De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom in deze kerkdienst

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom in deze kerkdienst"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom in deze kerkdienst
. . Welkom in deze kerkdienst Voorganger: ds. E.J. Sytsma Voorlezer: Lucie Herrebout Preek over gaat over Handelingen 9: Votum = Gezang 168 (NG 88) (canon) Zegengroet Zingen: Psalm 2: 1, 4 Alle liederen worden geprojecteerd . .

2 Votum Gezang 168 (NG 88) (canon)
. . Votum Gezang 168 (NG 88) (canon) Zegengroet De zegengroet mogen we beantwoorden met het gezongen amen Zingen: Psalm 2: 1, 4 . .

3 Psalm 2: 1, 4

4 Psalm 2: 1, 4

5 Votum = Gezang 168 (NG 88) (canon) Zegengroet Zingen: Psalm 2: 1, 4
. . Votum = Gezang 168 (NG 88) (canon) Zegengroet Zingen: Psalm 2: 1, 4 Zingen: Gezang 176b (melodie 1: V+K, melodie 2: M) Stilte + Gebed Lezen: Handelingen 9: Preek Zingen: Gezang 119: 3, 4, 5 (GK 32) . .

6 . vrouwen en kinderen . .

7 . mannen . .

8 . vrouwen en kinderen mannen . .

9 . vrouwen en kinderen . .

10 . mannen . .

11 . vrouwen en kinderen mannen . .

12 . vrouwen en kinderen . .

13 . mannen . .

14 . vrouwen en kinderen mannen . .

15 . vrouwen en kinderen mannen . .

16 Votum = Gezang 168 (NG 88) (canon) Zegengroet Zingen: Psalm 2: 1, 4
. . Votum = Gezang 168 (NG 88) (canon) Zegengroet Zingen: Psalm 2: 1, 4 Zingen: Gezang 176b (melodie 1: V+K, melodie 2: M) Stilte + Gebed Lezen: Handelingen 9: Preek Zingen: Gezang 119: 3, 4, 5 (GK 32) . .

17 Votum = Gezang 168 (NG 88) (canon) Zegengroet Zingen: Psalm 2: 1, 4
. . Votum = Gezang 168 (NG 88) (canon) Zegengroet Zingen: Psalm 2: 1, 4 Zingen: Gezang 176b (melodie 1: V+K, melodie 2: M) Stilte + Gebed Lezen: Handelingen 9: Preek Zingen: Gezang 119: 3, 4, 5 (GK 32) . .

18 Votum = Gezang 168 (NG 88) (canon) Zegengroet Zingen: Psalm 2: 1, 4
. . Votum = Gezang 168 (NG 88) (canon) Zegengroet Zingen: Psalm 2: 1, 4 Zingen: Gezang 176b (melodie 1: V+K, melodie 2: M) Stilte + Gebed Lezen: Handelingen 9: Preek Zingen: Gezang 119: 3, 4, 5 (GK 32) . .

19 . . Laten staan tot einde preek . .

20 Zingen: Gezang 119: 3, 4, 5 (GK 32) Doopformulier 3
. . Zingen: Gezang 119: 3, 4, 5 (GK 32) Doopformulier 3 Zingen: Psalm 105: 5 Gebed Doop Zingen: Gezang 148 Oproep aan gemeente Collecte Zingen: Gezang 139: 2 (GK 30) Zegen . .

21 Gezang 119: 3, 4, 5 (GK 32)

22 Gezang 119: 3, 4, 5 (GK 32)

23 Gezang 119: 3, 4, 5 (GK 32)

24 Zingen: Gezang 119: 3, 4, 5 (GK 32) Doopformulier 3
. . Zingen: Gezang 119: 3, 4, 5 (GK 32) Doopformulier 3 Zingen: Psalm 105: 5 Gebed Doop Zingen: Gezang 148 Oproep aan gemeente Collecte Zingen: Gezang 139: 2 (GK 30) Zegen . .

25 Gemeente van onze Heer Jezus Christus,
. . Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (3) Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Marnix en Heidi Rijken hebben te kennen gegeven dat ze hun dochter Maxime willen laten dopen. Onderwijs Wanneer in de gemeente van Christus de doop wordt bediend, gebeurt dat uit naam van onze Heer Jezus Christus. Hij heeft zijn apostelen de . .

