De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hoofdstuk 6: Werken http://www.vliegenzwam.nl/images/kabouter2.gif.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hoofdstuk 6: Werken http://www.vliegenzwam.nl/images/kabouter2.gif."— Transcript van de presentatie:

1 Hoofdstuk 6: Werken

2 §6.1 Studie en beroep blz Primaire sector Secundaire sector Productiesectoren Tertiaire sector Quartaire sector

3 Bedrijven die grondstoffen produceren
§6.1 Studie en beroep blz Primaire sector  Bedrijven die grondstoffen produceren Veeteelt Akkerbouw Tuinbouw Visserij Mijnbouw

4 Secundaire sector  Bedrijven die grondstoffen verwerken tot eindproduct.

5 Bedrijven die diensten verlenen met het doel winst te maken.
Tertiaire sector Quartaire sector Commerciële dienstverlening Niet-commerciële dienstverlening Bedrijven die diensten verlenen met het doel winst te maken. Bedrijven en instellingen die diensten verlenen zonder het doel winst te maken. Groothandels, winkels, verzekeringsmaatschappij, horeca, vervoersbedrijven & banken. Onderwijs, bibliotheken, politiebescherming, verzorging

6 Administratieve banen vind je in
§6.1 Studie en beroep blz Administratieve banen vind je in alle sectoren van het bedrijfsleven. Opleidingen Na het VMBO kan je een MBO opleiding volgen, dit hangt af van; In welke sector je wilt werken Beroep dat je wilt uitoefenen Na het MBO kan je nog een vervolgopleiding volgen; dan kom je in aanmerking voor een betere functie.

7 §6.2 Samenwerken in een bedrijf blz. 98-99
Werk in grotere bedrijven en instellingen gebeurt op afdelingen. Voorbeelden van afdelingen: - Inkoop - Productie - Verkoop - Directie - Administratie - Systeembeheerder - Personeel en organisatie

8 §6.2 Samenwerken in een bedrijf blz. 98-99
Verschillende soorten functies Leidinggevende functies Uitvoerende functies Moet je het werk van anderen regelen en er toezicht op houden. Je doet het werk dat je opgedragen is. Geschoold werk Ongeschoold werk

9 §6.2 Samenwerken in een bedrijf blz. 98-99
Vormen van scholing Bijscholing Omscholing Scholing voor het omgaan met nieuwe werkmethoden en hulpmiddelen. Scholing voor geheel ander werk.

10 §6.3 Vakantiewerk blz Arbeidsovereenkomst Afspraken tussen de werkgever en werknemer over de rechten en plichten. Primaire arbeidsvoorwaarden Secundaire arbeidsvoorwaarden Loonhoogte, werk- en rusttijden & het aantal vakantiedagen. Alle overige zaken, naast de primaire arbeidsvoorwaarden, die tussen werkgever en werknemer overeen worden gekomen. reis- en verblijfskosten.

11 §6.3 Vakantiewerk blz Arbeidsovereenkomst kan eindigen: - in proefperiode (als de werkgever of de werknemer de baan opzegt) - als ouder bezwaar maken binnen 4 weken tegen een arbeidsovereenkomst als hun kinderen minderjarig zijn, dan gaat de baan niet door. - op de afgesproken einddatum (bij een tijdelijke baan) - na een opzegtermijn (bij een vaste baan)

12 Collectieve arbeidsovereenkomst
§6.3 Vakantiewerk blz CAO Collectieve arbeidsovereenkomst Werkgevers   Vakbonden organisaties Afspraken tussen werkgeversorganisaties en vakbonden over de arbeidsvoorwaarden van een grote groep werknemers.

13 Arbeidsvoorwaarden in het CAO
§6.3 Vakantiewerk blz Wettelijke regels bij werken: - Wet op het minimumloon  Loon dat minimaal betaald moet worden - Arbeidstijdenwet  De tijd die maximaal gewerkt mag worden - Flexwet  Flexibele arbeidsrelaties Arbeidsvoorwaarden in het CAO moet aan de wet voldoen!!!

