De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Grenzen aan evidence-based werken in de lokale public health praktijk

Verwante presentaties


Presentatie over: "Grenzen aan evidence-based werken in de lokale public health praktijk"— Transcript van de presentatie:

1 Grenzen aan evidence-based werken in de lokale public health praktijk
…. Hans van Oers Tranzo, Universiteit van Tilburg RIVM, centrum Volksgezondheid Toekomst Verkenningen

2 Over grenzen….

3 Over grenzen.…

4 Over grenzen….

5 Voorlopige conclusies
Rijstijl van vrouwen wordt door mannen als matig beoordeeld (op Cyprus)

6 Voorlopige conclusies
Rijstijl van vrouwen wordt door mannen als matig beoordeeld (op Cyprus) Over de grens is er een andere wereld

7 Voorlopige conclusies
Rijstijl van vrouwen wordt door mannen als matig beoordeeld (op Cyprus) Over de grens is er een andere wereld Vasthouden aan eigen werkelijkheid kan tot brokken leiden

8 Ook de lokale public health kent meerdere werkelijkheden
Beleid: politieke keuzen en prioriteiten over inrichting en uitvoering Praktijk: organisatie van voorlichting, sociale actie, dienstverlening en voorzieningen Onderzoek: om aard en omvang van problemen in kaart te brengen, determinanten te identificeren, en het (potentiële) effect van beleid en praktijk vast te stellen (Bron: Green, 2006; Jansen et al, 2008)

9 Ook de lokale public health kent meerdere werkelijkheden
In de public health zijn beleid, praktijk en onderzoek drie werelden, waarin niet altijd aan dezelfde kant van de weg wordt gereden

10 Ook de lokale public health kent meerdere werkelijkheden
In de public health zijn beleid, praktijk en onderzoek drie werelden, waarin niet altijd aan dezelfde kant van de weg wordt gereden

11 Drie werelden Beleid Praktijk Onderzoek Probleem relevantie
politieke agenda maatschappelijk grote invloed praktisch matige invloed wetenschappelijk geringe invloed Formulering - waardering theorie bewijs Implementatie tussentijdse aanpassingen Evaluatie - duur werkcyclus Bron: Jansen et al, 2008

12 Drie werelden Beleid Praktijk Onderzoek Probleem relevantie
politieke agenda maatschappelijk grote invloed praktisch matige invloed wetenschappelijk geringe invloed Formulering - waardering theorie bewijs soms relevant policy-based niet relevant practice-based relevant evidence-based Implementatie tussentijdse aanpassingen Evaluatie - duur werkcyclus Bron: Jansen et al, 2008

13 Drie werelden Beleid Praktijk Onderzoek Probleem relevantie
politieke agenda maatschappelijk grote invloed praktisch matige invloed wetenschappelijk geringe invloed Formulering - waardering theorie bewijs soms relevant policy-based niet relevant practice-based relevant evidence-based Implementatie tussentijdse aanpassingen o.b.v. politieke ontwikkelingen o.b.v. praktische ervaringen geen aanpassingen in lopend onderzoek Evaluatie - duur werkcyclus Bron: Jansen et al, 2008

14 Drie werelden Beleid Praktijk Onderzoek Probleem relevantie
politieke agenda maatschappelijk grote invloed praktisch matige invloed wetenschappelijk geringe invloed Formulering - waardering theorie bewijs soms relevant policy-based niet relevant practice-based relevant evidence-based Implementatie tussentijdse aanpassingen o.b.v. politieke ontwikkelingen o.b.v. praktische ervaringen geen aanpassingen in lopend onderzoek Evaluatie - duur werkcyclus onvoorspelbaar, <4 jaar kort, < 1 jaar voorspelbaar, 4 jaar Bron: Jansen et al, 2008

15 Spanning tussen beleid, praktijk en onderzoek, bij formulering van oplossingen
Rol van evidence is verschillend, maar steeds meer nadruk op evidence-based werken Waarom evidence-based werken? Waarom is evidence-based werken in de lokale public health zo lastig? Waarom is lokaal beleid nog zo weinig evidence-based?

