De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Votum en Zegengroet Zingen: Liedboek 481: 1, 4 Gebed Formulier V

Verwante presentaties


Presentatie over: "Votum en Zegengroet Zingen: Liedboek 481: 1, 4 Gebed Formulier V"— Transcript van de presentatie:

1 Votum en Zegengroet Zingen: Liedboek 481: 1, 4 Gebed Formulier V
Voorganger: ds. E.J. Sytsma Votum en Zegengroet Zingen: Liedboek 481: 1, 4 Gebed Formulier V Viering + Psalm 24: 1 - 3 Zingen: Psalm 71: 8 Lezen: Romeinen 5: ; Romeinen 7: 21 – 8 : 1 Preek: Zondag 1b Zingen: Gezang 154: 1, 2, 3, 4 (NG78)

2 Votum en Zegengroet Zingen: Liedboek 481: 1, 4 Gebed Formulier V Viering + Psalm 24: 1 - 3 Zingen: Psalm 71: 8 Lezen: Romeinen 5: ; Romeinen 7: 21 – 8 : 1 Preek: Zondag 1b Zingen: Gezang 154: 1, 2, 3, 4 (NG78)

3 O grote God die liefde zijt, o Vader van ons leven,
Liedboek 481: 1, 4 O grote God die liefde zijt, o Vader van ons leven, vervul ons hart, dat wij altijd ons aan uw liefde geven. Laat ons het zout der aarde zijn, het licht der wereld, klaar en rein. Laat ons uw woord bewaren, uw waarheid openbaren.

4 Wij danken U, o liefde groot, dat Christus is gekomen.
Liedboek 481: 1, 4 Wij danken U, o liefde groot, dat Christus is gekomen. Wij hebben in zijn stervensnood uw diepste woord vernomen. Nog klinkt dat woord; het spreekt met macht en het wordt overal volbracht waar liefde wordt gegeven, wij uit uw liefde leven.

5 Votum en Zegengroet Zingen: Liedboek 481: 1, 4 Gebed Formulier V Viering + Psalm 24: 1 - 3 Zingen: Psalm 71: 8 Lezen: Romeinen 5: ; Romeinen 7: 21 – 8 : 1 Preek: Zondag 1b Zingen: Gezang 154: 1, 2, 3, 4 (NG78)

6 Gemeente van onze Here Jezus Christus, Instelling
FORMULIER VOOR DE VIERING VAN HET HEILIG AVONDMAAL (V) Gemeente van onze Here Jezus Christus, Instelling Als gemeente van Jezus Christus zijn wij bijeen om naar zijn bevel zijn dood te verkondigen. Wij horen eerst, hoe de instelling van het avondmaal beschreven wordt in het heilig evangelie: Terwijl zij aten nam de Here Jezus een brood, sprak de zegen uit, brak het en gaf het aan zijn discipelen en zei:

7 Neemt, eet, dit is mijn lichaam. En Hij nam een beker, sprak de
FORMULIER VOOR DE VIERING VAN HET HEILIG AVONDMAAL (V) Neemt, eet, dit is mijn lichaam. En Hij nam een beker, sprak de Dankzegging uit en gaf hun die en zei: Drinkt allen daaruit. Want dit is het bloed van mijn verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden. Doch Ik zeg u, Ik zal van nu aan voorzeker niet meer van deze vrucht van de wijnstok drinken tot op die dag dat Ik haar met u nieuw zal drinken in het Koninkrijk van mijn Vader (Matt. 26 : 26-29).

8 Het vervult ons met schaamte om onze zonden en het vervult ons ook met
FORMULIER VOOR DE VIERING VAN HET HEILIG AVONDMAAL (V) Gedachtenis Wij gedenken dat de Here Jezus aan het kruis zijn lichaam en zijn bloed gegeven heeft voor de zijnen. In grote liefde voor ons heeft Hij Zich geofferd, zodat wij niet zouden sterven maar leven. Het avondmaal richt onze aandacht op deze zelfovergave van de Here. Het vervult ons met schaamte om onze zonden en het vervult ons ook met dankbaarheid, vanwege zijn verzoenende liefde.

9 Gemeenschap en verwachting Wij genieten aan deze tafel samen de
FORMULIER VOOR DE VIERING VAN HET HEILIG AVONDMAAL (V) Gemeenschap en verwachting Wij genieten aan deze tafel samen de vreugde van de eenheid met Christus en met elkaar. Vanuit de viering van het avondmaal willen wij elkaar helpen, ondersteunen en dienen in de gemeente. Tegelijk verwachten wij de terugkeer van de Here Jezus. Het avondmaal dat wij vieren is een voorbereiding op de bruiloft van het Lam.

10 FORMULIER VOOR DE VIERING VAN HET HEILIG AVONDMAAL (V)
Straks zal de Here Jezus met ons nieuwe wijn drinken in het Koninkrijk van zijn Vader. Daarom mogen wij het avondmaal ook niet achteloos en zonder oprecht geloof vieren,maar eerbiedig voor God en in heilige, gespannen verwachting. Straks zal de Here alle tranen van onze ogen afwissen, aan alle gebrokenheid en nood zal een einde gekomen zijn, en Hij zal alles zijn in allen.

