De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hoofdstuk 4 Omgaan met stress en tijd

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hoofdstuk 4 Omgaan met stress en tijd"— Transcript van de presentatie:

1 Hoofdstuk 4 Omgaan met stress en tijd
Managementvaardigheden, 3e editie door Phillip L. Hunsaker Copyright © 2010 Pearson Education

2 Copyright © 2010 Pearson Education
Leerdoelen Stressymptomen herkennen Oorzaken van stress aanwijzen Oorzaken van stress verminderen Veerkracht tegen stress opbouwen Stressymptomen verminderen Activiteiten naar hun prioriteit indelen Ondergeschikten helpen met hun stress om te gaan Copyright © 2010 Pearson Education

3 Copyright © 2010 Pearson Education
Stress op werk De maatschappij van tegenwoordig wordt steeds hectischer. Mede door de toenemende concurrentie wordt er steeds meer van werknemers geëist. Bijna de helft van de werknemers hun baan zeer stressvol Ruim een derde meent dat de stress zo erg is dat het reden genoeg is om op te stappen Copyright © 2010 Pearson Education

4 Copyright © 2010 Pearson Education
Wat is stress? Stress – psychologische, emotionele en fysiologische reactie van het lichaam op een eis die als bedreigend wordt beschouwd voor het welzijn van de persoon Copyright © 2010 Pearson Education

5 Copyright © 2010 Pearson Education
Origine van stress? Stressoren Overlappende factoren die een bedreiging vormen voor het bereiken van onze doelen op het werk, in relaties, op school en in het leven in het algemeen. Reacties Vechten of vluchten Copyright © 2010 Pearson Education

6 Waarom is het belangrijk om goed met stress om te gaan?
Kosten voor de organisatie Kosten voor het individu Gezondheidsproblemen Burn-out door het werk Slechtere prestaties Copyright © 2010 Pearson Education

7 Kosten voor het individu
Gezondheidsproblemen Burn-out door het werk Slechtere prestaties Copyright © 2010 Pearson Education

8 Copyright © 2010 Pearson Education
Burn-out door het werk Burn-out door het werk is een gevoel van uitputting dat zich ontwikkelt doordat iemand tegelijkertijd te veel druk voelt en er te weinig dingen zijn die voldoening schenken Copyright © 2010 Pearson Education

9 Omgekeerd U-verband tussen stress en werkprestaties
Copyright © 2010 Pearson Education

10 Welke vaardigheden heb je nodig om met stress om te gaan?
Wees je bewust van negatieve stresssymptomen Bepaal de oorzaak van de stress Doe iets constructiefs om met de stress om te gaan Copyright © 2010 Pearson Education

11 Model van het stresshanteringsproces
Copyright © 2010 Pearson Education

12 Hoe kun je je bewuster worden van stresssymptomen?
Lichamelijke symptomen Psychologische substituten Copyright © 2010 Pearson Education

13 Checklist voor stresssymptomen
Copyright © 2010 Pearson Education

14 Hoe kun je stressveroorzakende factoren opsporen?
Voornaamste stressveroorzakende factoren in de organisatie Stressvolle beroepen Functierol Interpersoonlijke relaties Copyright © 2010 Pearson Education

15 Schaal van verandering in je leven
Copyright © 2010 Pearson Education

16 Belangrijkste persoonlijke stressfactoren
Familieproblemen Financiële problemen Gezondheidsproblemen Persoonlijkheid Copyright © 2010 Pearson Education

17 Belangrijkste stressfactoren in de omgeving
Economische onzekerheid Politieke onzekerheid Technologische verandering Copyright © 2010 Pearson Education

18 Individuele strategieën om met stress om te gaan
Hulp zoeken Goed met je tijd omgaan Plannen Copyright © 2010 Pearson Education

19 Copyright © 2010 Pearson Education
Plannen Bepaal je waarden Bepaal je korte-, middellange- en langetermijndoelen Geef je doelen een prioriteit Organiseren Zet je activiteiten op een rijtje Leg een prioriteitenlijst aan Copyright © 2010 Pearson Education

20 Plan je activiteiten in
Horizontaal plannen Verticaal plannen Sturen en controleren Copyright © 2010 Pearson Education

21 Methoden om met uitstelgedrag om te gaan
Copyright © 2010 Pearson Education

22 De juiste dingen op tijd gedaan krijgen
Vraag je continu af: hoe gebruik ik mijn tijd op dit moment het effectiefst? Copyright © 2010 Pearson Education

23 Individuele strategieën om met stress om te gaan
Benu the productiviteitscyclus optimaal Stel dingen niet uit Laat je zo min mogelijk afleiden Vergader efficiënt Delegeren Copyright © 2010 Pearson Education

24 Meer individuele strategieën om met stress om te gaan
Van baan veranderen Veerkracht ontwikkelen Een onoverschrokken karakter Goed gevoel van eigenwaarde Interne locus of control Extraversie Sociale steun Copyright © 2010 Pearson Education

25 Meer individuele strategieën om met stress om te gaan
Op je gezondheid letten Emotiegerichte strategieën voor de korte termijn Ontspanning Recreatie Copyright © 2010 Pearson Education

26 Organisatiestrategieën om met stress om te gaan?
Herontwerp van functies Selectie en plaatsing Opleiding Teambuilding Balans werk en privéleven Open communicatie Begeleidingsprogramma´s werknemers Mentorprogramma´s Gezondheidsbevordering Copyright © 2010 Pearson Education


Download ppt "Hoofdstuk 4 Omgaan met stress en tijd"

Verwante presentaties


Ads door Google