De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het centraal aanmeldingsregister

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het centraal aanmeldingsregister"— Transcript van de presentatie:

1 Het centraal aanmeldingsregister
Een kind inschrijven in een kleuterschool of lagere school in Antwerpen Het centraal aanmeldingsregister

2 Een verlenging van het centraal aanmeldingsregister werd
goedgekeurd door het Lokaal Overlegplatform (LOP) in september 2010 Voor wie? Alle kleuter- en lagere scholen op het grondgebied Antwerpen Waarom? Om alle vrije plaatsen op een eerlijke manier te verdelen

3 Gelijke kansen verhogen
Doel? Gelijke kansen verhogen Wachtrijen aan de schoolpoort vermijden Voordelen? Evenveel kans om in te schrijven in een school van uw keuze Rechtvaardig en duidelijk Geen wachtrijen meer Gelijke kansen verhogen: evaluatie van vorig jaar: de verhouding GOK/niet-GOK leerlingen die aangemeld zijn is dezelfde als de verhouding die er is op Antwerps niveau Wachtrijen aan aanmeldpunten? Nu meer gecentraliseerde aanmeldpunten die op een gelijke manier te werk gaan

4 Wie kan zich aanmelden? Alle kinderen geboren in 2009
Alle kinderen die voor het eerst naar school gaan (2008, 2007, 2006) Alle kinderen die naar het eerste leerjaar gaan in het schooljaar Alle kinderen die naar een nieuwe lagere school gaan Alle kinderen die zich moeten herinschrijven in dezelfde school Alle kinderen die naar een nieuwe kleuterschool of lagere school gaan ! Kinderen die voor dit schooljaar willen starten, kunnen nu ingeschreven worden. Kinderen geboren na 21 november 2009, kunnen pas naar school op 1 september Toch moeten deze kinderen al aanmelden.

5 EERST AANMELDEN, DAN INSCHRIJVEN

6 1 Aanmeldingsperiode is opgesplitst in:
aanmelden voor een school waar al een broer/zus is ingeschreven aanmelden voor een school waar geen broer/zus is ingeschreven 1

7 Kinderen aanmelden voor een school waar al een broer/zus is ingeschreven
Stap 1: Meld uw kind aan 19 januari (14u)-9 februari meldjeaan.antwerpen.be Ouders kunnen hun kind enkel aanmelden voor een school waar reeds een broer of zus is ingeschreven Let op! Vergeet het rijksregisternummer van het kind niet Stap 2: ontvangen brief/ Voor 15 februari Hierin staat of ouders hun kind kunnen inschrijven in de school van broer/zus Let op! Als er geen vrije plaats is voor het kind, contacteert de studiewijzer voor 15 februari de ouders. Ze melden hun kind terug aan vanaf 16 februari. Stap 3: Schrijf uw kind in 2 maart – 11 mei Maak een afspraak met de school Ga naar de school om in te schrijven Onderteken het inschrijvingsregister Vraag een bewijs van inschrijving Als het kind geen rijksregisternummer heeft, kunnen ze terecht bij een aanmeldpunt. Ouders worden voor 15 februari opgebeld omdat ze, indien ze geen plaats hebben, terug moeten aanmelden in de andere periode, voor andere scholen

8 Kinderen aanmelden voor een school waar geen broer/zus is ingeschreven
Stap 1: Kies een school Voor de aanmelding Kies best vijf of meer scholen. Zet ze in de volgorde van uw voorkeur. Tip! U vindt de volledige scholenlijst in de scholenbrochure of op de website van de Studiewijzer. Stap 2: Meld uw kind aan 16 februari (14u) – 16 maart meldjeaan.antwerpen.be aanmaken van een gebruikersnaam en paswoord lijstje met scholen rijksregisternummer van het kind Tip! Vul het invulblad in. Zo hebt u alle gegevens bij de hand. Invulblad zit in de brochure, is te vinden bij aanmeldpunten en bij scholen