11 Votum en Zegengroet Zingen: Liedboek 481: 1, 4 Gebed Formulier V Viering + Psalm 24: 1 - 3 Zingen: Psalm 71: 8 Lezen: Romeinen 5: ; Romeinen 7: 21 – 8 : 1 Preek: Zondag 1b Zingen: Gezang 154: 1, 2, 3, 4 (NG78)

12 De aarde is, met al wat leeft, met al wat zij aan schatten heeft,
Psalm 24: 1, 2, 3 De aarde is, met al wat leeft, met al wat zij aan schatten heeft, het wettig eigendom des HEREN. Want door het machtwoord van zijn mond heeft Hij de aarde hecht gegrond, haar vastgezet op zee en meren.

13 Wie klimt de berg des HEREN op? wie mag op die gewijde top
Psalm 24: 1, 2, 3 Wie klimt de berg des HEREN op? wie mag op die gewijde top het heiligdom van God betreden? De mens die rein van hart en hand, de leugen uit zijn leven bant en geen bedrog pleegt in zijn eden.

14 De HERE heeft hem heil bereid, Hij schenkt aan hem gerechtigheid,
Psalm 24: 1, 2, 3 De HERE heeft hem heil bereid, Hij schenkt aan hem gerechtigheid, zijn zegen doet Hij hem ontvangen. Dit is 't geslacht dat naar Hem vraagt, 't is Jakobs volk dat God behaagt. Uw aanschijn zoekt het met verlangen.

15 Votum en Zegengroet Zingen: Liedboek 481: 1, 4 Gebed Formulier V Viering + Psalm 24: 1 - 3 Zingen: Psalm 71: 8 Lezen: Romeinen 5: ; Romeinen 7: 21 – 8 : 1 Preek: Zondag 1b Zingen: Gezang 154: 1, 2, 3, 4 (NG78)

16 Votum en Zegengroet Zingen: Liedboek 481: 1, 4 Gebed Formulier V Viering + Psalm 24: 1 - 3 Zingen: Psalm 71: 8 Lezen: Romeinen 5: ; Romeinen 7: 21 – 8 : 1 Preek: Zondag 1b Zingen: Gezang 154: 1, 2, 3, 4 (NG78)

17 Votum en Zegengroet Zingen: Liedboek 481: 1, 4 Gebed Formulier V Viering + Psalm 24: 1 - 3 Zingen: Psalm 71: 8 Lezen: Romeinen 5: ; Romeinen 7: 21 – 8 : 1 Preek: Zondag 1b Zingen: Gezang 154: 1, 2, 3, 4 (NG78)

18 Votum en Zegengroet Zingen: Liedboek 481: 1, 4 Gebed Formulier V Viering + Psalm 24: 1 - 3 Zingen: Psalm 71: 8 Lezen: Romeinen 5: ; Romeinen 7: 21 – 8 : 1 Preek: Zondag 1b Zingen: Gezang 154: 1, 2, 3, 4 (NG78)

19 Votum en Zegengroet Zingen: Liedboek 481: 1, 4 Gebed Formulier V Viering + Psalm 24: 1 - 3 Zingen: Psalm 71: 8 Lezen: Romeinen 5: ; Romeinen 7: 21 – 8 : 1 Preek: Zondag 1b Zingen: Gezang 154: 1, 2, 3, 4 (NG78)

20 Blijf in beweging – Kom in beweging
Blijven leren over God bijvoorbeeld met behulp van de Heidelberger Catechismus 3. Blijven leren over de dynamiek van christen zijn Tekst: Zondag 1b Schriftlezing: Romeinen 5: ; 7: 21 – 8 : 1 Amenlied: Gezang 154: 1, 2, 3, 4 (NG78)

21 Blijf in beweging – Kom in beweging
Blijven leren over God Tekst: Zondag 1b Schriftlezing: Romeinen 5: ; 7: 21 – 8 : 1 Amenlied: Gezang 154: 1, 2, 3, 4 (NG78)

22 Blijf in beweging – Kom in beweging
Blijven leren over God Hersens Samenhang Vergiet Tekst: Zondag 1b Schriftlezing: Romeinen 5: ; 7: 21 – 8 : 1 Amenlied: Gezang 154: 1, 2, 3, 4 (NG78)

23 Wees geen luie student na z’n examen ……
→ Relatie Geloven = → Getuigen → Genieten Tekst: Zondag 1b Schriftlezing: Romeinen 5: ; 7: 21 – 8 : 1 Amenlied: Gezang 154: 1, 2, 3, 4 (NG78)

24 Christenen: Blijf in beweging!
Nog-niet-christenen: Kom in beweging! Ingezakte christenen: Tekst: Zondag 1b Schriftlezing: Romeinen 5: ; 7: 21 – 8 : 1 Amenlied: Gezang 154: 1, 2, 3, 4 (NG78)

25 Mijn volk gaat te gronde door gebrek aan
kennis. Mijn volk komt om doordat het niet met mij vertrouwd is. Hosea 4:6 Tekst: Zondag 1b Schriftlezing: Romeinen 5: ; 7: 21 – 8 : 1 Amenlied: Gezang 154: 1, 2, 3, 4 (NG78)

