De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Omgaan met ruimte Een vormingspakket over ruimtelijke ordening.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Omgaan met ruimte Een vormingspakket over ruimtelijke ordening."— Transcript van de presentatie:

1 Omgaan met ruimte Een vormingspakket over ruimtelijke ordening

2 Module E Het ruimtelijk beleid in de praktijk

3 Een draaiboek voor een doeltreffend ruimtelijk beleid De gemeentelijke aanpak Een gebiedsgerichte aanpak E

4 Een draaiboek voor een doeltreffend ruimtelijk beleid - een complexe en moeilijke opdracht - integratie andere beleidsdomeinen  toegepaste driesporenplanning Voorbeelden: Gemeente Staden (West-Vlaanderen) Ruimtelijk Ordenings- en Milieuproject Gentse Kanaalzone E

5 De gemeentelijke aanpak Vertrekken vanuit kansen en problemen Nood aan toekomstvisie  krachtlijnen  omschrijving knelpunten en tegenstellingen  communicatie E

6 De gemeentelijke aanpak Overleg  projectgroep  per thema discussie op verschillende niveaus  overzichtstentoonstelling, infokrant, ondersteunende initiatieven E

7 De gemeentelijke aanpak Vertalen in een concept  principes van visie kernachtig en bondig in ruimtelijke termen E

8 De gemeentelijke aanpak E

9 E

10 E

11 Onderzoek waar nodig  in functie van belang voor toekomstvisie  gericht aanvullend onderzoek E

12 De gemeentelijke aanpak Databank en G.I.S.  geïntegreerd verwerken, analyseren en afbeelden van ruimtelijke gegevens E

13 De gemeentelijke aanpak Verder verloop van het proces  intentienota en basisnota’s  formuleren toekomstvisie  voorontwerp-gemeentelijk structuurplan  ontwerp-structuurplan  goedkeuring gemeenteraad  goedkeuring Vlaamse regering ( 4 à 5 jaar) E

14 Een gebiedsgerichte aanpak Een integrerende aanpak in een welomlijnd gebied  duidelijke kenmerken, problemen en potenties  welbepaalde partners Een indicatief integratiekader  open voor dynamiek en evolutie Een bindend pakket van acties  doel = collectieve ruimtelijke beleidsovereenkomst Gericht op duurzame ontwikkeling E

15 Een gebiedsgerichte aanpak - geïntegreerde beleidsgerichte aanpak - overlegstructuur  gemeenschappelijke visie  uitvoeringsgerichte acties Een algemene evaluatie E

16 Een gebiedsgerichte aanpak: ROM Gent E

17 De ruimtelijke ordening rondom ons Brussel - gewestelijk ontwikkelingsplan (GEWOP) - 1995 - geconcretiseerd in:  Gewestelijk Bestemmingsplan (GBP)  Gemeentelijke Ontwikkelingsplannen (GEMOP)  Gemeentelijke Bijzondere Bestemmingsplannen (BBP)  Specifieke plannen

18 De ruimtelijke ordening rondom ons Europa - Europees Ruimtelijk Ontwikkelingsperspectief (EROP) - niet bindend - stimuleren van transnationale en grensoverschrijdende samenwerking (o.a. Interreg)

19 De ruimtelijke ordening rondom ons Wallonië - Schéma de Développement de l’Espace Régional (SDER) - Prescriptions Réglementaires de l’Aménagement du Territoire (PRAT) - vooral gewest en gemeenten - structuurschema’s als referentiekader

20 De ruimtelijke ordening rondom ons - Tweede Benelux Structuurschets 1997- 2000 - indicatief - internationaal ruimtelijk referentiekader Benelux

21 Concept tweede Benelux structuurschets


Download ppt "Omgaan met ruimte Een vormingspakket over ruimtelijke ordening."

Verwante presentaties


Ads door Google