9 Kinderen aanmelden voor een school waar geen broer/zus is ingeschreven
Stap 3: Ontvangen brief/ Ten laatste op 30 maart Hierin staat in welke school het kind ingeschreven kan worden. Als er geen plaats is in de scholen van uw keuze, neem dan vanaf 23 mei contact op met de studiewijzer. Zij kunnen u vanaf dan vertellen waar er nog vrije plaatsen zijn. Stap 4: Schrijf uw kind in 4 april – 11 mei Maak een afspraak met de school Ga naar de school om in te schrijven Onderteken het inschrijvingsregister Vragen een bewijs van inschrijving Ouders krijgen een toewijzingsbrief en (een) eventuele weigeringsbrief

10 Belangrijke weetjes Ouders worden begin december geïnformeerd:
2009: brief + brochure in de brievenbus 2005: brief in de brievenbus + brochure in de school De brochure wordt vertaald in 13 verschillende talen. U vindt deze terug op Er worden infosessies voor ouders georganiseerd in den Bell (Wat moet ik doen? Hoe ziet de website eruit?) 16 december 15u-17u 11 januari u-22u 16 december 20u-22u januari u-17u 21 december 20u-22u 17 januari u-22u Nuance maken dat kinderen 2009 een brief en brochure krijgen. Kinderen die naar het eerste leerjaar gaan 2005, krijgen enkel een brief en een brochure in de school indien het nodig is

11 Belangrijke weetjes Gebruikersnaam en paswoord kunnen ouders zelf kiezen. Het paswoord moet minimaal 6 tekens hebben. Ouders kunnen aanpassingen maken tot en met de laatste dag van de periode. Ouders geven best minstens 5 scholen op. Zo hebt u meer kans op een plaats in een school van uw voorkeur. Kinderen die geen rijksregisternummer hebben, kunnen enkel aangemeld worden bij een school of aanmeldpunt. 5 scholen: zij kiezen de scholen, anders moeten ze wachten tot 25 mei. De evaluatie heeft ook laten zien dat kinderen meer kans maken op een virje plaats

12 Belangrijke weetjes Aanmeldpunten Studiewijzer (Den Bell) 2018
Geopend op: 19/01 13u-20u 16/02 13u-20u 20/01 9u-17u 17/02 9u-17u 21/01 9u-17u 18/02 9u-17 Daarna volgens hun openingsuren. Enkel geopend op: 19/01 13u-20u 16/02 13u-20u Studiewijzer (Den Bell) Ontmoetingscentrum NOVA 2020 Atlas – Inburgering Antwerpen 2060 Centrum De Wijk-Inloopteam Samik 2060 De Shelter – De FMV DSKO Buurthuis Dinamo 2100 Buurthuis ‘t Pleintje 2100 Digipunt Atel Buurtwerk Posthof 2600 Nuance maken dat kinderen 2009 een brief en brochure krijgen. Kinderen die naar het eerste leerjaar gaan 2005, krijgen enkel een brief en een brochure in de school indien het nodig is

13 2 Hoe worden de vrije plaatsen verdeeld?
Enkel wanneer aanbod > vrije plaatsen Volgens de wet hebben 2 groepen kinderen voorrang bij de inschrijving: Kinderen met een broer of zus hebben die al is ingeschreven dezelfde school GOK-leerlingen of niet-GOK-leerlingen, als de school hiervoor kiest Volgens criteria die bepaald zijn in het LOP: Afstand (minimum 30%) De afstand van de school tot de woonplaats van het kind (75%) De afstand van de school tot de werkplaats van moeder en/of vader (25%) Tijdstip het tijdstip waarop de school wordt bewaard Nuance maken dat kinderen 2009 een brief en brochure krijgen. Kinderen die naar het eerste leerjaar gaan 2005, krijgen enkel een brief en een brochure in de school indien het nodig is 2

