De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wetgeving Onderwerpen: Wet flexibiliteit en zekerheid (Flexwet)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wetgeving Onderwerpen: Wet flexibiliteit en zekerheid (Flexwet)"— Transcript van de presentatie:

1 Wetgeving Onderwerpen: Wet flexibiliteit en zekerheid (Flexwet)
Wet allocatie van arbeidskrachten door intermediairs (WAADI) cao’s wetgeving omtrent arbeidsrecht sociale wetgeving overige relevante wetgeving

2 Flexwet De Wet flexibiliteit en zekerheid (Flexwet) is van kracht geworden op 1 januari 1999. De Flexwet is ingevoerd om: de flexibiliteit voor werkgevers te vergroten; meer zekerheid en een betere rechtspositie voor de werknemer te creëren.

3 Flexwet Belangrijkste regels: proeftijd contracten voor bepaalde tijd
minimum arbeidsduur per oproep loondoorbetalingsverplichting rechtsvermoedens opzegtermijn ontbinding

4 WAADI Wet allocatie van arbeidskrachten door intermediairs (WAADI)
Geldt voor alle intermediairs. Met de invoering van deze wet is het vergunningstelsel komen te vervallen. Iedereen kan nu een arbeids-bemiddelingsbureau beginnen.

5 WAADI Belangrijkste regels: stakingsbeding inlenersaansprakelijkheid
loonverhoudingsnorm informatieveiligheid

6 Collectieve arbeidsovereenkomst
Een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) is een overeenkomst op het gebied van arbeidsvoorwaarden voor een gehele branche. Een cao wordt gezamenlijk afgesloten door: één of meer werkgevers; één of meer werkgeversorganisaties; en één of meer werknemersorganisaties (meestal vakbonden).

7 Collectieve arbeidsovereenkomst
Betrokkenen: Brancheorganisaties (bijvoorbeeld: OAWS, ABU, NBBU, Boaborea) Beroepsverenigingen (bijvoorbeeld: NOBOL, Noloc, NOBCO, SNCU) Grootste cao’s voor uitzendkrachten: ABU-cao NBBU-cao

8 ABU-cao Fase A: maximaal 78 gewerkte weken
bij 78 gewerkte weken ⇨ arbeidsovereenkomst met uitzendbeding stopt automatisch werkt de flexwerker door ⇨ automatisch naar fase B 26 weken niet gewerkt ⇨ terug begin fase A na 26 begint ⇨ opbouw pensioen na 26 weken ⇨ opbouw ‘persoonlijk opleidingsbudget’

9 ABU-cao Fase B: volgt direct op fase A, mits fase A niet langer dan 26 weken geleden is maximaal twee jaar en/of maximaal acht arbeidsovereenkomsten iedere arbeidsovereenkomst is voor bepaalde tijd recht op loondoorbetaling, ook bij geen werk/ziekte onderbreking < dan 13 weken ⇨ doortellen in fase B onderbreking ≥ 13 weken maar < 26 weken ⇨ terug naar begin fase B onderbreking ≥ 26 weken ⇨ terug naar begin fase A

10 ABU-cao Vervolg fase B:
individueel recht op persoonlijk opleidingsbudget einde dienstverband in fase B ⇨ persoonlijk opleidingsbudget wordt uitgekeerd, tenzij: de flexwerker aansluitend op fase B een arbeids-contract krijgt bij de inlener; de flexwerker instroomt in fase C; scholing is geweigerd; de arbeidsovereenkomst is ontbonden op grond van dringende reden (op staande voet).

11 ABU-cao Fase C: volgt direct op fase B, mits fase B niet langer dan 13 weken geleden is is een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd bij het uitzendbureau als de flexwerker stopt en de onderbreking is korter dan 26 weken ⇨ terug naar begin fase B onderbreking langer dan 26 weken ⇨ alle opgebouwde rechten verlopen ⇨ terug naar begin fase A

12 Opvolgend werkgeverschap
Opvolgend werkgeverschap houdt in dat bij verandering van werkgever, onder bepaalde omstandigheden, het werkverleden van de betreffende werknemer wordt meegenomen.

13 Overige relevante wetgeving
Belangrijke wetgeving omtrent arbeidsrecht: Arbeidstijdenwet Wet op de identificatieplicht (Wid) Wet arbeid vreemdelingen (Wav)

14 Overige relevante wetgeving
Belangrijke sociale wetgeving: Wet verbetering poortwachter (Wvp) Ziektewet (ZW) Werkloosheidwet (WW) Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wet Wajong) Werkregeling jonggehandicapten Wet Werk en Bijstand (WWB)

15 Overige relevante regels
Regels uit de praktijk: NVP Sollicitatiecode College bescherming persoonsgegevens (CBP) Commissie Gelijke Behandeling (CGB) Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) spelregels voor referenties en getuigschriften Verklaring arbeidsrelatie (VAR) diverse bedingen, zoals concurrentie-, relatie- en geheimhoudingsbeding algemene voorwaarden intermediair


Download ppt "Wetgeving Onderwerpen: Wet flexibiliteit en zekerheid (Flexwet)"

Verwante presentaties


Ads door Google