De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Antwoord voor jezelf op de volgende vragen met NOOIT, WEINIG of REGELMATIG 1Hoe vaak nodig jij anderen uit voor een bakje koffie? 2Hoe vaak laat jij.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Antwoord voor jezelf op de volgende vragen met NOOIT, WEINIG of REGELMATIG 1Hoe vaak nodig jij anderen uit voor een bakje koffie? 2Hoe vaak laat jij."— Transcript van de presentatie:

1

2

3 Antwoord voor jezelf op de volgende vragen met NOOIT, WEINIG of REGELMATIG 1Hoe vaak nodig jij anderen uit voor een bakje koffie? 2Hoe vaak laat jij je als gast verwennen door een ander? 3Hoe vaak maak je na afloop van de kerk een praatje met een willekeurig gemeentelid? 4Hoe vaak groet je iemand op straat die je niet kent? 5Hoe vaak bied je andere aan om te helpen

4 Antwoord voor jezelf op de volgende vragen met NOOIT, WEINIG of REGELMATIG 6Hoe vaak ga je op verjaardagen naast iemand zitten die je minder goed of helemaal niet kent? 7Hoe vaak maak je zomaar een praatje met mensen op straat? 8Hoe vaak is er bij jullie thuis iemand die als gast mee eet? 9Hoe vaak ga je in de kerk bewust naast iemand zitten die je weinig spreekt? Wat is jou score

5 1Gastvrijheid is een houding en een levensstijl. 2Gastvrijheid is een keuze om gewoon beschikbaar te zijn. 3Gastvrijheid is delen wat je zelf van God ontvangen hebt. 4Gastvrijheid is je richten op de behoeften van anderen. 5Gastvrijheid is de manier om te laten zien wie je bent 6Gastvrijheid is een kans om God te ontmoeten en te dienen.

6

7 God verschijnt aan Abraham bij Mamre 1 Daarna verscheen de HEERE aan hem bij de eiken van Mamre, toen hij in de ingang van de tent zat en de dag heet werd. 2 Hij sloeg zijn ogen op, en keek, en zie, er stonden drie mannen voor hem. Toen hij hen zag, liep hij hun snel uit de ingang van de tent tegemoet en boog zich ter aarde. 3 En hij zei: Mijn heer, als ik nu genade gevonden heb in uw ogen, ga dan uw dienaar toch niet voorbij. 4 Laat er toch wat water gebracht worden; was dan uw voeten, en rust wat uit onder de boom.

8 5 Dan zal ik een stuk brood halen, zodat u op krachten kunt komen; daarna kunt u verdergaan. Daarom bent u immers bij uw dienaar langsgekomen. En zij zeiden: Doe zoals u gesproken hebt. 6 Abraham haastte zich naar de tent, naar Sara, en zei: Haast je! Kneed drie maten meelbloem en maak er koeken van. 7 Abraham liep snel naar de runderen en nam een kalf dat er mals en goed uitzag. Hij gaf het aan de knecht, die zich haastte om het te bereiden. 8 Toen nam hij boter en melk, en het kalf dat hij bereid had, en zette het hun voor en terwijl hij bij hen onder de boom stond, aten zij.

9 1Tijdstip 2Rust 3HEERE 4Mamre

10 1Zien en handelen 2Opendoen 3Inleven5

11 1Gast toevallig? 2Geef gast vrijheid oftewel is je gast- vrij

12 1Abraham start voorzichtig 2Lichamelijke verzorging 3Je houd een gast niet vast

13 1Abraham schakelt iedereen in 2Vers spul 3Niet weinig 3 maten is 39 liter

14 1Een kalf = eigen vermogen 2Knecht wordt ingeschakeld

15 1Gastheer 2In de buurt 3Geeft gasten ruimte

16 1Gastvrijheid 2Zoals door God bedoeld 3Waarom legt God nadruk op gastvrijheid? 4God/Gast/Zichzelf

17 Ik was hongerig En jij gaf Mij te eten Toen Ik dorst had Bood je Mij je beker aan En wat je ooit gedaan hebt Aan de minste van Mijn broeders Zegt Jezus Dat heb jij aan Mij gedaan

18 Toen Ik koud was Gaf je Mij je eigen kleren ‘k was een vreemdeling En jij liet Mij binnengaan En wat je ooit gedaan hebt Aan de minste van Mijn broeders Zegt Jezus Dat heb jij aan Mij gedaan

19 Toen Ik ziek was Ben jij mij komen helpen Ik was gevangen jij Ging niet bij Mij vandaan En wat je ooit gedaan hebt Aan de minste van Mijn broeders Zegt Jezus Dat heb jij aan Mij gedaan

20 Waar liefde woont, gebiedt de HEER den zegen: Daar woont Hij Zelf, daar wordt Zijn heil verkregen, En 't leven tot in eeuwigheid.

21  Volgende week open avond  Contributie bij Jan bezorgen voor morgenavond Evekinkweg 28B

22


Download ppt "Antwoord voor jezelf op de volgende vragen met NOOIT, WEINIG of REGELMATIG 1Hoe vaak nodig jij anderen uit voor een bakje koffie? 2Hoe vaak laat jij."

Verwante presentaties


Ads door Google