De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Profielwerkstuk1 Profielwerkstuk 2010-2011 n MEESTERPROEF over de Tweede Fase n Wetenschappelijk onderzoek n Alle onderzoeksfasen doorlopen n Leren van.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Profielwerkstuk1 Profielwerkstuk 2010-2011 n MEESTERPROEF over de Tweede Fase n Wetenschappelijk onderzoek n Alle onderzoeksfasen doorlopen n Leren van."— Transcript van de presentatie:

1 profielwerkstuk1 Profielwerkstuk 2010-2011 n MEESTERPROEF over de Tweede Fase n Wetenschappelijk onderzoek n Alle onderzoeksfasen doorlopen n Leren van fouten en problemen n Vakoverstijgend n Samenwerken: taakverdeling n Studielast: minimaal 80 uren pp.

2 profielwerkstuk2 Stappenplan in de tijd n Keuze onderwerpblok 1 wk1 n Groepjes van twee vormenblok 1 wk1 n Oriënteren op het onderwerpblok 1 wk1 n Hoofdvraag/deelvr.formuleren blok 1 wk2 n Literatuur verzamelen blok 1 wk2 n Globaal werkplan + inleiding afblok 1 wk4 n Definitief werkplan afblok 1 wk6 n Info verzamelen/verwerkenblok 2 n Info analyseren/start verslagblok 2 n Informatie analyseren/verslagblok 3 n Globaal verslag afblok 3 wk2 n Definitief verslag afblok 3 wk4 n Presentatieblok 4 wk2

3 profielwerkstuk3 Onderwerpkeuze n Vakoverstijgend n Een of twee vakken uit het profiel n Een onderwerp waar je voor gaat!

4 profielwerkstuk4 n Hoofd- en deelvragen n Haalbaar? n Tijdplanning n Werkverdeling Werkplan

5 profielwerkstuk5 Haalbaarheid n Niet te ruim (beperken in tijd en ruimte) n Relevant en concreet uitvoerbaar n Bij voorkeur onderzoek in eigen regio n Is er voldoende informatie te vinden?

6 profielwerkstuk6 Onderzoek n Het PWS bestaat niet alleen uit een literatuurstudie n Je moet ook eigen onderzoek doen n Bij de N-profielen is ook een praktische component aanwezig

7 profielwerkstuk7 Informatie verzamelen n Vanuit de onderzoeksvraag n Kranten, boeken, internet, video, rapporten (let op bronvermelding!) Maar de nadruk ligt op eigen onderzoek: n Bezoek aan bedrijven, musea e.d. n Interview, enquête, observaties, veldonderzoek

8 profielwerkstuk8 Logboek n Verplicht bijhouden n Datum n Activiteit n Uren n Wie? n Problemen en oplossingen n Hiervan geleerd

9 profielwerkstuk9 Schriftelijk verslag n Titelblad n Inhoudsopgave n Voorwoord n Inleiding (met hoofd- en deelvragen, alg. theorie, hypotheses) n Onderzoeksmethode n Resultaten n Conclusies n Reflectie n Bronvermelding n Bijlage(n)

10 profielwerkstuk10 Continuiteit n Aantal ingeroosterde PWS-uren verre van toereikend n Suggestie: vaste werkafspraak op ander moment in de week n Wekelijkse rapportage naar de begeleider (kl-uren/ingeroosterde PWS- uren)

11 profielwerkstuk11 Inleveren en beoordeling. n Wekelijkse rapportage a.d.h.v. het logboek bij je begeleider n Werkplan/hoofd- en deelvragen/inleiding (go / no go blok 1, week 2) n Verslag in tweevoud inleveren n Presentatie met ouders n Deadlines i.v.m. CE n Eis: voldoende

12 profielwerkstuk12 Huiswerk PWS-les 1 blok 6 n Kies je maatje n Bestudeer thuis het profielwerkstukboekje n Kies een mogelijk onderwerp n Oriënteer je op het onderwerp n Maken voorstel hoofd- en deelvragen n Begin aan het logboek

13 profielwerkstuk13 EINDE


Download ppt "Profielwerkstuk1 Profielwerkstuk 2010-2011 n MEESTERPROEF over de Tweede Fase n Wetenschappelijk onderzoek n Alle onderzoeksfasen doorlopen n Leren van."

Verwante presentaties


Ads door Google