26 opdracht gegeven alle volken tot zijn leerlingen
. . Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (3) opdracht gegeven alle volken tot zijn leerlingen te maken en hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest en hun te leren zich te houden aan alles wat hij hun opgedragen had. In de brieven van de apostelen wordt ook over de doop gesproken. Zo zegt Paulus dat wie in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood . .

27 gedoopt zijn. We zijn door de doop in zijn dood
Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (3) gedoopt zijn. We zijn door de doop in zijn dood met hem begraven om, zoals Christus door de macht van de Vader uit de dood is opgewekt, een nieuw leven te leiden. Ook de kinderen mogen delen in dit geheim, in overeenstemming met de uitspraak van Jezus: Laat de kinderen bij me komen, houd ze niet tegen, want het koninkrijk van God behoort toe . .

28 Het volk Israël trok met zijn kinderen uit Egypte,
. . Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (3) aan wie is zoals zij. Het volk Israël trok met zijn kinderen uit Egypte, het land van duisternis en slavernij, door de Rietzee en de woestijn op weg naar het beloofde land. Ze lieten zich allemaal dopen in de wolk en in de zee. Gods belofte en opdracht waren dus ook bedoeld voor de kinderen. . .

29 Al vanaf Abraham, de vader van alle gelovigen,
. . Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (3) Al vanaf Abraham, de vader van alle gelovigen, wordt het verbond ingescherpt door de besnijdenis aan jongens op de achtste dag na de geboorte. Volgens de apostel Paulus zijn de gelovigen in Christus besneden, niet door mensenhanden, maar met de besnijdenis van Christus, door het afleggen van het aardse lichaam. Toen u gedoopt werd, zo schrijft hij verder aan de . .

30 gemeente te Kolosse, bent u immers met hem
. . Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (3) gemeente te Kolosse, bent u immers met hem begraven. Zo heeft de kerk sinds de dagen van de apostelen aan de kinderen de doop bediend. De doop in de naam van de Vader is een teken en zegel dat God de Vader voor eeuwig zijn genadeverbond met ons sluit. Hij laat daarmee weten dat hij ons als zijn kinderen en erfgenamen aanneemt en zich voor ons inzet. . .

31 De doop in de naam van de Zoon is een teken
. . Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (3) De doop in de naam van de Zoon is een teken en zegel dat de Heer Jezus al onze zonden afwast op grond van zijn lijden en sterven. We mogen met hem opstaan in een nieuw leven, bevrijd van zonde en schuld. De doop in de naam van de heilige Geest is een teken en zegel dat hij vast en zeker in ons woont en werkt. Hij verbindt ons aan Christus en doet ons delen in het heil dat Christus voor . .

32 ons verdiend heeft. De schatten van Christus
Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (3) ons verdiend heeft. De schatten van Christus maakt hij tot ons persoonlijk eigendom: dat we schoongewassen zijn van onze vuilheid en dat ons leven dagelijks wordt vernieuwd, totdat we eens met alle heiligen God zullen loven in de wereld die komt. . .

33 De doop gebiedt ons God zo te gehoorzamen
. . Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (3) Doopgedachtenis De doop gebiedt ons God zo te gehoorzamen als bij ons nieuwe leven past. Laten we dus toegewijd zijn aan de ene God - Vader, Zoon en heilige Geest. Laten we hem vertrouwen en liefhebben met heel ons hart, met heel onze ziel, met heel ons verstand en met al onze kracht. Loslaten moeten we al wat onheilig is. Afsterven moet ons oude, zondige leven, opdat . .

34 we helemaal een nieuw leven leiden in dienst van God.
Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (3) we helemaal een nieuw leven leiden in dienst van God. Als we uit zwakheid in zonde vallen, hoeven we niet aan Gods genade te twijfelen. De doop is immers een zegel en vast teken dat het verbond, dat God met ons gesloten heeft, eeuwig is. Samengekomen rond de doopvont worden we allen getuigen van de doop van dit kind en . .

