De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom in deze kerkdienst

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom in deze kerkdienst"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom in deze kerkdienst
. . Welkom in deze kerkdienst Voorganger: ds. E.J. Sytsma Voorlezer: Jaap v/d Valk We lezen: Filippenzen 3: De preek gaat over Filippenzen 3: 10, 11 opstandingskracht ervaren Alle liederen en gezangen, met uitzondering van de psalmen, worden in deze dienst geprojecteerd Het eerste lied: Psalm 9: 1 (zitten) Gezang 116 (NG60) (in beurtzang) Psalm 149: 1 . .

2 Votum (175b) Zegengroet De zegengroet mogen we beantwoorden met het gezongen amen Zingen: Psalm 9: 1

3 Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 9: 1 Gezang 116 (NG60) (beurtzang) Psalm 149: 1 Wet Zingen: Psalm 16: 5 Gebed Cantorij: Lied bij de lezing Lezen: Filippenzen 3: Preek: Filippenzen 3: 10, 11 Zingen: Gezang 99: 1, 2, 3 (NG 56)

4 O koning, hoor uw onderdaan: U die de aarde deed ontstaan,
Gezang 116: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (NG60) mannen O koning, hoor uw onderdaan: U die de aarde deed ontstaan, U die uw volk de eeuwen door De weg wijst als een lichtend spoor, Laat schitteren met glans en kracht Uw koningschap in volle kracht

5 Laat schitteren in glans en pracht uw koningschap in volle pracht;
Gezang 116: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (NG60) vrouwen Laat schitteren in glans en pracht uw koningschap in volle pracht; geef dat wij eren weg en wet door U bevolen; uitgezet; regeer door Woord en Geest uw kerk, verbreek de macht van satans werk.

6 Regeer door Woord en Geest uw kerk, verbreek de macht van satans werk.
Gezang 116: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (NG60) mannen Regeer door Woord en Geest uw kerk, verbreek de macht van satans werk. Leer ons te spreken met een mond die roemt het hart van uw verbond: uw stem, die licht en liefde is, blijft klinken in de duisternis.

7 Uw stem, die licht en liefde is, blijft klinken in de duisternis;
Gezang 116: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (NG60) vrouwen Uw stem, die licht en liefde is, blijft klinken in de duisternis; de zonde is een zwarte nacht, een tegenkracht een helse macht; hoor: Christus, die geleden heeft, brengt eeuwig zon, de dode leeft.

8 Hoor: Christus, die geleden heeft, brengt eeuwig zon, de dode leeft.
Gezang 116: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (NG60) mannen Hoor: Christus, die geleden heeft, brengt eeuwig zon, de dode leeft. Groot is uw toorn en zwaar de straf: maak ons toch rein, was zonden af. Red hen die pleiten op het recht: vergeving is ons toegezegd.

9 Red hen die pleiten op het recht: vergeving is ons toegezegd.
Gezang 116: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (NG60) vrouwen Red hen die pleiten op het recht: vergeving is ons toegezegd. Genadig God, vergeef! Verhoor het bidden van ons zingend koor: volmaak uw heerschappij en toon de luister van uw hemeltroon.

10 Volmaak uw heerschappij en toon de luister van uw hemeltroon.
Gezang 116: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (NG60) mannen Volmaak uw heerschappij en toon de luister van uw hemeltroon.

11 Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 9: 1 Gezang 116 (NG60) (beurtzang) Psalm 149: 1 Wet Zingen: Psalm 16: 5 Gebed Cantorij: Lied bij de lezing Lezen: Filippenzen 3: Preek: Filippenzen 3: 10, 11 Zingen: Gezang 99: 1, 2, 3 (NG 56)

12 Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 9: 1 Gezang 116 (NG60) (beurtzang) Psalm 149: 1 Wet Zingen: Psalm 16: 5 Gebed Cantorij: Lied bij de lezing Lezen: Filippenzen 3: Preek: Filippenzen 3: 10, 11 Zingen: Gezang 99: 1, 2, 3 (NG 56)

13 Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 9: 1 Gezang 116 (NG60) (beurtzang) Psalm 149: 1 Wet Zingen: Psalm 16: 5 Gebed Cantorij: Lied bij de lezing Lezen: Filippenzen 3: Preek: Filippenzen 3: 10, 11 Zingen: Gezang 99: 1, 2, 3 (NG 56)

14 Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 9: 1 Gezang 116 (NG60) (beurtzang) Psalm 149: 1 Wet Zingen: Psalm 16: 5 Gebed Cantorij: Lied bij de lezing Lezen: Filippenzen 3: Preek: Filippenzen 3: 10, 11 Zingen: Gezang 99: 1, 2, 3 (NG 56)

15 Wij horen helder het geluid van levendmakend water.
Lied bij de lezing Wij horen helder het geluid van levendmakend water. Kom, schenk uw woord als water uit, vervul ons met genade.

16 Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 9: 1 Gezang 116 (NG60) (beurtzang) Psalm 149: 1 Wet Zingen: Psalm 16: 5 Gebed Cantorij: Lied bij de lezing Lezen: Filippenzen 3: Preek: Filippenzen 3: 10, 11 Zingen: Gezang 99: 1, 2, 3 (NG 56)

17 Gods woorden zijn als levend brood en water ons geschonken.
Lied bij de lezing Gods woorden zijn als levend brood en water ons geschonken. Wie leeft bij het gelezen woord heeft nooit meer dorst of honger.