26 Blijf in beweging – Kom in beweging
Blijven leren over God bijvoorbeeld met behulp van de Heidelberger Catechismus 16e eeuw Reformatie Onzekerheid Frederik III Wijd verbreid Beroemd en berucht Belijdenisgeschrift

27 Blijf in beweging – Kom in beweging
Blijven leren over God bijvoorbeeld met behulp van de Heidelberger Catechismus 3. Blijven leren over de dynamiek van christen zijn (zd 1, v/a 2) Tekst: Zondag 1b Schriftlezing: Romeinen 5: ; 7: 21 – 8 : 1 Amenlied: Gezang 154: 1, 2, 3, 4 (NG78)

28 Blijf in beweging – Kom in beweging
3. Blijven leren over de dynamiek van christen zijn (zd 1, v/a 2) zonde en ellende verlossing dankbaarheid (beter: liefde) Niet: drie opeenvolgende periodes Wel: drie kanten van één medaille

29 Blijf in beweging – Kom in beweging
zonde en ellende verlossing dankbaarheid (beter: liefde) Niet: keuzemenu Want dan: → tobbers → oppervlakkigen → actievelingen

30 zonde en ellende verlossing dankbaarheid (beter: liefde) ………………………………….. bij Paulus “Wie zal mij, ongelukkig mens, redden uit dit bestaan dat beheerst wordt door de dood?”

31 Wij zijn dus als rechtvaardigen
aangenomen op grond van ons geloof en leven in vrede met God, door onze Heer Jezus Christus. Wie zal mij, ongelukkig mens, redden uit dit bestaan dat beheerst wordt door de dood? Dus wie in Christus Jezus zijn, worden niet meer veroordeeld.

32 Blijf in beweging – Kom in beweging
Blijven leren over de dynamiek van christen zijn (zd 1, v/a 2) Een christelijke levenswet: Christen zijn betekent minder zonden gaan doen maar er veel meer ontdekken

33 Wie zal mij, ongelukkig mens, redden uit dit
bestaan dat beheerst wordt door de dood? God zij gedankt, door Jezus Christus, onze Heer. Tekst: Zondag 1b Schriftlezing: Romeinen 5: ; 7: 21 – 8 : 1 Amenlied: Gezang 154: 1, 2, 3, 4 (NG78)

34 Christenen: Blijf in beweging!
Nog-niet-christenen: Kom in beweging! Ingezakte christenen: Tekst: Zondag 1b Schriftlezing: Romeinen 5: ; 7: 21 – 8 : 1 Amenlied: Gezang 154: 1, 2, 3, 4 (NG78)

35 Ach, wat moet ik toch beginnen nu ik steeds weer zonden doe.
Gezang 154: 1, 2, 3, 4 (NG78) Ach, wat moet ik toch beginnen nu ik steeds weer zonden doe. Mijn geweten maakt me moe, brengt mij steeds mijn schuld te binnen. Er is hulp in deze strijd dankzij Jezus, Hij bevrijdt.

36 Want ik heb in doen en laten vaak de Here diep gegriefd.
Gezang 154: 1, 2, 3, 4 (NG78) Want ik heb in doen en laten vaak de Here diep gegriefd. Toch heeft Hij een zondaar lief. Dankzij hemelse genade sterft het helse zelfverwijt, dankzij Jezus, Hij bevrijdt.

37 Heer, Gij wekt een mens tot leven en Gij trekt hem tot uw licht.
Gezang 154: 1, 2, 3, 4 (NG78) Heer, Gij wekt een mens tot leven en Gij trekt hem tot uw licht. Niet meer bang voor het gericht sterven wij - door dood omgeven, leven wij - de dood ten spijt, dankzij Jezus, Hij bevrijdt.

38 Kom, vertrouw het woord van Jezus, opgejaagden in de nood,
Gezang 154: 1, 2, 3, 4 (NG78) Kom, vertrouw het woord van Jezus, opgejaagden in de nood, uitgedaagden tot de dood. Glansrijk is zijn gunst bewezen: heil voor tijd en eeuwigheid dankzij Jezus, Hij bevrijdt.

39 Gebed Collecte Zingen: Gezang 134: 6 (GK 39) Zegen

40 COLLECTE Vandaag; de 1e collecte is voor de kerk de 2e collecte is voor de kerk - bijdrage kerkverband Volgende week de 1e collecte is voor de zending de 2e collecte is voor de kerk Na de collecte zingen we Gezang 134: 6 (GK 39)

41 O Vader, dat uw liefd' ons blijk', o Zoon, maak ons uw beeld gelijk,
Gezang 134: 6 (GK 39) O Vader, dat uw liefd' ons blijk', o Zoon, maak ons uw beeld gelijk, o Geest, zend uwen troost ons neer. Drie-enig God, U zij al d' eer.

42 Zegen De zegen mogen we beantwoorden met het gezongen amen


Download ppt "Votum en Zegengroet Zingen: Liedboek 481: 1, 4 Gebed Formulier V"

Verwante presentaties


Ads door Google