De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Griekse geschiedenis.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Griekse geschiedenis."— Transcript van de presentatie:

1 Griekse geschiedenis

2 Geschiedenis van Griekenland
Van v.c. bestond de Minoïsche beschaving (paleis van koning Minos in Knossos, Minotaurus) Kreta, een brug voor de beschaving. Van v.c. bestond de Myceense beschaving (Homerus-Ilias en Odyssee) In 1200 v.c vielen de Doriërs Griekenland binnen (Spartanen zijn Doriërs) De Ioniërs vluchtten naar de eilanden in de Egeïsche Zee en naar Klein Azië (Athe- ners zijn Ioniërs) (1ste kolonisatie) Van v.c. de Donkere Eeuwen

3 Griekenland Griekenland niet 1 staat, maar een groot aantal stadstaten (poleis)→onderlinge strijd en rivaliteit Oorzaak: Griekenland erg bergachtig Toch spreken we over de Grieken -zelfde godsdienst -zelfde taal -zelfde leefgewoonten -Olympische Spelen (tijdrekening) -gemeenschappelijke vijand (Perzen)

4 Bestuur stadstaten Stadstaten hadden een aristocratie→ elite van adellijke grootgrondbezitters -tijd om te besturen -verdedigden de stad (paard en wapens) soms ook een monarchie→één edelman greep de macht In de 7de eeuw v.c. vond de 2de kolonisatie plaats Oorzaken -overbevolking -onderlinge twisten

5 Gevolgen kolonisatie -ontstaan Griekse kolonies in Zuid Italië, op Sicilië, in N-Afrika en aan de kusten van de Zwarte Zee -door handel met kolonies opkomst van nieuwe elite van handelaren (onstaan van geld) -groei van het handwerk In de 6de eeuw v.c. ontstond een machts- strijd tussen de oude en nieuwe elite→ ze delen de macht→oligarchie

6 Sparta en Athene Sparta Athene -agrarisch→ heloten werken op het land -aristocratische monar- chie -leger belangrijkste -gesloten (xenofobie) -weinig aandacht voor kunst en wetenschap -strenge opvoeding (Spartaans) -agrarisch- stedelijk→ handel en handwerk erg belangrijk -democratie -vloot belangrijkste -open -grote bloei kunst en wetenschap -”normale”opvoeding

7 Atheense democratie Ook in Athene spanningen in 6de eeuw v.c. Solon legde de basis voor de Atheense democratie Onrust duurt voort→ontstaan van de tyrannie -tyran lost ruzies op en zorgt voor orde en rust -maakt soms misbruik van zijn macht Daarna komt Kleisthenes met aanpassin- gen van het systeem van Solon Hij voert het ostracisme in

8 Werking Atheense democratie
-directe democratie→volksvergadering -alleen vrije, volwassen, manlijke burgers (geen slaven, kinderen, vrouwen en vreemdelingen) mogen stemmen -presentiegeld→ook armen doen mee -loting voor ambten (maximaal 1 jaar en altijd meer dan 1 persoon) → iedereen kan ambtenaar worden -demagoog zorgt voor veel invloed van de rijken

9 Perzische oorlogen In de 5de eeuw v.c. vonden de Perzische Oorlogen plaats 1ste Perzische oorlog 492 v.c. 2de Perzische oorlog 490 v.c. Marathon 3de Perzische oorlog 480 v.c. Thermopylae Salamis Grieken winnen Ruzie Athene- Sparta om de macht v.c. Peloponnesische oorlog Sparta wint→ beiden uitgeput

10 Minoïsche beschaving

11

12

13

14 Myceense beschaving

15

16 Homerus

17 Doriërs en Ioniërs

18 Griekse kolonisatie

19 Sparta

20

21 Spartaanse opvoeding

22 Athene

23

24

25 Solon en Kleisthenes

26

27

28

29 Atheense democratie

30 Perzische oorlogen

31

32

33 Peloponnesische oorlog

34


Download ppt "Griekse geschiedenis."

Verwante presentaties


Ads door Google