14 §6.3 Vakantiewerk blz Proeftijd  Periode waarin de werknemer zonder opgaaf van redenen ontslagen mag worden en ontslag mag nemen. Minimumloon Het wettelijk vastgestelde loon dat een werkgever ten minste moet betalen aan werknemers vanaf 23 jaar.

15 Minimumjeugdloon per 1-1-2009

16 §6.4 Collectieve arbeidsovereenkomst blz. 102-103
Loon van werknemers wordt bepaald door:  Functie van de werknemer  Loonschaal die bij functie hoort Tabel met de lonen die horen bij een functie in een bedrijf of instelling.  Periodiek of trede die binnen de loonschaal van toepassing is.

17 §6.4 Collectieve arbeidsovereenkomst blz. 102-103
In een CAO staan regels over:  Loon  Extra beloningen  Recht op vakantie en overige verlofdagen  Arbeidstijden  Scholing en studie Werknemers kunnen informatie krijgen over een CAO bij hun: - eigen bedrijf, afdeling personeel - vakbond

18 §6.5 Betaald of onbetaald werk blz. 104-105
Arbeidsmotieven De redenen om te willen werken. Voorbeelden van arbeidsmotieven voor Betaald werk Onbetaald werk - Loon - Zorg voor de kinderen - Samenwerken met collega’s - Werktijd zelf in kunnen delen

19 §6.5 Betaald of onbetaald werk blz. 104-105
Gevolgen van korter werken: - Meer tijd voor huishouding en het gezin - Gezinsinkomen daalt - Sommige uitgaven kunnen omlaag Bv. Kosten voor een schoonmaakster of kosten voor de kinderopvang.

20 §6.5 Betaald of onbetaald werk blz. 104-105
Arbeidsomstandigheden Alles wat werken prettig of minder prettig maakt. De Arbowet garandeer arbeidsomstandigheden in bedrijven die: - Veilig zijn - Niet ongezond zijn

21 §6.6 Werk over en tekort blz. 106-107
Arbeidsmarkt Aanbod van arbeid Vraag naar arbeid Iedereen tussen de 15 en 65 jaar die betaald werk doet of er naar op zoek is. Alle bezette en onbezette arbeidsplaatsen bij elkaar. Beroepsbevolking Werkgelegenheid - Mensen met betaald werk - Mensen met betaald werk - Werkzoekenden zonder baan - Vacatures

22 §6.6 Werk over en tekort blz. 106-107
Arbeidsmarkt Tekort op arbeidsmarkt Overschot op arbeidsmarkt - Hebben werkgevers een tekort aan personeel - Is er werkloosheid - Hebben werkzoekenden een grote kans op een baan - Hebben werkzoekenden een kleine kans op een baan - Is de kans groot dat de arbeidsvoorwaarden verbeteren - Is de kans groot dat de arbeidsvoorwaarden verslechteren

23 §6.7 Kansrijk en kansarm blz. 108-109
Allochtonen hebben soms meer moeite om werk te vinden dan autochtonen… Oorzaken hiervan kunnen zijn: - Ze beheersen de Nederlandse taal niet goed - Hun buitenlandse opleiding wordt niet erkend - Discriminatie door werkgevers

24 §6.7 Kansrijk en kansarm blz. 108-109
De beloning van mannen is gemiddeld hoger dan van vrouwen… Oorzaken hiervan kunnen zijn: - Mannen bezetten vaker de beter betaalde banen - Vrouwen werken vaker in deeltijd dan mannen - Discriminatie door werkgevers Discriminatie op grond van afkomst & geslacht is verboden

25 §6.7 Kansrijk en kansarm blz. 108-109
Veranderingen op de arbeidsmarkt: - Percentage vrouwen in de beroepsbevolking stijgt - Er wordt steeds meer in deeltijd gewerkt - Het aantal typische mannenberoepen en vrouwenberoepen daalt


Download ppt "Hoofdstuk 6: Werken http://www.vliegenzwam.nl/images/kabouter2.gif."

Verwante presentaties


Ads door Google