De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hoofdstuk 4 Nederland: stedelijke gebieden Paragraaf 1 t/m 4

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hoofdstuk 4 Nederland: stedelijke gebieden Paragraaf 1 t/m 4"— Transcript van de presentatie:

1

2 Hoofdstuk 4 Nederland: stedelijke gebieden Paragraaf 1 t/m 4

3 inhoud De stad heeft vele gezichten? (par. 1) De Randstad en de rest (par. 2) De Randstad en de ruimte (par. 3) Rotterdam en de Randstad (par. 4)

4 Wat is de Randstad precies?

5 De hoofdvragen zijn: Wat is de structuur van de Randstad?
Wat is de ruimtelijke invloedssfeer van de Randstad op nationaal, regionaal en lokaal schaalniveau? Ontwikkelt de Randstad zich tot een Deltametropool? 5

6 Randstad in delen Noordvleugel Groene Hart Zuidvleugel

7 Kenmerken delen Noordvleugel:
provincies Noord-Holland, Utrecht, Flevoland Mainport Schiphol, Amsterdam en Utrecht: economisch het sterkste deel van de Randstad

8 Kenmerken delen Zuidvleugel: Provincie: Zuid-Holland
Mainport Rotterdam: economisch minder sterk deel van de Randstad

9 Kenmerken delen Groene Hart:
Provincies: Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht Weinig infrastructuur Veenweidegebied, agrari-sche en recreatieve functie Gewild voor woningen en bedrijven, daardoor onder druk

10 Waarom is de Randstad een urban field?

11 Kenmerken urban field Stedelijk gebied Functie stad voor platteland…
Functie platteland voor stad… Het urban field van de Randstad breidt zich uit naar de halfwegzone

12 Randstad een Deltametropool?
Nee: de pendelstromen zijn nog teveel gescheiden vormen geen stedelijk netwerk

13 Maar de Randstad is wel het politieke, culturele, economische en financiële hart van Nederland.

14 Beleidsuitdagingen economie / verkeer en vervoer / milieu

15 Beleidsuitdagingen woningbehoefte / recreatie / agrarisch landschap

16 Twee soorten beleid Ruimtelijke ordening kent twee soorten beleid en

17 Soorten beleid Van welke soort beleid zijn dit voorbeelden?
Ministerie van LNV wijst Kennemerduinen als Nationaal Park aan Ministerie van EZ stimuleert de kenniseconomie in de noordelijke Randstad Ministerie van VROM geeft grote-steden-subsidie aan Haarlem

18 Soorten beleid Het zijn voorbeelden van:

19 Soorten beleid Van welke soort beleid zijn dit voorbeelden?
Ministerie van VROM wijst een Vinex-locatie aan in Amsterdam Ministerie van EZ subsidieert bedrijventerrein op deze Vinex-locatie Ministerie van V&W zorgt voor de uitbreiding infrastructuur op deze Vinex-locatie

20 Soorten beleid Dit is een voorbeeld van:

21 Woningbehoefte Waardoor wordt de woningbehoefte bepaald?
Het benodigde aantal woningen (Soort? Locatie?) is afhankelijk van: Demografische factoren Economische factoren

22 Woningbehoefte Niet overal kan aan de woningbehoefte worden voldaan. Waarom kan dat hier niet?

23 Woningbehoefte Waar kan er dan wel aan de woningbehoefte worden voldaan? En waarom daar dan wel?

24


Download ppt "Hoofdstuk 4 Nederland: stedelijke gebieden Paragraaf 1 t/m 4"

Verwante presentaties


Ads door Google