De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vertrouwen dat God onze voorbeden verhoort

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vertrouwen dat God onze voorbeden verhoort"— Transcript van de presentatie:

1 Vertrouwen dat God onze voorbeden verhoort
Vrijmoedige voorbede Vertrouwen dat God onze voorbeden verhoort

2 Inleiding Voorbede? Associaties? Eigen leerproces

3 Inleiding Hoe kunnen we zo bidden voor anderen dat we erop kunnen vertrouwen dat God onze gebeden beantwoordt?

4 Inleiding Uitgangstekst: 1 Johannes 5:13-16 (NBG ’51)
13 Dit heb ik u geschreven, die gelooft in de naam van de Zoon Gods, opdat gij weet, dat gij eeuwig leven hebt. 14 En dit is de vrijmoedigheid, die wij tegenover Hem hebben, dat Hij, indien wij iets bidden naar zijn wil, ons verhoort. 15 En indien wij weten, dat Hij ons verhoort, wat wij ook bidden, weten wij, dat wij de beden verkregen hebben, die wij van Hem hebben gebeden. 16 Als iemand zijn broeder ziet zondigen, een zonde niet tot de dood, moet hij bidden en God zal hem het leven geven, hun namelijk, die zondigen niet tot de dood. Er bestaat zonde tot de dood: daarvoor zeg ik niet, dat hij moet vragen.

5 1 Johannes 5:13-16 Achtergrond 1 Johannes Misleiding Geloofsafval
Zekerheid

6 1 Johannes 5:13-16 Belangrijke woorden: Vers 14
“En dit is de vrijmoedigheid, die wij tegenover Hem hebben, dat Hij, indien wij iets bidden naar zijn wil, ons verhoort.”

7 1 Johannes 5:13-16 Belangrijke woorden:
Vrijmoedigheid (parresia) = vertrouwen en vrijmoedigheid in de aanwezigheid van iemand die boven ons staat. ‘Assurance' of 'confidence': een (veer)krachtig vertrouwen welke samen gaat met trouwe dienst of door te handelen naar Gods beloften.

8 1 Johannes 5:13-16 Belangrijke woorden: Vrijmoedigheid (parresia) =
veerkrachtig vertrouwen. Bidden (aitema) = vragen / verzoeken. - Verhoren (akoeo) = horen / verhoren. In deze context 'welwillend horen', beantwoorden.

9 1 Johannes 5:13-16 Belangrijke woorden: Vrijmoedigheid (parresia) =
veerkrachtig vertrouwen. Bidden (aitema) = vragen / verzoeken. - Verhoren (akoeo) = horen / verhoren.

10 1 Johannes 5:13-16 Boodschap: Vrijmoedige voorbede volgens Gods wil
wordt verhoord

11 Waarom voorbede? ‘Omdat God het wil’.

12 Waarom voorbede? Drie bijbelse redenen: God wordt verheerlijkt.
Joh.14:13 “...wat gij ook vraagt in mijn naam, Ik zal het doen, opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt worde.”

13 Waarom voorbede? Drie bijbelse redenen:
God wordt verheerlijkt – Joh.14:13. Gods wil gebeurt o.a. via voorbede. 1 Cor. 3:9 “Want Gods medearbeiders zijn wij...”

14 Waarom voorbede? Drie bijbelse redenen:
God wordt verheerlijkt – Joh.14:13. Gods wil gebeurt via voorbede – 1 Cor. 3:9. 3. Verschil van leven en dood. 1 Joh. 5:16 “Als iemand zijn broeder ziet zondigen, een zonde niet tot de dood, moet hij bidden en God zal hem het leven geven, hun namelijk, die zondigen niet tot de dood. Er bestaat zonde tot de dood: daarvoor zeg ik niet, dat hij moet vragen.”

15 Waarom voorbede? Omdat vrijmoedige voorbede volgens Gods wil
Drie bijbelse redenen: God wordt verheerlijkt – Joh.14:13. Gods wil gebeurt via voorbede – 1 Cor. 3:9. Verschil van leven en dood – 1 Joh. 5:16. Omdat vrijmoedige voorbede volgens Gods wil wordt verhoord

16 Hoe voorbede doen? Basisprincipes voor gebed: Vrijmoedig 1 Joh. 5:14
“En dit is de vrijmoedigheid, die wij tegenover Hem hebben, dat Hij, Indien wij iets bidden naar zijn wil, ons verhoort.”

17 Hoe voorbede doen? Basisprincipes voor gebed: Vrijmoedig
In geloofsvertrouwen (Jakobus 1:6-8) “6 Maar hij moet bidden in geloof, in geen enkel opzicht twijfelende, want wie twijfelt, gelijkt op een golf der zee, die door de wind aangedreven en opgejaagd wordt. 7 Want zulk een mens moet niet menen, dat hij iets van de Here zal ontvangen, 8 innerlijk verdeeld als hij is, ongestadig op al zijn wegen.”

18 Hoe voorbede doen? Basisprincipes voor gebed: Vrijmoedig
Volgens Gods wil 1 Joh. 5:14 “En dit is de vrijmoedigheid, die wij tegenover Hem hebben, dat Hij, Indien wij iets bidden naar zijn wil, ons verhoort.”

19 Hoe voorbede doen? Basisprincipes voor gebed: Vrijmoedig
Volgens Gods wil Binnen kaders van Gods Woord Geleid door Gods Geest

20 Hoe voorbede doen? Basisprincipes voor gebed: Vrijmoedig
Volgens Gods wil Vanuit relatie 1 Joh. 5:13 “Dit heb ik u geschreven, die gelooft in de naam van de Zoon Gods, opdat gij weet, dat gij eeuwig leven hebt.”

21 Hoe voorbede doen? Basisprincipes voor gebed: Vrijmoedig
Volgens Gods wil Vanuit relatie In Jezus´naam Met zuivere motieven

22 Hoe voorbede doen? Basisprincipes voor gebed: Vrijmoedig
In geloofsvertrouwen Volgens Gods wil Binnen kaders van Gods Woord Geleid door Gods Geest 3. Vanuit relatie In Jezus´naam Met zuivere motieven

23 Hoe voorbede doen? Basisprincipes voor gebed: Vrijmoedig
Volgens Gods wil Vanuit relatie Vrijmoedige voorbede volgens Gods wil wordt verhoord

24 Waarvoor voorbede doen?
1. Algemene kaders van Gods Woord Niet tegen Gods geopenbaarde wil in Onze Vader....

25 Waarvoor voorbede doen?
1. Algemene kaders van Gods Woord 2. Bijbelse opdrachten en voorbeelden Jezus´onderwijs en voorbeeld Matt. 9:37,38 (werkers) Joh. 17 (eenheid)

26 Waarvoor voorbede doen?
1. Algemene kaders van Gods Woord 2. Bijbelse opdrachten en voorbeelden Jezus´onderwijs en voorbeeld Paulus´onderwijs en voorbeeld - Efeze 1:17-19 (o.a. openbaring) - Filippenzen 1:9-11 (o.a. liefde) - Kolossenzen 1:9-12 (o.a. kennis)

27 Waarvoor voorbede doen?
1. Algemene kaders van Gods Woord 2. Bijbelse opdrachten en voorbeelden 3. Leiding van de Heilige Geest Specifieke situaties Levenskeuzes Genezing

28 Om te beginnen... Eigen leerproces
Barrières opruimen / gebed voor jezelf Een stap zetten / gebed voor anderen


Download ppt "Vertrouwen dat God onze voorbeden verhoort"

Verwante presentaties


Ads door Google