De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Mentale belasting & Stress op de werkvloer

Verwante presentaties


Presentatie over: "Mentale belasting & Stress op de werkvloer"— Transcript van de presentatie:

1 Mentale belasting & Stress op de werkvloer
05/04/2017 HAN-vitaal! Mentale belasting & Stress op de werkvloer Gisteren HC over module Healthmanagement en reflectie van Ingrid en Angela. Vandaag een college van mij over PGO Deze week maak je in de TG voor het eerst kennis met PGO, een onderwijsmethodiek waarmee je binnen de opleiding SGM vaak zult werken. In verschillende delen van het curriculum wordt namelijk de methodiek PGO gebruikt. Dit HC is bedoelt om jullie informatie te geven over PGO zodat jullie er zelf mee kunnen gaan oefenen in de TG en WC gedurende dit eerste blok en het jullie jezelf eigen maken

2 Wat verstaan we onder een gezonde organisatie?
05/04/2017 Wat verstaan we onder een gezonde organisatie? Opneningsvraag aan publiek. Vooral bedoeld om onze invalshoek voor het voetlicht te brengen: niet een organisatie die zondermeer een aantal mooie gezondheidsbevorderende interventies implementeerd, maar een organisatie met een (integraal) gezondheidsbeleid > gezondheid centrale waarde, cyclische manier van werken aan gezondheid van totale organisatie (plan-do-check-act o.i.d.), draagvlak voor thema op alle niveau’s van organisatie, gaat veel verder dan lifestyle alleen etc etc. (noot: behandelen zonder gastheer in eventueel negatief daglicht te stellen)

3 Project HAN-Vitaal Achtergrond & aanleiding Projectdoelstellingen
Methodiek: IGM Opzet project Highlights/discussiepunten

4 Achtergrond/ aanleiding
Initiatief ruim twee jaar oud (Seneca en P&O) Projectvoorstel > meerdere malen gestrand 2006: Zilveren Kruis Achmea - impulsfinanciering Lectoraat “Arbeid & Gezondheid”

5 Situatie bij aanvang project
Binnen de HAN veel gezondheidsbevorderende activiteiten. Samenhang en afstemming activiteiten niet altijd optimaal: Uitkomsten gezondheidskundige onderzoeken en gezondheidsbevorderende activiteiten sluiten niet maximaal op elkaar aan Binnen de HAN veel expertise op IGM gebied (Seneca, lectoraat, samenwerking NIGZ etc)

6 Projectdoelstellingen
Centrale projectdoelstelling: “De ontwikkeling, implementatie, verankering en borging van een integraal gezondheidsbeleid binnen de HAN”

7 Projectdoelstellingen
Subdoelstellingen: Creëren van organisatorische randvoorwaarden voor IGM. Inventariseren, evalueren en verbeteren bestaande interventies. Meten gezondheidstoestand (en determinanten) medewerkers HAN. Ontwikkeling & implementatie interventies ‘op maat’. Integreren, structureren en borgen bestaande en nieuwe interventies. Inbedden cyclische manier van werken aan gezondheid binnen de HAN.

8 Methodiek: IGM Op basis van “Integraal Gezondheidsmanagement” (NIGZ, TNO-arbeid): “IGM is het systematisch bevorderen van de arbeidsgezondheid met als doel een positieve bijdrage te leveren aan het behalen van de bedrijfsambities.”

9 Methodiek: IGM Basiskenmerken IGM: Nadruk op 95% gezonde mensen
05/04/2017 Methodiek: IGM Basiskenmerken IGM: Nadruk op 95% gezonde mensen Preventief/ pro-actief Organisatie, mens & omgeving Bedrijfseconomisch perspectief Groeimodel: aansluiten bij wat al is Betrekken medewerkers en management (draagvlak) Aansluiten bij kwaliteitsmanagement (INK)

10 Methodiek: “integraal”
05/04/2017 Methodiek: “integraal” Vaak wordt nog vooral gedacht lifestyle factoren (BRAVO)

11 Methodiek: “integraal”
05/04/2017 Methodiek: “integraal” Eigenlijk alle factoren die op één of andere wijze in verband staan met de gezondheid van medewerkers zijn relevant bij IGM. Gaat dus veel verder dan lifestyle.