16 Waarom evidence-based werken?
Bron: VTV-2006

17 Waarom evidence-based werken?
Bron: VTV-2006

18 Waarom evidence-based werken?
De toptien uit de VTV-2006 was aanleiding voor de vijf speerpunten van het nationaal volksgezondheidsbeleid: Roken Schadelijk alcoholgebruik Overgewicht Depressie Diabetes Bron: VWS-nota ‘Kiezen voor gezond leven’, 2006

19 Kortom: Evidence-based werken ondersteunt bij besluitvorming, op basis van best beschikbare kennis

20 En dat is nodig, want anders…
kan elke arts zelf bepalen wat de ‘beste’ vaccinatiemomenten in het RVP zijn; kan de screeningsorganisatie zelf bepalen wie en hoe vaak wordt uitgenodigd voor een screeningsprogramma kan een school zelf vaststellen wat voor interventie kinderen krijgen aangeboden over roken, alcohol, drugs kan een wethouder Volksgezondheid zelf gaan bedenken wat de ‘beste’ interventies zijn voor de aanpak van overgewicht

21 En dat is nodig, want anders…
kan elke arts zelf bepalen wat de ‘beste’ vaccinatiemomenten in het RVP zijn; kan de screeningsorganisatie zelf bepalen wie en hoe vaak wordt uitgenodigd voor een screeningsprogramma kan een school zelf vaststellen wat voor interventie kinderen krijgen aangeboden over roken, alcohol, drugs kan een wethouder Volksgezondheid zelf gaan bedenken wat de ‘beste’ interventies zijn voor de aanpak van overgewicht wordt in de public health het wiel te vaak opnieuw uitgevonden, en te weinig gebruikt

22 Hoe evidence-based werken versterken?
Handelingsopties vastleggen: Wetten WCPV/WPG Wet Bevolkingsonderzoek Vleeskeuringswet Woningwet Verkeerswet Besluiten Waterleidingbesluit Bouwbesluit Rioleringsbesluit Richtlijnen Richtlijn gezonde voeding Leeflijnen depressie, alcohol tabak, overgewicht Beleidsnota met onderbouwde keuzes, als kader voor lokaal beleid Kiezen voor gezond leven

23 Waarom is dat zo lastig in de praktijk
Waarom is dat zo lastig in de praktijk? Leeflijnen voor tabak, alcohol, depressie en overgewicht

24 Aanzienlijke regionale verschillen in inzet van preventie
Bekendheid met leeflijnen bij GGD-en bij gemeenten Bron: CGL, van Dijk en van Kesteren, 2009

25 Aanzienlijke regionale verschillen in inzet van preventie
Gebruik leeflijnen door GGD-en door gemeenten Bron: CGL, van Dijk en van Kesteren, 2009

26 Waarom is dat zo lastig in de lokale public health praktijk?
bij een deel van de gemeenten én GGD-en zijn de landelijke speerpunten géén beleidsthema, zij kennen de leeflijnen niet een aanzienlijk deel van de gemeenten én GGD-en gebruikt de handleiding slechts gedeeltelijk het overgrote deel van de gemeenten én GGD-en maakt geen gebruik van de aanbevolen interventies Waarom wordt die kennis onvoldoende toegepast?

27 Waarom is dat zo lastig in de lokale public health praktijk?
Lokaal Centraal

28 Waarom is dat zo lastig in de lokale public health praktijk?
Beleidsveld Onderzoeksveld

29 Waarom is dat zo lastig in de lokale public health praktijk?
Verwachtingen, overdracht, adoptie en interpretatie Kennisoverdracht Beleidsverandering - Lokaal - Beleidsveld - Centraal - Onderzoeksveld Bron: de Goede et al, submitted

30 Andere factoren die een rol spelen bij de besluitvorming over publieke gezondheid
Adoptie: - aansluiting bij persoonlijke kennis, waarden, voorkeuren - gezaghebbendheid van betrokken partijen Verwachtingen: - timing, actualiteit - mate van onzekerheid Overdracht: - taalgebruik, rol van de media - conflicterende kennis Interpretatie: - is het een relevant probleem - welke oplossingen zijn er, wie is verantwoordelijk voor actie

31 Samenvattend…. Er zijn meerdere werelden in de public health
Evidence-based werken is nodig ‘Evidence’ is niet voldoende rekening houden met context, interactie nodig ‘evidence based’  ‘evidence-informed’ Naast ‘evidence’ spelen ook andere factoren een rol: verwachtingen, overdracht, adoptie, interpretatie Elkaars wereld leren kennen beleid, praktijk en onderzoek lokaal en centraal

32 3-9-1967: Zweden verandert van linksrijdend naar rechtsrijdend verkeer


Download ppt "Grenzen aan evidence-based werken in de lokale public health praktijk"

Verwante presentaties


Ads door Google