De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom in deze kerkdienst

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom in deze kerkdienst"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom in deze kerkdienst
. . Liedboek 23: 1, 3 Welkom in deze kerkdienst Voorlezer: Clement Remijnse Voorganger: ds. P Schelling Emeritus Predikant We lezen Titus 2: : 7 De preek gaat over Zondag 26 HC / Art. 34a NGB DE DOOP ALS SYMBOOL EN GARANTIE VAN HET EVANGELIE VAN DE VRIJSPRAAK. Alle liederen en gezangen, met uitzondering van de psalmen, worden in deze dienst geprojecteerd Het eerste lied: Psalm 87: 1, 3, 4 . .

2 Votum (175b) Zegengroet De zegengroet mogen we beantwoorden met het gezongen amen Zingen: Psalm 87: 1, 3, 4

3 Votum en groet Zingen: Psalm 87: 1, 3, 4 Gebed Lezen: Titus 2: : 7 Zingen: Gezang 107: 1, 2 (GK 29) Tekst: Zondag 26 HC / Art. 34a NGB Preek: Zingen: Psalm 71: 1, 2, 9(m), 10(v), 11

4 Votum en groet Zingen: Psalm 87: 1, 3, 4 Gebed Lezen: Titus 2: : 7 Zingen: Gezang 107: 1, 2 (GK 29) Tekst: Zondag 26 HC / Art. 34a NGB Preek: Zingen: Psalm 71: 1, 2, 9(m), 10(v), 11

5 Votum en groet Zingen: Psalm 87: 1, 3, 4 Gebed Lezen: Titus 2: : 7 Zingen: Gezang 107: 1, 2 (GK 29) Tekst: Zondag 26 HC / Art. 34a NGB Preek: Zingen: Psalm 71: 1, 2, 9(m), 10(v), 11

6 eer de Heilge Geest, de Trooster, de Drie-eenge in zijn troon.
Gezang 107: 1, 2 (GK 29) Ere zij aan God, de Vader, ere zij aan God, de Zoon, eer de Heilge Geest, de Trooster, de Drie-eenge in zijn troon. Halleluja, halleluja, de Drie-eenge in zijn troon!

7 Ere zij aan Hem, wiens liefde ons van alle smet bevrijdt,
Gezang 107: 1, 2 (GK 29) Ere zij aan Hem, wiens liefde ons van alle smet bevrijdt, eer zij Hem die ons gekroond heeft, koningen in heerlijkheid. Halleluja, halleluja, ere zij het Lam gewijd.

8 Votum en groet Zingen: Psalm 87: 1, 3, 4 Gebed Lezen: Titus 2: : 7 Zingen: Gezang 107: 1, 2 (GK 29) Tekst: Zondag 26 HC / Art. 34a NGB Preek: Zingen: Psalm 71: 1, 2, 9(m), 10(v), 11

9 De reiniging door het bloed van de Zoon.
Lezen: Titus 2: : 7 Tekst: Zondag 26 HC / Art. 34a NGB DE DOOP ALS SYMBOOL EN GARANTIE VAN HET EVANGELIE VAN DE VRIJSPRAAK. De reiniging door het bloed van de Zoon. 2. De vernieuwing door het werk van de Geest. 3. De verzegeling met de naam van God.

10 Zingen: Psalm 71: 1, 2, 9(m), 10(v), 11 Belijdenis van Nicea Zingen: Psalm 71: 13, 14 Gebed Collecte Zingen: Gezang 141: 1, 2, 3 (GK 35) Zegen

11 Zingen: Psalm 71: 1, 2, 9(m), 10(v), 11 Belijdenis van Nicea Zingen: Psalm 71: 13, 14 Gebed Collecte Zingen: Gezang 141: 1, 2, 3 (GK 35) Zegen

12 Zingen: Psalm 71: 1, 2, 9(m), 10(v), 11 Belijdenis van Nicea Zingen: Psalm 71: 13, 14 Gebed Collecte Zingen: Gezang 141: 1, 2, 3 (GK 35) Zegen

13 Zingen: Psalm 71: 1, 2, 9(m), 10(v), 11 Belijdenis van Nicea Zingen: Psalm 71: 13, 14 Gebed Collecte Zingen: Gezang 141: 1, 2, 3 (GK 35) Zegen

14 COLLECTE Collectemunten nodig? Vandaag
Morgenavond van uur tot 20.00 uur COLLECTE Vandaag de 1e collecte is voor de Evangelisatie de 2e collecte is voor de Kerk Na de collecte zingen we: Gezang 141: 1, 2, 3 (GK 35)

15 COLLECTE Collectemunten nodig? Volgende week
Morgenavond van uur tot 20.00 uur COLLECTE Volgende week de 1e collecte is voor de Diakonie de 2e collecte is voor de Kerk Bloemenbezorging: Vandaag: Petra Schutte Volgende week: Na de collecte zingen we: Gezang 141: 1, 2, 3 (GK 35)

16 Dankt, dankt nu allen God met hart en mond en handen,
Gezang 141: 1, 2, 3 (GK 35) Dankt, dankt nu allen God met hart en mond en handen, die grote dingen doet hier en in alle landen, die ons van kindsbeen aan, ja, van de moeder – schoot, zijn vaderlijke hand en trouwe liefde bood.

17 moog’ ons reeds in dit leven een vrij en vrolijk hart
Gezang 141: 1, 2, 3 (GK 35) Die eeuwig rijke God moog’ ons reeds in dit leven een vrij en vrolijk hart en milde vrede geven. Die uit genade ons behoudt te allen tijd, is hier en overal een helper die bevrijdt.

18 die troont in ’t licht daarboven. Hem, Vader, Zoon en Geest
Gezang 141: 1, 2, 3 (GK 35) Lof, eer en prijs zij God, die troont in ’t licht daarboven. Hem, Vader, Zoon en Geest moet heel de schepping loven. Van Hem, de ene Heer, gaf het verleden blijk, het heden zingt zijn eer, de toekomst is zijn rijk.

19 Zegen De zegen mogen we beantwoorden met het gezongen amen (182c)

20 De volgende kerkdienst is, zo de Here wil, zondag 13 Februari om 9
De volgende kerkdienst is, zo de Here wil, zondag 13 Februari om 9.30 uur. Van harte welkom.


Download ppt "Welkom in deze kerkdienst"

Verwante presentaties


Ads door Google