18 Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 9: 1 Gezang 116 (NG60) (beurtzang) Psalm 149: 1 Wet Zingen: Psalm 16: 5 Gebed Cantorij: Lied bij de lezing Lezen: Filippenzen 3: Preek: Filippenzen 3: 10, 11 Zingen: Gezang 99: 1, 2, 3 (NG 56)

19 Kinderpreek: een sterk verhaal ….
Tekst: Filippenzen 3: 10, 11 Kinderpreek: een sterk verhaal ….

20 Tekst: Filippenzen 3: 10, 11 1. Ik wil Christus kennen

21 Christus' persoon is onovertroffen
Tekst: Filippenzen 3: 10, 11 1. Ik wil Christus kennen Christus' persoon is onovertroffen Rechtvaardig door geloof in Christus Christus kennen is van Christus zijn

22 2. … en de kracht van zijn opstanding ervaren vergeving en vernieuwing
Tekst: Filippenzen 3: 10, 11 1. Ik wil Christus kennen 2. … en de kracht van zijn opstanding ervaren vergeving en vernieuwing

23 Als Christus in u leeft, bent u door de zonde
Tekst: Filippenzen 3: 10, 11 Als Christus in u leeft, bent u door de zonde weliswaar sterfelijk, maar de Geest schenkt u leven, omdat u door God als rechtvaardigen bent aangenomen. Want als de Geest van God die Jezus uit de dood heeft opgewekt in u woont, zal hij die Christus heeft opgewekt ook u die sterfelijk bent, levend maken door zijn Geest, die in u leeft.

24 2. … en de kracht van zijn opstanding ervaren vergeving en vernieuwing
Tekst: Filippenzen 3: 10, 11 1. Ik wil Christus kennen 2. … en de kracht van zijn opstanding ervaren vergeving en vernieuwing Tegenkrachten

25 2. … en de kracht van zijn opstanding ervaren vergeving en vernieuwing
Tekst: Filippenzen 3: 10, 11 1. Ik wil Christus kennen 2. … en de kracht van zijn opstanding ervaren vergeving en vernieuwing Tegenkrachten Wat is jouw persoonlijke verhaal?

26 2. … en de kracht van zijn opstanding ervaren
Tekst: Filippenzen 3: 10, 11 1. Ik wil Christus kennen 2. … en de kracht van zijn opstanding ervaren 3. … ik wil delen in zijn lijden

27 2. … en de kracht van zijn opstanding ervaren
Tekst: Filippenzen 3: 10, 11 1. Ik wil Christus kennen 2. … en de kracht van zijn opstanding ervaren 3. … ik wil delen in zijn lijden geen keus

28 2. … en de kracht van zijn opstanding ervaren
Tekst: Filippenzen 3: 10, 11 1. Ik wil Christus kennen 2. … en de kracht van zijn opstanding ervaren 3. … ik wil delen in zijn lijden geen keus kracht in het lijden

29 2. … en de kracht van zijn opstanding ervaren
Tekst: Filippenzen 3: 10, 11 1. Ik wil Christus kennen 2. … en de kracht van zijn opstanding ervaren 3. … ik wil delen in zijn lijden geen keus kracht in het lijden preken tegen jezelf

30 Uit een blinkend stromen Daald’een engel af, Heeft de steen genomen
Gezang 99: 1, 2, 3 (NG 56) U zij de glorie, Opgestane Heer! U zij de victorie, Nu en immermeer. Uit een blinkend stromen Daald’een engel af, Heeft de steen genomen Van ’t verwonnen graf.

31 Weest dan volk des Heren Blijd’en welgezind, En zegt telken kere:
Gezang 99: 1, 2, 3 (NG 56) Zie Hem verschijnen, Jezus onze Heer! Hij brengt al de zijnen In zijn armen weer. Weest dan volk des Heren Blijd’en welgezind, En zegt telken kere: ‘Christus overwint!’ U zij de glorie, Opgestane Heer! U zij de victorie, Nu en immermeer.

32 In zijn godd’lijk wezen Is mijn glorie groot, Niets heb ik te vrezen
Gezang 99: 1, 2, 3 (NG 56) Zou ik nog vrezen, Nu Hij eeuwig leeft, Die mij heeft genezen, Die mij vrede geeft? In zijn godd’lijk wezen Is mijn glorie groot, Niets heb ik te vrezen In leven en dood, U zij de glorie, Opgestane Heer! U zij de victorie, Nu en immermeer.

33 Zingen: Gezang 99: 1, 2, 3 (NG 56) Gebed Collecte Zingen: Liedboek 75: 1 zegen

34 COLLECTE Vandaag is de 1e collecte is voor de Diakonie “De Driehoek”
en de 2e collecte is voor de Kerk Na de collecte zingen we: Liedboek 75: 1

35 COLLECTE Volgende Week is de collecte voor de Kerk Bloemenbezorging:
Vandaag:Gerrit Treurniet Volgende week: Erik Melse Na de collecte zingen we: Liedboek 75: 1

36 U kennen, uit en tot U leven, Verborgene die bij ons zijt,
Liedboek 75: 1 U kennen, uit en tot U leven, Verborgene die bij ons zijt, zolang ons 't aanzijn is gegeven, de aarde en de aardse tijd, o Christus, die voor ons begin en einde zijt, der wereld zin!

37 Zegen De zegen mogen we beantwoorden met het gezongen amen (182c)

38 De volgende kerkdienst is, zo de Here wil, vanmiddag om 16. 30 uur
De volgende kerkdienst is, zo de Here wil, vanmiddag om uur. Van harte welkom.


Download ppt "Welkom in deze kerkdienst"

Verwante presentaties


Ads door Google