De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Dienst Wijken 1 Beter participeren in de gemeente Utrecht Acties van de gemeente om participatie en betrokkenheid van burgers bij de ontwikkelingen in.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Dienst Wijken 1 Beter participeren in de gemeente Utrecht Acties van de gemeente om participatie en betrokkenheid van burgers bij de ontwikkelingen in."— Transcript van de presentatie:

1 Dienst Wijken 1 Beter participeren in de gemeente Utrecht Acties van de gemeente om participatie en betrokkenheid van burgers bij de ontwikkelingen in de stad en hun directe leefomgeving te vergroten 30 oktober 2008

2 2 Aanleiding Dringende wens bewoners, gemeenteraad en college om bewoners beter, vaker en eerder te betrekken: 43% van de Utrechters zegt onvoldoende invloed te hebben op het gemeentebeleid (inw. enquête 2007) Collegeprogramma 2006-2010 “Utrecht voor elkaar” Motie “Inspraak nieuwe stijl”, 31 mei 2007 Initiatiefnota VVD: “Het Utrechts Protocol: zeven gouden regels” Motie “Inspraakbijsluiter”, 29 november 2007 Initiatief gemeenteraad bew. participatie buurtveiligheid

3 3 Een aanpak in vier delen 1.Inbedden van kennis en vaardigheden op het gebied van participatie 2.Participatie inbouwen in beleids-, planvormings- en werkprocessen 3.Zichtbaar maken van vernieuwende projecten 4.Regie en afstemming op stedelijk en op wijkniveau

4 4 1. Inbedden van kennis over en vaardigheden in participatie (a) Doel: Brede kennis over participatie in de gemeente Voldoende medewerkers hebben de benodigde vaardigheden We dragen als gemeente uit dat participatie noodzakelijk en gewenst is en handelen daar naar (cultuur)

5 5 1. Inbedden van kennis over en vaardigheden in participatie (b) Initiatieven Gemeentebrede opleiding voor participatie en interactief beleid Participedia: intranetsite voor medewerkers over participatie in de gemeente Utrecht Coaching: medewerkers met veel participatie-ervaring zijn sparringpartner voor collega’s Factor C: het communicatiebureau stimuleert communicatie in het hart van beleid

6 6 2. Participatie inbouwen in beleids-, planvormings- en werkprocessen Doel: waarborgen continuïteit en maatwerk per beleidsterrein Resultaten a. “Meedoen met Beheer” SW geeft bewoners een grotere rol bij plantsoenen, straten, parken, pleinen b. “Bouwen aan participatie” SO betrekt belanghebbenden beter, vaker, eerder bij compl. bouwprojecten c. “Meedoen in de krachtwijken” d. “Aanpak bewonersparticipatie buurtveiligheid” Afspraken in de maak met SW (o.a. grote ruimtelijke ingrepen) en DMO: bestaande inzet (WMO, U-shake, jeugdmonitor) uitbreiden (o.a. betrekken jeugd bij aanpak buitenruimte)

7 7 3. Zichtbaar maken van vernieuwende projecten Maakt resultaten zichtbaar, vergroot de kennis en inspireert (intern: participedia, extern communicatie- aanpak) Participatietrofee vanaf 2009 Projecten hoger op de participatieladder dan gebruikelijke vorm van raadplegen Betrekken specifieke groepen

8 8 4. Regie en afstemming op stedelijk en wijkniveau Vakdiensten en programma’s - inbouw participatie in eigen werkprocessen - goede verloop participatieprocessen Dienst Wijken - adviseert en levert inbreng op wijkniveau - stedelijk kenniscentrum op gemeentelijk niveau Communicatiebureau - adviseert over communicatie/participatieproces - uitvoering: opstellen communicatie- en participatieplan, wijkberichten


Download ppt "Dienst Wijken 1 Beter participeren in de gemeente Utrecht Acties van de gemeente om participatie en betrokkenheid van burgers bij de ontwikkelingen in."

Verwante presentaties


Ads door Google