14 Hoe worden de vrije plaatsen verdeeld? voorbeeld
De school heeft, na het verdelen van broers en zussen en de eventuele plaatsen voor GOK/niet-GOK, nog 10 plaatsen vrij. Er melden 12 kinderen aan. De school kiest voor 50% afstand, 50% tijd Awoon Awerk Tijd Toewijzing Weigering Julie Ahmed Sinon Elke Memmet Cinthia Jolien Jelle Namina Maarten Leen Jousef Simon Memmet Cinthia Leen Julie Jolien Maarten Jousef Jelle Ahmed Elke Namina Namina Memmet Jolien Simon Jousef Maarten Cinthia Ahmed Jelle Julie Elke Leen Namina Maarten Memmet Leen Jolien Simon Jousef Nuance maken dat kinderen 2009 een brief en brochure krijgen. Kinderen die naar het eerste leerjaar gaan 2005, krijgen enkel een brief en een brochure in de school indien het nodig is Cinthia Julie Ahmed Elke Jelle

15 Belangrijke weetjes Een kind is een GOK-leerling wanneer het antwoord op één of meer vragen ‘ja’ is. Is het antwoord overal ‘nee’? Dan is het kind een niet-GOK-leerling. Ontvangt het gezin een schooltoelage? Heeft de moeder van het kind geen diploma secundair onderwijs? Is het kind (tijdelijk) buiten het gezin opgenomen? Behoren de ouders tot de trekkende bevolking? Wonen ze bijvoorbeeld op een schip, in een woonwagen of caravan? Spreekt het kind met ouders broers, zussen of vrienden een andere taal dan Nederlands? Vul het werkadres in wanneer u er een heeft. Het zal nooit in uw nadeel spelen. Elk criterium (tijd, afstand (woon en werk)) telt. Nuance maken dat kinderen 2009 een brief en brochure krijgen. Kinderen die naar het eerste leerjaar gaan 2005, krijgen enkel een brief en een brochure in de school indien het nodig is

16 Invulblad niet ingevuld
Organisatie van een aanmeldpunt Invulblad ingevuld ONTHAAL Computer Invullen invulblad Nuance maken dat kinderen 2009 een brief en brochure krijgen. Kinderen die naar het eerste leerjaar gaan 2005, krijgen enkel een brief en een brochure in de school indien het nodig is Invulblad niet ingevuld 3

17 Organisatie van een aanmeldpunt Onthaal
Mensen ontvangen en juist doorverwijzen Indien het invulblad op voorhand is ingevuld, kan het onthaal ineens doorverwijzen naar de computer. Let op! Ga na of het kind een rijksregisternummer heeft. Indien het invulblad nog niet is ingevuld, vraag dan of het kind geboren is in 2009 het voor het eerst naar school gaat ( zijn ook belangrijk!) het van school wil veranderen. en verwijs ze door om het invulblad in te vullen. Nuance maken dat kinderen 2009 een brief en brochure krijgen. Kinderen die naar het eerste leerjaar gaan 2005, krijgen enkel een brief en een brochure in de school indien het nodig is

18 Organisatie van een aanmeldpunt Invullen invulblad
Gegevens ouders en kind invullen (woonadres, werkadres, rijksregisternummer van het kind) Indien het kind geen rijksregisternummer heeft, vult u een vastgelegde code in. Er kan, indien het kind tijdens de week ergens anders verblijft, een tweede adres ingevuld worden. Werkadres = moet bewezen worden in de school! Gelijke Onderwijsindicatoren zijn niet verplicht in te vullen. Scholen kiezen Wees objectief! (er bestaan geen ‘slechte’ scholen) Kijk op de scholenkaart, de scholenbrochure of op de website van de Studiewijzer. Tip! Bekijk dit zeker al eens op voorhand. Kies minstens 5 scholen. Zet de scholen in volgorde van voorkeur. Nuance maken dat kinderen 2009 een brief en brochure krijgen. Kinderen die naar het eerste leerjaar gaan 2005, krijgen enkel een brief en een brochure in de school indien het nodig is

