De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Stand van zaken Project WAK

Verwante presentaties


Presentatie over: "Stand van zaken Project WAK"— Transcript van de presentatie:

1 Stand van zaken Project WAK
Projectgroep Kennisbasis Pabo’s Jan Haan 11 februari 2010

2 Redactieteams KB de teams zijn samengesteld, m.u.v. Fries en sociale redzaamheid plenaire data redactieteams: 3 en 17 maart, 7 april, 19 mei, 9 juni procedure benoeming voorzitters er worden voor de overige vakken geen referentieniveaus vastgesteld

3 KB vervolg de kennisbases worden ontwikkeld ongeacht de leeftijdsdifferentiatie er is een concept format ontwikkeld dat op dit moment verder wordt uitgewerkt en bijgesteld de kerndoelen incl. tussendoelen en leerlijnen zijn leidend voor de generieke kb is een externe voorzitter gevraagd

4 Activiteitenplan* (bijlage)
vastgesteld door begeleidingscommissie begroting is ingediend, binnenkort beschikbaar

5 Toetsing formeren van de redactieteams toetsing voor re/wi en Nederlands opstellen van de werkinstructie voor de redactieteams: Categorie I: landelijk te toetsen domeinen; de redactie heeft vastgesteld dat die domeinen landelijk moeten worden getoetst, Categorie II: domeinen die wel landelijk zullen worden getoetst maar niet digitaal; de redactie geeft aan hoe deze domeinen zullen worden getoetst en op welke manier daarbij zo nodig welke standaarden kunnen worden gehanteerd. Categorie III: domeinen die instituut specifiek getoetst zullen worden. De redactie geeft een toelichting waarom deze domeinen niet landelijk getoetst zullen worden.

6 toetsing planning maart: de redactieteams werken de drie categorieën van toetsing uit, vaststelling niveau van toetsing en selectie type vragen maart-juli: ontwikkeling van toetsvragen juli: oplevering eerste 200 toetsvragen digitale toets september: proeftoetsen

7 toetsing – landelijk decor
nadere besluitvorming nodig over: legitimering (rol CVE, landelijke examencommissie, eigen procedure) keuze van toetsprovider, zo nodig via aanbesteding CVE: weinig ruimte om hbo te bedienen sterk VO –imago weinig ervaring met digitale toetsing

8 Pilots implementatie re/wi + ned
de opdracht is vastgesteld, zie bijlage belangstelling getoond door: InHolland, Marnix, Fontys Eindhoven, Edith Stein, Zuyd er worden nog een of twee pabo’s benaderd op basis van toepassing van de criteria

9 Implementatie De HBO-raad zal bij de staatssecretaris neerleggen dat het oorspronkelijke tijdschema opgerekt moet worden. Invoering kennisbases rekenen en Taal vindt dan plaats per 1 september Oorspronkelijk was dit 1 september Druk vanuit de lerarenopleidingen naar de hbo-raad heeft tot een wijziging van deze invoeringsdatum geleid, mede omdat de ontwikkeling van de toetsing meer tijd vraagt dan in het aanvankelijke plan was voorzien. Het cursusjaar 2010 en 2011 is een voorbereidingsjaar waarin ervaring kan worden opgedaan met de implementatie opdat de feitelijke invoering ook kan plaatsvinden.


Download ppt "Stand van zaken Project WAK"

Verwante presentaties


Ads door Google