De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

CAT 4 februari 2004 Patiënt presenteerde zich tijdens de dienst dd 20 jan 2004 met acuut ontstane vertigo. Betahistine?

Verwante presentaties


Presentatie over: "CAT 4 februari 2004 Patiënt presenteerde zich tijdens de dienst dd 20 jan 2004 met acuut ontstane vertigo. Betahistine?"— Transcript van de presentatie:

1 CAT 4 februari 2004 Patiënt presenteerde zich tijdens de dienst dd 20 jan 2004 met acuut ontstane vertigo. Betahistine?

2 Vraagstelling: Is betahistine een zinvolle therapie bij perifeer vestibulair syndroom?

3 Wat is een perifeer vestibulair syndroom?
Maar Wat is een perifeer vestibulair syndroom? M. Meniere, BPPD, Neuritis optica Wat wil je behandelen? Symptomen: nausea, vertigo Ziekteduur

4 Zoeken op : betahistine of dihydrochloride met vertigo of vestibulair

5 Gevonden 1 cochrane studie 7 RCT’s 5 geen placebo onderzoek
1 effect meting vestibulo-oculaire reflex

6 cochraine Betahistine for Menier’s disease or syndrome, AL James en MJ Burton (issue ) 6 trials RCT (van de 65) : n=162 Geen van de studies beoordeelde adequaat het effect van betahistine. Geen van de studies had de hoogst kwaliteit tgv diagnostische criteria of methodiek

7 Cross-over trails alleen als de data voor de cross over te extraheren waren.
Allen placebo vs betahistidine Studies werden ingedeeld naar 3 graden (I weinig risico op bias - graad III veel risico) Uitkomsten: vertigo, gehoor, tinnitus, aural fullness

8 Vertigo: < 3 mnd GR I: statistisch significant effect van betahistine vs placebo op intensiteit (<0,0001) and frequentie (<0,01) Gr II: 1 studie alleen met betahistine verbeterde de klachten vs geen met placebo; andere studie geeft geen verschil aan. GIII: P (0/11) vs B (5/11) duizeligheids klachten; 1 studie moeilijk te interpreteren.

9 Vertigo >3 mnd Gr I: geen effect Gr III: geen significant verschil C: onvoldoende goed bewijs van effect of geen effect van betahistine op vertigo. Verder onderzoek is nodig

10 RTC Mira 2003: betahistine dihydrocholride in the treatment of peripheral vestibular vertigo. Multicenter (gebalanceerd) , controlled, dubbelblind, gerandomiseerde trail. N=140 Groepen M. Meniere en BPPD (paroxysmal position vertigo), placebo en betahistine (2 dd 2 a 8 mg)

11 Effect meting: Aantal aanvallen/ maand
GISFaV self-rating scale: duur, intensiteit en duur van vertigo Dizziness Handcap Inventory Dizzines Assessment Rating Scale Patiënt: acceptabel (5pnt) Arts: therapie efficiëntie en herhaling (5pnt)

12 Aantal vertigo/maand:
% aanvals vermindering (na 3 mnd) Meniere: 63% B vs 20% P (p<0,05) BPPD: 88% B vs 48% P (p<0,02)

13 Intensiteit : Vaker verbeterd in betahistine dan in placebo
Zonder verschil meniere en BPPD Bij 3 mnd M. Meniere 66% betahistine vs 32% placebo P<0.02 BPPD 76% betahistine vs 52% placebo P<0,02

14 GISFaV 70% in betahistine vs 30% placebo P<0,0001 (Geen informatie verschil tussen BPPD en M. meniere). De items dat 0 scoorde (dus geen last vertigo, nausea of vomitting) na 3 mnd 56,9% in betahistine vs 3,1% placebo P<0,0001 (Geen informatie verschil tussen BPPD en M. meniere).

15 DARS: Samen B -80% vs P -35 % P<0,00001
Meniere B -66% vs P-31,2% P... BPPD B -84,1 vs P 46,7% P...

16 Dizziness handicap inventory
Functional Samen -65% vs -30% P=0,0001 Meniere -45% vs 26,0% BPPD -69.8% vs 28,8% physical Samen -60% vs -30% P<0,02 Meniere -41,3% vs 19,4% BPPD -70,4% vs 44,8% Total severety Samen -65% vs -35% P<0,02 Meniere -40,2% vs 28,1% BPPD -69.1% vs 39,8%

17 Arts: effect “good/very good” 73. 5% in betahistine en 27
Arts: effect “good/very good” 73.5% in betahistine en 27.6% in placebo (P < ) (geen verschil in de groepen) Patiënt: acepteerbaar “good/very good” 72.1% betahistine en 30.8% in de placebogroep (P<0,00001) Dokter zou patiënt zelfde behandeling geven 86.8% in betahistine 36.9% (P<0,0001)

18 Conclusies deze studie: hoewel er een positief effect lijkt te zijn, zijn de afzonderlijke data vaak moeilijk te achterhalen.

19 Conclusies Omdat perifeer vestibulaire duizeligheid een inhomogeen probleem is, is het moeilijk om algehele conclusies te trekken Voor M. Meniere geld dat hierover nog geen duidelijke uitspraken te doen zijn, echter met de laatste studie in acht genomen lijkt dit richting een positief effect te gaan

20 Mbt BPPD lijkt betahistine hierbij ook een positief effect te bewerkstelligen. Ook dit is echter onvoldoende uitgezocht.


Download ppt "CAT 4 februari 2004 Patiënt presenteerde zich tijdens de dienst dd 20 jan 2004 met acuut ontstane vertigo. Betahistine?"

Verwante presentaties


Ads door Google