding van iets dat in de hemel hier boven is of van iets beneden op de aarde of in het water onder de aarde. Kniel voor zulke beelden niet neer, vereer ze niet, want ik, de HEER, uw God, duld geen andere goden naast mij. Voor de schuld van de ouders laat ik de kinderen boeten, en ook het derde geslacht en het vierde, wanneer ze mij haten; maar als ze mij liefhebben en doen wat ik gebied, bewijs ik hun mijn liefde tot in het duizendste geslacht.

3 Het tweede gebod verschil tussen 1e en 2e gebod vertaling 2e gebod
motivatie achter 2e gebod toepassing 2e gebod

4 De tien geboden op rijm – ‘Roomse versie’
1-Bovenal: bemin één God 2-Zweer niet ijdel, vloek noch spot 3-heilig steeds de dag des Heren 4-vader, moeder zult gij eren 5-dood niet geef geen ergernis 6-doe niet wat onkuisheid is 7-vlucht het stelen en bedriegen 8-ook de achterklap en het liegen 9-wees steeds kuis in uw gemoed 10-begeer nooit andermans goed

5 1 vereer naast mij geen andere goden
2. maak geen godenbeelden 3. misbruik de naam van de Here uw God niet 4. gedenk de sabbatdag 5. toon eerbied voor uw vader en uw moeder 6. pleeg geen moord 7. pleeg geen overspel 8. steel niet 9. leg geen val getuigenis af over een ander 10. Zet uw zinnen niet op het huis van een ander, ook niet op zijn vrouw, zijn rund, ezel of wat hem ook maar toebehoort

6 Roomse en Lutherse traditie:
geen verschil tussen gebod 1 en 2 tiende gebod opgesplitst in twee geboden Gereformeerde traditie: gebod 1 en 2 onderscheiden tiende gebod over begeren niet opsplitsen

7 Verschil eerste en tweede gebod:
1e gebod: geen andere goden naast of in plaats van de ware God 2e gebod: de ware God niet afbeelden

8 (Mozes zegt tegen Israël) … … … Toen sprak de HEER tot u vanuit het vuur. U hoorde een stem spreken, maar een gedaante zag u niet; er was alleen die stem. Hij maakte de regels van het verbond bekend, de tien geboden. … …  Maar aangezien u geen gedaante hebt gezien toen de HEER u op de Horeb vanuit het vuur toesprak, moet u zich zorgvuldig in acht nemen: misdraag u niet door een godenbeeld te maken, een afbeelding van welk wezen dan ook … … … (Deuteronomium 4)

9 ‘Het volk riep uit: ‘Israël, dit is je god, die je uit Egypte heeft geleid!’ Toen Aäron besefte wat er gebeurde, bouwde hij een altaar voor het beeld en kondigde hij aan dat er de volgende dag een feest voor de HEER zou zijn.’

10 Het tweede gebod - vertaling
Maak geen godenbeelden, … Kniel voor zulke beelden niet neer, vereer ze niet, want ik, de HEER, uw God, duld geen andere goden naast mij. Voor de schuld van de ouders laat ik de kinderen boeten, en ook het derde geslacht en het vierde, wanneer ze mij haten; maar als ze mij liefhebben en doen wat ik gebied, bewijs ik hun mijn liefde tot in het duizendste geslacht.

11 ki anochi jahweh elohecha qina
want ik, de HEER, uw God, duld geen andere goden naast mij. ki anochi jahweh elohecha qina want ik HERE uw God ijverig/jaloers/ geldingsdrang alternatieve vertaling: Want ik, de HERE uw God, ben een God die zich laat gelden

12 Voor de schuld van de ouders laat ik de kinderen boeten, en ook het derde geslacht en het vierde, wanneer ze mij haten alternatieve vertaling Ik straf de zonde van de ouders bij kinderen, klein- en achterkleinkinderen wanneer ze mij ontrouw zijn maar als ze mij liefhebben en doen wat ik gebied, bewijs ik hun mijn liefde tot in het duizendste geslacht.

13 Het tweede gebod – alternatieve vertaling
Maak geen godenbeelden, geen enkele afbeelding van iets dat in de hemel hier boven is of van iets beneden op de aarde of in het water onder de aarde. Kniel voor zulke beelden niet neer, vereer ze niet, want ik de Here uw God ben een God die zich doet gelden: ik straf de zonde van de ouders bij kinderen, klein- en achterkleinkinderen wanneer ze mij ontrouw zijn, maar als ze mij liefhebben en doen wat ik gebied, bewijs ik hun mijn liefde tot in het duizendste geslacht.

14 God niet afbeelden, want … … …
Hij heeft ons gemaakt, en niet andersom daar is hij veel te groot voor Hem afbeelden is per definitie Hem naar beneden halen en veranderen, naar onze maatstaven (zo willen we hem hebben ..) God wordt alleen zichtbaar op zijn eigen voorwaarden … …

15 Beeld van de onzichtbare is Hij … (Kolossenzen 2)
Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige Zoon die zelf God is, die aan het hart van de Vader rust, heeft Hem doen kennen. (Johannes 1) Wie Mij heeft gezien heeft de Vader gezien (Johannes 14)

16 toepassing: welk beeld van God heb jij?
de grote afwezige het peilloze mysterie filmregisseur liefde Sinterklaas … … > ken Hem via zijn Zoon Jezus Christus


Download ppt "2e gebod: Maak geen beeld van God, maar geloof in zijn beeld"

Verwante presentaties


Ads door Google