De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Inkomen les 19a Begrippen & 95 t/m 99. 2 Begrippen AKW Algemene Kinderbijslagwet: wet die regelt dat mensen met kinderen tot 18 jaar een uitkering krijgen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Inkomen les 19a Begrippen & 95 t/m 99. 2 Begrippen AKW Algemene Kinderbijslagwet: wet die regelt dat mensen met kinderen tot 18 jaar een uitkering krijgen."— Transcript van de presentatie:

1 Inkomen les 19a Begrippen & 95 t/m 99

2 2 Begrippen AKW Algemene Kinderbijslagwet: wet die regelt dat mensen met kinderen tot 18 jaar een uitkering krijgen

3 3 Begrippen AWBZ Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten: wet die regelt dat een aantal ziektekosten vergoed die niet door andere regeling worden vergoed

4 4 Begrippen Wajong Wet op de arbeidsongeschiktheid voor jongeren: wet die regelt dat jongeren die nog niet gewerkt hebben en arbeidsongeschikt zijn een uitkering krijgen

5 5 Begrippen Sociaal minimum Het inkomen dat je minimaal nodig hebt om van te leven

6 6 Begrippen Waardevaste uitkering Uitkering die jaarlijks wordt verhoogd met de inflatie

7 7 Begrippen Welvaartvaste uitkering Uitkering die jaarlijks wordt verhoogd met de gemiddelde loonstijging

8 8 Begrippen Collectieve sector De instellingen van de sociale zekerheid en de overheid

9 9 Opdracht 95 accolade links: loonkosten kleine accolade rechts: wig grote accolade rechts: brutoloon

10 10 Aanvulling wig Totale loonkosten Werkgeverslasten- Brutoloon Werknemerslasten- Nettoloon

11 11 Opdracht 96 Het Nederlands stelsel van sociale zekerheid verkleint verschillen Leg dit uit  Mensen met weinig geld krijgen vaak uitkering

12 12 Opdracht 97 Beroep op uitkeringen benodigde belastingen en premies – omhoog loonkosten – hoger concurrentiepositie – slechter export – daalt import – stijgt productie – daalt werkgelegenheid – daalt

13 13 Opdracht 98 Wat betekent zwartwerken en belastingontduiking voor de overheid? Dat de overheid minder belastingen ontvangt (en dus moeten belastingen omhoog)

14 14 Opdracht 99a Twee redenen om hoge sociale lasten te beperken minder sociale lasten = minder premies = lagere loonkosten = betere concurrentiepositie

15 15 Opdracht 99a Twee redenen om hoge sociale lasten te beperken minder sociale lasten = minder premies = minder aantrekkelijk zwart te werken (minder voordeel)

16 16 Opdracht 99b Twee groepen die nadeel hebben van minder sociale lasten uitkeringsgerechtigden krijgen lagere uitkeringen uitkeringsgerechtigden besteden minder = nadelig voor bedrijven

17 HUISWERK opgave 100 t/m 107


Download ppt "Inkomen les 19a Begrippen & 95 t/m 99. 2 Begrippen AKW Algemene Kinderbijslagwet: wet die regelt dat mensen met kinderen tot 18 jaar een uitkering krijgen."

Verwante presentaties


Ads door Google