De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Instructies geven & Stroomdiagrammen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Instructies geven & Stroomdiagrammen"— Transcript van de presentatie:

1 Instructies geven & Stroomdiagrammen

2 Een goede instructie (1)
Duidelijkheid (1) Onderwerp of doel (2) Logische ordening (3) Begrijpelijke taal (4) Duidelijke interactie met het publiek Controlevragen Tussentijdse samenvattingen Antwoorden

3 Een goede instructie (2)
Gepastheid/Aantrekkelijkheid (5) Inhoud aangepast aan voorkennis van publiek (6) Vorm aangepast aan inhoud (7) Taalgebruik, omgangsvorm, toon & houding aangepast aan publiek

4 Een goede instructie (3)
Correctheid (8) Correcte inhoud (9) Correcte taal AN Spelling Uitspraak Zinsconstructies

5 Opdracht (1) Kenmerk De instructie voldoet helemaal
De instructie voldoet min of meer De instructie voldoet niet Toelichting 1 2 3 4 5 6 7 8 9

6 Opdracht (2) Besluit Ik vond de instructie Omdat … Zeer goed Goed
Matig Onvoldoende Slecht

7 Stroom- diagrammen

8 Definitie Een stroomdiagram, flowsheet of flowchart is een schematische grafische weergave van de verschillende stappen van een bepaald proces. Het startpunt en een eindpunt worden vaak door een afgeronde rechthoek weergegeven; de stappen tussenin meestal door rechthoeken. Sommige stroomdiagrammen zijn eenvoudige schema’s. Andere zijn complexer en kunnen meerdere pagina’s beslaan.

9 Opdracht: Stel een stroomdiagram op
Selectieprocedure wetenschappelijke expeditie: De test op de wetenschappelijke kennis verloopt op de computer. Wie niet slaagt voor die test, voldoet niet om mee te gaan. Wie wel slaagt, moet zijn talenkennis bewijzen. De taaltest bestaat uit twee delen: eerst een computertest en daarna een gesprekje met een Engelstalige. De resultaten van de drie testen worden doorgegeven aan een beoordelingscommissie die beslist of de kandidaten mogen doorstromen naar de praktische proeven. Uitnodigingen voor de praktische proef worden via mail verstuurd. Wie niet geselecteerd is, krijgt een brief.

10 Verbetering Zie bordschema

11 Zelf een instructie opstellen (groepsopdracht) (1)
De opdracht is tweeledig: Bedenk een probleem dat kan optreden bij het uitvoeren van één van de activiteiten (zie volgende dia). Stel voor de oplossing van dat probleem een stroomdiagram op en verwoord dit diagram in een mondelinge instructie. (Houd rekening met de regels van ‘een goede instructie’ en wees creatief!)

12 Zelf een instructie opstellen (groepsopdracht) (2)
Kies uit de volgende thema’s: Blessures voorkomen tijdens het sporten Je fiets beschermen tegen diefstal Honden trainen Minder energie verbruiken Afval sorteren


Download ppt "Instructies geven & Stroomdiagrammen"

Verwante presentaties


Ads door Google