12 Methodiek: “integraal”
05/04/2017 Methodiek: “integraal” Arbeidsgezondheid: “Alle persoonlijke, fysieke en mentale welzijns-aspecten die het functioneren op de werkplek beïnvloeden.” Arbeidsgezondheid: Negatieve indicatoren Bewegingsklachten Emotionele uitputting Cynisme E.a. Positieve indicatoren Conditie/ fitheid Motivatie Bevlogenheid Actief leergedrag Vitaliteit Gezondheid iets verder toelichten. Spreken in het onderwijs wel van arbeidsgezondheid. Koppeling met functioneren staat centraal.

13 Projectopzet & -activiteiten
Cyclische & gefaseerde opzet: (looptijd 1/9/07 – 1/9/08) Fase 1: Creëren van draagvlak Fase 2: Inventariseren en integreren Fase 3: Voorbereiden implementatie Fase 4: Implementeren Fase 5: Evaluatie, overdracht & projectafsluiting

14 Projectopzet & -activiteiten
05/04/2017 Projectopzet & -activiteiten Fase 1: Creëren van draagvlak Voorbeeld activiteiten: Samenstellen klankbord en projectgroep Informeren en committeren management Voobeeld producten/ resultaten: Klankbordgroep met sleutelfiguren Intentieverklaring CVB Bij elke fase een paar kenmerkende voorbeelden van activiteiten en resultaten genoemd voor de beelvorming.

15 Projectopzet & -activiteiten
Fase 2: Inventariseren & integreren Voorbeeld Activiteiten: Organiseren kick-off medewerkers Inventariseren & beschrijven bestaande interventies Integrale gezondheidsanalyse (HC, MTO, PMO, RI&E e.a.) Producten/ resultaten: Kick-off (naamsbekendheid) Adviesrapport IGM

16 Projectopzet & -activiteiten
05/04/2017 Projectopzet & -activiteiten Fase 3: Voorbereiden implementatie beleid Voorbeeld Activiteiten: Activiteiten gericht op borging en inbedding Informeren organisatie mbt resultaten fase 2 Selecteren en contracteren aanbieders geschikte interventies (tbv gezondheidsdagen) Producten/ resultaten: Beleidsplan (structuren, taken, verantwoordelijkheden etc) Implementatieplan Gezondheidsdagen zijn naast interventies vooral middel voor draagvlakcreatie, naamsbekendheid en ook inventarisatie (doel project is opzet gezondheidsbeleid)

17 Projectopzet & -activiteiten
Fase 4: Implementeren Voorbeeld Activiteiten: Borging beleid Organisatie gezondheidsdagen obv adviesrapport fase 2 Voorbeeld producten/ resultaten: HAN gezondheidsdagen Eindrapportage gezondheidsdagen (evaluatie e.a.)

18 Projectopzet & -activiteiten
Fase 5: Evaluatie, overdracht & projectafsluiting Voorbeeld activiteiten: Overdracht activiteiten projectgroep aan organisatie Opstellen eindrapportage Voorbeeld producten/ resultaten: Eindrapportage (projectbeschrijving, -evaluatie e.d.) Integraal gezondheidsbeleid HAN

19 Overige bijzonderheden HAN-vitaal
Relatie met onderwijs Afstudeerstages Kennisontwikkeling tbv onderwijsontwikkeling minor IGM Gezondheidsdagen Klankbordgroep Lange termijn doelstelling (3 jr): iHMQ-certificaat?

20 Bedankt voor uw aandacht!
Vragen?


Download ppt "Mentale belasting & Stress op de werkvloer"

Verwante presentaties


Ads door Google