35 gedenken we onze eigen doop. Laten we ons
Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (3) gedenken we onze eigen doop. Laten we ons dan niet schamen Christus openlijk te erkennen, want het evangelie is Gods reddende kracht voor allen die geloven. . .

36 Zingen: Gezang 119: 3, 4, 5 (GK 32) Doopformulier 3
. . Zingen: Gezang 119: 3, 4, 5 (GK 32) Doopformulier 3 Zingen: Psalm 105: 5 Gebed Doop Zingen: Gezang 148 Oproep aan gemeente Collecte Zingen: Gezang 139: 2 (GK 30) Zegen . .

37 . Psalm 105: 5 . .

38 Zingen: Gezang 119: 3, 4, 5 (GK 32) Doopformulier 3
. . Zingen: Gezang 119: 3, 4, 5 (GK 32) Doopformulier 3 Zingen: Psalm 105: 5 Gebed Doop Zingen: Gezang 148 Oproep aan gemeente Collecte Zingen: Gezang 139: 2 (GK 30) Zegen . .

39 Zingen: Gezang 119: 3, 4, 5 (GK 32) Doopformulier 3
. . Zingen: Gezang 119: 3, 4, 5 (GK 32) Doopformulier 3 Zingen: Psalm 105: 5 Gebed Doop Zingen: Gezang 148 Oproep aan gemeente Collecte Zingen: Gezang 139: 2 (GK 30) Zegen . .

40 Zingen: Gezang 119: 3, 4, 5 (GK 32) Doopformulier 3
. . Zingen: Gezang 119: 3, 4, 5 (GK 32) Doopformulier 3 Zingen: Psalm 105: 5 Gebed Doop Zingen: Gezang 148 Oproep aan gemeente Collecte Zingen: Gezang 139: 2 (GK 30) Zegen . .

41 Gezang 148: 1, 2, 3, 4 coda

42 Gezang 148: 1, 2, 3, 4 coda

43 Gezang 148: 1, 2, 3, 4 coda

44 Gezang 148: 1, 2, 3, 4 coda

45 Gezang 148: 1, 2, 3, 4 coda

46 Zingen: Gezang 119: 3, 4, 5 (GK 32) Doopformulier 3
. . Zingen: Gezang 119: 3, 4, 5 (GK 32) Doopformulier 3 Zingen: Psalm 105: 5 Gebed Doop Zingen: Gezang 148 Oproep aan gemeente Collecte Zingen: Gezang 139: 2 (GK 30) Zegen . .

47 Zingen: Gezang 119: 3, 4, 5 (GK 32) Doopformulier 3
. . Zingen: Gezang 119: 3, 4, 5 (GK 32) Doopformulier 3 Zingen: Psalm 105: 5 Gebed Doop Zingen: Gezang 148 Oproep aan gemeente Collecte Zingen: Gezang 139: 2 (GK 30) Zegen . .

48 COLLECTE : voor de kerk Zegen haar op de weg die zij moet gaan.
Zegen haar op de plek waar zij zal staan. Zegen haar in alles, wat U van haar verlangt. O God, zegen haar alle dagen lang! Vader, maak haar tot een zegen; ga haar niet voorbij. Regen op haar met uw Geest, Heer, Jezus, kom tot haar als de Bron van leven, die ontspringt, diep in haar. Breng een stroom van zegen, waarin U zelf steeds mooier wordt voor haar. . .

49 COLLECTE Collectemunten nodig? Volgende week
. . Collectemunten nodig? Morgenavond van 19.00 uur tot 20.00 uur COLLECTE Volgende week Is de collecte is voor de kerk Na de collecte zingen we: Gezang 139: 2 (GK 30) . .

50 . Gezang 139: 2 (GK 30) . .

51 De zegen mogen we beantwoorden met het gezongen amen (182c)
. . Zegen De zegen mogen we beantwoorden met het gezongen amen (182c) . .

52 De volgende kerkdienst is, zo de Here wil, vanmiddag om 16. 30 uur
De volgende kerkdienst is, zo de Here wil, vanmiddag om uur. Van harte welkom.


Download ppt "Welkom in deze kerkdienst"

Verwante presentaties


Ads door Google