De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Van boven bekeken – 4 – 27 oktober 2013. Van b0ven bekeken … Want zoals de hemelen hoger zijn dan de aarde, zo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen en mijn.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Van boven bekeken – 4 – 27 oktober 2013. Van b0ven bekeken … Want zoals de hemelen hoger zijn dan de aarde, zo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen en mijn."— Transcript van de presentatie:

1 Van boven bekeken – 4 – 27 oktober 2013

2 Van b0ven bekeken … Want zoals de hemelen hoger zijn dan de aarde, zo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen en mijn gedachten dan uw gedachten. (Jes.55:9)

3 Van b0ven bekeken … Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zoekt de dingen, die boven zijn, waar Christus is, gezeten aan de rechterhand Gods. Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Want gij zijt gestorven en uw leven is verborgen met Christus in God. (Col.3:1-3)

4 Van b0ven bekeken … Bidt gij dan aldus: Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd; uw Koninkrijk kome; uw wil geschiede, gelijk in de hemel zo ook op de aarde. (Mat.6:9-10)

5 Vorige keer … Geen slaaf kan twee heren dienen, want hij zal òf de ene haten en de andere liefhebben, òf zich aan de ene hechten en de andere minachten; gij kunt niet God dienen èn Mammon. Lucas 16:13

6 Pendulum MammonArmoede ik

7 Broertjes

8 De kern Want gij hebt niet ontvangen een ‘geest van slavernij’ om opnieuw te vrezen, maar de Geest van het zoonschap, door welke wij roepen: Abba, Vader. Die Geest getuigt met onze geest, dat wij kinderen Gods zijn. Zijn wij nu kinderen, dan zijn wij ook erfgenamen: erfgenamen van God, en medeërfgenamen van Christus. Rom. 8:15-16

9 ik MammonArmoede ‘Verweesde geest’ (tegenover ‘zoonschap’)

10 Verweesde zonen En de (jongste) zoon zei tot hem: Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u, ik ben niet meer waard uw zoon te heten … Lucas 15:21 Maar hij (de oudste zoon) werd boos en wilde niet naar binnen gaan … mij hebt u nooit een geitebokje gegeven om met mijn vrienden feest te vieren … Lucas 15:28-29

11 ik GevenGenoeg ‘Geest van het Zoonschap’ (tegenover slavernij)

12 Geest van het zoonschap Vader van Kathryn Kuhlman (4 square); burgemeester (toen iemand voordrong): Burger: ‘Pikt u dat burgemeester?’ Burgemeester: ‘Ik kan het me wel veroorloven.’

13 Geest van het zoonschap Alexander de Grote (toen hij bedelaar goud geld gaf): Knecht: ‘Heer, kopergeld paste de nood van de man beter.’ Alexander: ‘Goud past beter bij het geven van Alexander.’

14 Hoe? Want indien gij met uw mond belijdt, dat Jezus Heer is, en met uw hart gelooft, dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult gij behouden worden; want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot behoudenis. Immers het schriftwoord zegt: ieder die op Hem zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd uitkomen. Rom.10:9-11

15 Geen angst meer … De God van hoop vervulle jou met louter vreugde en vrede in je geloof, om overvloedig te zijn in de hoop, door de kracht van de Heilige Geest. Rom.15:13

16


Download ppt "Van boven bekeken – 4 – 27 oktober 2013. Van b0ven bekeken … Want zoals de hemelen hoger zijn dan de aarde, zo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen en mijn."

Verwante presentaties


Ads door Google