De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Copyright met toestemming gebruikt van Stichting Licentie © 1994 Shepherd's Heart Music 1/12 JOY! JOY TO THE WORLD (Dennis L. Jernigan) 1. And this is.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Copyright met toestemming gebruikt van Stichting Licentie © 1994 Shepherd's Heart Music 1/12 JOY! JOY TO THE WORLD (Dennis L. Jernigan) 1. And this is."— Transcript van de presentatie:

1 Copyright met toestemming gebruikt van Stichting Licentie © 1994 Shepherd's Heart Music 1/12 JOY! JOY TO THE WORLD (Dennis L. Jernigan) 1. And this is love That a man would lay down His life en dit is liefde, dat een man zijn leven gaf Jesus the King of Love Who reigns on high Jezus de Koning van Liefde, die regeert in de hoge

2 Copyright met toestemming gebruikt van Stichting Licentie © 1994 Shepherd's Heart Music 2/12 JOY! JOY TO THE WORLD (Dennis L. Jernigan) 1. For God so loved the world That He gave His only begotten Son Want alzo lief had God de wereld dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gaf Believers, lift His love up high So the world will know that joy has come Gelovigen, verhoogt Zijn liefde, zodat de wereld zal weten dat er vreugde is gekomen

3 Copyright met toestemming gebruikt van Stichting Licentie © 1994 Shepherd's Heart Music 3/12 JOY! JOY TO THE WORLD (Dennis L. Jernigan) 2. There is no way to the Father Except the Son There is no other Savior, only One Er is geen weg tot de Vader dan door de Zoon Er is geen andere Redder, slechts Eén

4 Copyright met toestemming gebruikt van Stichting Licentie © 1994 Shepherd's Heart Music 4/12 JOY! JOY TO THE WORLD (Dennis L. Jernigan) 2. And He brings joy in the midst of whatever life may bring En Hij brengt vreugde temidden van alles wat het leven kan brengen Wherever I may go I know He is by my side through anything Waar ik ook mag gaan, ik weet dat Hij naast mij staat door alles heen

5 Copyright met toestemming gebruikt van Stichting Licentie © 1994 Shepherd's Heart Music 5/12 JOY! JOY TO THE WORLD (Dennis L. Jernigan) Refrein: Joy, joy to the world For the Lord, He has come (vr echo) Vreugde, vreugde zij de wereld Want de Heer, Hij is gekomen Joy! Joy to the world Look at all He has done (vr echo) Vreugde, vreugde zij de wereld Kijk naar alles wat Hij heeft gedaan

6 Copyright met toestemming gebruikt van Stichting Licentie © 1994 Shepherd's Heart Music 6/12 JOY! JOY TO THE WORLD (Dennis L. Jernigan) Refrein: Lord, what good is joy to the world If the world never does know it Heer, wat voor nut heeft vreugde voor de wereld als de wereld het nooit komt te weten Lord, what good is love to the world If Your sons and Your daughters don't show it Heer wat voor nut heeft liefde voor de wereld als Uw zonen en dochters het niet laten zien

7 Copyright met toestemming gebruikt van Stichting Licentie © 1994 Shepherd's Heart Music 7/12 JOY! JOY TO THE WORLD (Dennis L. Jernigan) Refrein: For where there is love There is joy There is peace and the world Will know Want waar er liefde is, daar is vreugde, daar is vrede en de wereld zal het weten

8 Copyright met toestemming gebruikt van Stichting Licentie © 1994 Shepherd's Heart Music 8/12 JOY! JOY TO THE WORLD (Dennis L. Jernigan) 3. If this is love And the love of God abides in you Then you have need of me And I need you Als dit liefde is en de liefde van God woont in jou dan heb jij mij nodig en ik jou

9 Copyright met toestemming gebruikt van Stichting Licentie © 1994 Shepherd's Heart Music 9/12 JOY! JOY TO THE WORLD (Dennis L. Jernigan) 3. The world will know that we love Jesus, just by the love we show De wereld zal weten dat wij Jezus liefhebben gewoonweg door de liefde die wij betonen Believers, we must love like Him So the world will know the love We know Gelovigen, wij moeten liefhebben zoals Hij zodat de wereld de liefde zal kennen die wij kennen

10 Copyright met toestemming gebruikt van Stichting Licentie © 1994 Shepherd's Heart Music 10/12 JOY! JOY TO THE WORLD (Dennis L. Jernigan) Refrein: Joy, joy to the world For the Lord, He has come (vr echo) Vreugde, vreugde zij de wereld Want de Heer, Hij is gekomen Joy! Joy to the world Look at all He has done (vr echo) Vreugde, vreugde zij de wereld Kijk naar alles wat Hij heeft gedaan

11 Copyright met toestemming gebruikt van Stichting Licentie © 1994 Shepherd's Heart Music 11/12 JOY! JOY TO THE WORLD (Dennis L. Jernigan) Refrein: Lord, what good is joy to the world If the world never does know it Heer, wat voor nut heeft vreugde voor de wereld als de wereld het nooit komt te weten Lord, what good is love to the world If Your sons and Your daughters don't show it Heer wat voor nut heeft liefde voor de wereld als Uw zonen en dochters het niet laten zien

12 Copyright met toestemming gebruikt van Stichting Licentie © 1994 Shepherd's Heart Music 12/12 JOY! JOY TO THE WORLD (Dennis L. Jernigan) Refrein: For where there is love There is joy There is peace and the world Will know Want waar er liefde is, daar is vreugde, daar is vrede en de wereld zal het weten


Download ppt "Copyright met toestemming gebruikt van Stichting Licentie © 1994 Shepherd's Heart Music 1/12 JOY! JOY TO THE WORLD (Dennis L. Jernigan) 1. And this is."

Verwante presentaties


Ads door Google