19 Organisatie van een aanmeldpunt Computer
Let op! Log je steeds in met de login die je gekregen hebt. Zo kan je ook kinderen zonder rijksregisternummer aanmelden. Voer de gegevens in. Geef een bewijs van aanmelding mee (afprint van de samenvatting op het einde van de aanmelding of de pdf (niet tijdens de piekmomenten) en het invulblad waarop de gebruikersnaam en het paswoord staat genoteerd. Nuance maken dat kinderen 2009 een brief en brochure krijgen. Kinderen die naar het eerste leerjaar gaan 2005, krijgen enkel een brief en een brochure in de school indien het nodig is

20 meldjeaan.antwerpen.be Nuance maken dat kinderen 2009 een brief en brochure krijgen. Kinderen die naar het eerste leerjaar gaan 2005, krijgen enkel een brief en een brochure in de school indien het nodig is

21 Nuance maken dat kinderen 2009 een brief en brochure krijgen
Nuance maken dat kinderen 2009 een brief en brochure krijgen. Kinderen die naar het eerste leerjaar gaan 2005, krijgen enkel een brief en een brochure in de school indien het nodig is

22 Log u aan met de gegevens
die u krijgt. Nuance maken dat kinderen 2009 een brief en brochure krijgen. Kinderen die naar het eerste leerjaar gaan 2005, krijgen enkel een brief en een brochure in de school indien het nodig is

23 Als je een kind wil aanmelden,
doe dit via deze knop. Nuance maken dat kinderen 2009 een brief en brochure krijgen. Kinderen die naar het eerste leerjaar gaan 2005, krijgen enkel een brief en een brochure in de school indien het nodig is

24 Als je een dossier van een kind wil veranderen, kan je ze
terugvinden via deze knop. Nuance maken dat kinderen 2009 een brief en brochure krijgen. Kinderen die naar het eerste leerjaar gaan 2005, krijgen enkel een brief en een brochure in de school indien het nodig is

25 Belangrijke weetjes website
Log je steeds in als bestaande gebruiker. Zo kan je kinderen zonder rijksregisternummer aanmelden. Vul alle gegevens van boven naar onder in. Sommige velden worden automatisch ingevuld (uit het rijksregisternummer wordt de geboortedatum gehaald). Als ouders werk hebben, vul het werkadres zeker in. Het zal nooit in hun nadeel spelen. Als je ouders wil opvolgen bij de inschrijvingen, kan je hun dossier opnieuw bekijken als je je inlogt met je inloggegevens. Nuance maken dat kinderen 2009 een brief en brochure krijgen. Kinderen die naar het eerste leerjaar gaan 2005, krijgen enkel een brief en een brochure in de school indien het nodig is

26 Belangrijke weetjes website
De knop ‘volgende’ heeft de functie van een ‘bewaartoets’. Pas dan zijn uw gegevens van die pagina opgeslagen. Druk je op de knop ‘vorige’ zonder eerst op ‘volgende’ te duwen, ben je al je gegevens van die pagina kwijt (bijvoorbeeld GOK-vragen). Zoek eerst alle scholen van een bepaalde postcode en voeg deze toe (ongeacht de volgorde). Verwijder de scholen door op ‘verwijder’ te duwen en vervolgens op het Nuance maken dat kinderen 2009 een brief en brochure krijgen. Kinderen die naar het eerste leerjaar gaan 2005, krijgen enkel een brief en een brochure in de school indien het nodig is

27 Belangrijke weetjes website
Bij ‘scholen ordenen’ kan je de scholen van plaats veranderen. De tijd van de scholen blijft dezelfde. Achteraf kan je kinderen koppelen op schoolniveau. Nuance maken dat kinderen 2009 een brief en brochure krijgen. Kinderen die naar het eerste leerjaar gaan 2005, krijgen enkel een brief en een brochure in de school indien het nodig is

28 U kan met uw vragen terecht bij Studiewijzer:
Tot 25 december: Vanaf 1 januari: Lange Gasthuisstraat 29, 2000 Antwerpen Francis Wellesplein 1 2018 Antwerpen Website: Telefoon: Mail: Open op: maandag u-18u Dinsdag – vrijdag u-16u


Download ppt "Het centraal aanmeldingsregister"

Verwante presentaties


Ads door Google