De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

VWO 5: Modellen Hoofdstuk 2: Hoofdstromingen van crisistheorieen

Verwante presentaties


Presentatie over: "VWO 5: Modellen Hoofdstuk 2: Hoofdstromingen van crisistheorieen"— Transcript van de presentatie:

1 VWO 5: Modellen Hoofdstuk 2: Hoofdstromingen van crisistheorieen

2 Adam Smith David Ricardo Thomas Malthus John Stuart Mill JeanBaptist Say

3 Klassieke theorie Liberalisme Laat elk individu (micro-economisch) zijn eigen belang nastreven, dan wordt de totale welvaart het hoogst. De overheid moet zich niet met de economie bemoeien. Prijsmechanisme of marktmechanisme, via prijsveranderingen worden vraag en aanbod altijd aan elkaar gelijk. Totale vraag stijgt  Prijs stijgt  Vraag daalt tot gewenst niveau  Marktevenwicht Aanbod staat centraal = structuur

4 Keynes

5 Theorie van Keynes Economen die veronderstellen dat markten (macro-economisch) niet flexibel werken en dat arbeid en kapitaal beperkt substitueerbaar. Voor marktevenwicht moet de overheid zich met de economie bemoeien door bestedingsbeleid & monetair beleid Overheidsbestedingen veranderen Zorgen dat particulieren meer of minder gaan besteden, door verandering in belasting, sociale premies & overdrachten. Vraag staat centraal = conjunctuur

6 Productie = normale bezetting van de bezettingsgraad.
Conjunctuur Bestedingsevenwicht Productie = normale bezetting van de bezettingsgraad. Overbesteding Productie > normale bezetting van de bezettingsgraad. Onderbesteding Productie < normale bezetting van de bezettingsgraad. Conjuncturele werkloosheid 6

7 Werkloosheid Conjuncturele werkloosheid Structurele werkloosheid Oorzaak: Oorzaak: Onderbesteding. Bestedingen zijn te laag tov de productiecapaciteit. Productie te laag én werkloosheid. Productiekosten te hoog Prijzen worden te hoog om te concurreren. Oplossingen: Oplossingen: Rente verlagen Overheidsbestedingen stijgen Wisselkoers dalen Belastingen laten dalen Wisselkoers dalen Loonkosten matigen

8

9 Afzwakkende economische groei.
Conjunctuurgolf Hoogconjunctuur Fase in de opgaande conjunctuurgolf: de groei van het nationale inkomen overtreft de trendmatige groei. Laagconjunctuur Fase in de neergaande fase van de conjunctuurgolf: de groei van het nationale inkomen is kleiner dan de trendmatige groei= Recessie. Recessie Afzwakkende economische groei. Depressie Een periode van langdurige laagconjunctuur waarbij er tevens sprake is van een negatieve groei van het nationale inkomen= krimp van economie. 9


Download ppt "VWO 5: Modellen Hoofdstuk 2: Hoofdstromingen van crisistheorieen"

Verwante presentaties


Ads door Google