De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zorg als volwaardige partner in het buitengebied

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zorg als volwaardige partner in het buitengebied"— Transcript van de presentatie:

1 Zorg als volwaardige partner in het buitengebied
Zorglandschappen Zorg als volwaardige partner in het buitengebied

2 Aanleiding en achtergronden
Hoe combineren we bedrijfsvergroting van grondgebonden landbouwbedrijven met nieuwe functies? Hoe houd je een levenskrachtige grondgebonden landbouw onder de rook van stedelijke knooppunten? Zoek een nieuwe robuuste economische motor in het buitengebied, die de agrarische groei niet beperkt! Zoek een sector die baat heeft bij een mooi agrarisch landschap Hoe combineer je private - en publieke wellness cq. recreatie? Bedenk: nieuwe private beheersallianties (Larenstein en L.N.V.)

3 Werk/aandachtsgebied en identiteiten
Grootschalige landbouw Onder de druk van stad en natuur De Liemers zoekt naar plaats op de “kaart”. Men wil veel!

4 Zorg als volwaardige buurman in het landelijk gebied
Zorg is economisch robuust, op de langere termijn. Zorg wil een mooi functioneel landschap. Zorg is breder dan alleen “beter worden”. Zorg is Cure, Care and Wellness. Zorg behoeft een mooi landschap. Zorg is ook preventieve zorg. En…zorg is óók “goed eten”. Bewegen Wellness & Cure Gezond eten

5 Trends in de zorg Groei in vraag naar: Cure Care Wellness wellness
En alle combinaties daar tussen

6 Concept zorglandschappen
Vrijkomende agrarische bebouwing ombouwen tot “cure -, care - en wellness -locaties”. De locaties staan met elkaar in één verband om zo algemene kosten te reduceren. Gronden z.s.m. doorgeven naar agrarische groeiers. Zorg-wellness combineren met publieke recreatieve routes. Landschappelijke compensatie combineren met agrarisch landschapsbeheer. Een voorbeeld: Formule: “20=1+2+17”

7 Activiteiten vanaf 2006 Uitwerken van het gedachtegoed door initiatiefnemer voor de Liemers e.o. Ontwikkelen van het concept samen met o.a. bank, woningcorporatie en zorgverlener. Bestuurlijke toetsing o.l.v. gedeputeerde Theo Peters. Toetsen van het concept door o.m. universiteit van Tilburg. Uitwerken op concreet niveau. Opbouw netwerk in de zorg.

8 Ervaringen Maak ‘t niet te groot en anticipeer op de sociale structuur van het gebied. Formuleer een heldere “brand”en sluit aan op de Liemers als grensgebied, bijv “groot en klein horen bij elkaar”. Kleine zorglocaties kunnen alleen overleven in een groter verband; distantieer je van zorglandgoederen, spreek over zorglandschappen Zorg voor één planologisch model Zorg is sterk in beweging, ga rustig te werk.

9 Partijen Initiatiefnemer projecttrekker: Roelf de Boer
Steun (denkkracht en geld): Innovatienetwerk, Habiforum, Rabobank, Laris, Diafaan, e.a. Projectleider: Partner vanuit de zorg: tpZORG Bestuurlijke steun: Jos Roemaat Toetsers (o.a. Universiteit van Tilburg) Bergh netwerk van zorgverleners (in opbouw): o.a. Markenheem, Fatima, Attent, Diafaan, ABC-Zorgcomfort, European Care Hotel. Partners bij concrete locaties.

10 Vervolgstappen Acteren op twee schaalniveaus:
Concrete locaties uitwerken, o.a. bedrijfsplan. Samenhang Liemers e.o.: Bewaken samenwerking d.m.v. Bergh overleg Beleidsvorming en samenwerking in de Liemers en omgeving. Werken aan één intentieverklaring ruimtelijke ordening/landschap/beheer. Ontwikkelen PMC’s en samenhang in de zorg


Download ppt "Zorg als volwaardige partner in het buitengebied"

Verwante presentaties


Ads door Google