De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom !.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom !."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom !

2 Beter Presteren PISA (International Student Assessment)
Aardrijkskunde in PISA Leren van Finland? Voorstellen Beter Presteren KNAG en Beter Presteren

3 Wat is PISA ? OESO (OECD) programma: 2000, 2003, 2006, 2009
ook andere landen doen mee internationaal vergelijkende test bij scholen uitvoering via lokale organisaties (in Nederland Cito) 15-jarige leerlingen toets op praktische toepassing van kennis en vaardigheden begrijpend lezen, wiskunde, natuurwetenschappen

4 PISA-vragen: lezen

5 PISA-vragen: wiskunde

6 PISA-vragen: natuurwetenschappen
dus: heel wat rekenen met en interpreteren van aardrijkskunde

7 Uitkomsten PISA aard vragen wisselt
2006 2009 Nederland Nederland Finland Finland Korea Korea Japan Japan Australië Australië Zwitserland Zwitserland België Duitsland Duitsland België Zweden Ver. Koninkrijk Ver. Koninkrijk Denemarken Denemarken Frankrijk Frankrijk Verenigde Staten Verenigde Staten Zweden aard vragen wisselt aantal landen neemt toe (bijv. Shanghai) statistische marges vergelijken met vergelijkbare landen meest zinvol In tabel: gemiddelde van de lezen, wiskunde, natuurwet.

8 Leren van Finland 1 heel nuttig, kan via EUROGEO/Herodot
weinig grote steden, homogene bevolking proces van (vrij ingrijpende) hervorming en verbetering verloopt heel geleidelijk (10 j cyclus) scholen belangrijk binnen lokale gemeen-schappen, gratis onderwijs en maaltijden grote autonomie scholen en leraren veel aandacht kwaliteitsbewaking van onderop kleine klassen, hoogopgeleide leraren weinig speciaal onderwijs: weinig diversiteit tussen scholen, veel binnen scholen

9 Leren van Finland 2

10 Leren van Finland 3 basisschool (9 jaar): 1-4: geïntegreerd milieuvak
5-6: AK geïntegreerd met biologie 7-9: AK apart vak bovenbouw (3 jaar): 2 verplichte AK cursussen (fysisch, sociaal) 2 gespecialiseerde AK cursussen (keuze) cursussen toegepaste geografie (school kiest) actuele thema’s: experimenteel en contextueel leren

11 Actieplan Beter Presteren
ambitie: NL bij 5 sterkste kenniseconomieën meer aandacht voor Nederlands, Engels, wiskunde en natuurwetenschappen minder profielen in voortgezet onderwijs centrale toetsen op eind onder- én bovenbouw meer aandacht voor excellente leerlingen nu eerst: advies Onderwijsraad Beter Presteren, KNAG Onderwijsdag 2010

12 Kanttekeningen bij Beter Presteren
PISA dekt maar deel kenniseconomie: Nederland is dienstenland goed management en bestuur en levendige cultuur zijn ook belangrijk problemen in het voortgezet onderwijs hebben maar beperkt met vakkenpakketten te maken: beleidsdrukte positie leraren organisatie onderwijs en scholen

13 KNAG en Beter Presteren 1
positieve en proactieve insteek nauwlettend volgen en analyseren van de ontwikkelingen ontwikkelen dynamisch AK actieplan, dat inspeelt op de ontwikkelingen adequaat reageren tijdens het beleidsproces: Onderwijsraad Ministerie Politiek media

14 KNAG en Beter Presteren 2
optuigen KNAG-`taakgroep’ Beter Presteren centrale rol Afdeling Onderwijs nauwe betrokkenheid KNAG hoogleraar Onderwijsgeografie open communicatie en interactie met de leden via internet Van der Schee en Ottens beschikbaar voor de taakgroep neem contact op met Van der Schee en Ottens, vandaag of via KNAG-bureau


Download ppt "Welkom !."

Verwante presentaties


Ads door Google