De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom in deze kerkdienst

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom in deze kerkdienst"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom in deze kerkdienst
. . Welkom in deze kerkdienst Voorganger: ds. E.J. Sytsma Voorlezer: Mark Treurniet We lezen: Jeremia 1 De preek gaat over Jeremia 1: 5 Alle liederen en gezangen, met uitzondering van de psalmen, worden in deze dienst geprojecteerd Het eerste lied: Liedboek 21: 1, 7 . .

2 Votum (175b) Zegengroet De zegengroet mogen we beantwoorden met het gezongen amen Zingen: Liedboek 21: 1, 7

3 Alles wat adem heeft love de Here, zinge de lof van Isrels God!
Liedboek 21: 1, 7 Alles wat adem heeft love de Here, zinge de lof van Isrels God! Zolang ik hier in het licht mag verkeren, roem ik zijn liefde en prijs mijn lot. Die lijf en ziel geschapen heeft worde geloofd door al wat leeft. Halleluja! Halleluja!

4 Roemt dan, gij mensen, en lofzingt tezamen
Liedboek 21: 1, 7 Roemt dan, gij mensen, en lofzingt tezamen Hem die zo grote dingen doet. Alles wat adem heeft roepe nu amen, zinge nu blijde: God is goed! Love dan ieder die Hem vreest Vader en Zoon en Heil'ge Geest! Halleluja! Halleluja!

5 Votum en Zegegroet Zingen: Liedboek 21: 1, 7 Wet Zingen: Psalm 119: 7, 8, 9 Gebed Lezen: Jeremia 1 Preek Jeremia 1: 5 Zingen: Psalm 97: 1, 3 Avondmaal vieren uitgelegd voor kinderen Zingen: Gezang 155: 4, 5 (GK 17) Viering

6 Votum en Zegegroet Zingen: Liedboek 21: 1, 7 Wet Zingen: Psalm 119: 7, 8, 9 Gebed Lezen: Jeremia 1 Preek Jeremia 1: 5 Zingen: Psalm 97: 1, 3 Avondmaal vieren uitgelegd voor kinderen Zingen: Gezang 155: 4, 5 (GK 17) Viering

7 Votum en Zegegroet Zingen: Liedboek 21: 1, 7 Wet Zingen: Psalm 119: 7, 8, 9 Gebed Lezen: Jeremia 1 Preek Jeremia 1: 5 Zingen: Psalm 97: 1, 3 Avondmaal vieren uitgelegd voor kinderen Zingen: Gezang 155: 4, 5 (GK 17) Viering

8 Votum en Zegegroet Zingen: Liedboek 21: 1, 7 Wet Zingen: Psalm 119: 7, 8, 9 Gebed Lezen: Jeremia 1 Preek Jeremia 1: 5 Zingen: Psalm 97: 1, 3 Avondmaal vieren uitgelegd voor kinderen Zingen: Gezang 155: 4, 5 (GK 17) Viering

9 Votum en Zegegroet Zingen: Liedboek 21: 1, 7 Wet Zingen: Psalm 119: 7, 8, 9 Gebed Lezen: Jeremia 1 Preek Jeremia 1: 5 Zingen: Psalm 97: 1, 3 Avondmaal vieren uitgelegd voor kinderen Zingen: Gezang 155: 4, 5 (GK 17) Viering

10 Tekst: Jeremia 1: 5

11 "Voordat ik je vormde in de moederschoot, had ik je al uitgekozen,
Tekst: Jeremia 1: 5 "Voordat ik je vormde in de moederschoot, had ik je al uitgekozen, voordat je de moederschoot verliet, had ik je al aan mij gewijd, je een profeet voor alle volken gemaakt.“

12 "Voordat ik je vormde in de moederschoot, had ik je al uitgekozen,
Tekst: Jeremia 1: 5 "Voordat ik je vormde in de moederschoot, had ik je al uitgekozen, voordat je de moederschoot verliet, had ik je al aan mij gewijd, je een profeet voor alle volken gemaakt.“ En Jeremia …… ?

13 Tekst: Jeremia 1: 5 Van Jeremia naar Jezus

14 Op velerlei wijzen en langs velerlei wegen
Tekst: Jeremia 1: 5 Op velerlei wijzen en langs velerlei wegen heeft God in het verleden tot de voorouders gesproken door de profeten, maar nu de tijd ten einde loopt heeft hij tot ons gesproken door zijn Zoon, die hij heeft aangewezen als enig erfgenaam en door wie hij de wereld heeft geschapen. In Hem schittert Gods luister, Hij is zijn evenbeeld.

15 Zingen: Psalm 97: 1, 3 Avondmaal vieren uitgelegd voor kinderen Zingen: Gezang 155: 4, 5 (GK 17) Gebed Viering: Liedboek 177: 1, 2, 3, 4, 5 Psalm 87 Gezang 164 Gezang 165 (NG 85) Liedboek 177: 6, 7 Dankzegging

16 Zingen: Psalm 97: 1, 3 Avondmaal vieren uitgelegd voor kinderen Zingen: Gezang 155: 4, 5 (GK 17) Gebed Viering: Liedboek 177: 1, 2, 3, 4, 5 Psalm 87 Gezang 164 Gezang 165 (NG 85) Liedboek 177: 6, 7 Dankzegging

17 hemel vroeger vandaag toekomst aarde

18 stierf Hij voor onze zonden, en door zijn bloed wordt ons gemoed
Gezang 155: 4, 5 (GK 17) Ja, amen, ja, op Golgotha stierf Hij voor onze zonden, en door zijn bloed wordt ons gemoed gereinigd van de zonden.

19 't geloof in ons versterken. Dan zullen wij, gereed en blij,
Gezang 155: 4, 5 (GK 17) Wil, U ter eer, steeds meer en meer 't geloof in ons versterken. Dan zullen wij, gereed en blij, uit liefde 't goede werken.

20 Zingen: Psalm 97: 1, 3 Avondmaal vieren uitgelegd voor kinderen Zingen: Gezang 155: 4, 5 (GK 17) Gebed Viering: Liedboek 177: 1, 2, 3, 4, 5 Psalm 87 Gezang 164 Gezang 165 (NG 85) Liedboek 177: 6, 7 Dankzegging

21 Zingen: Psalm 97: 1, 3 Avondmaal vieren uitgelegd voor kinderen Zingen: Gezang 155: 4, 5 (GK 17) Gebed Viering: Liedboek 177: 1, 2, 3, 4, 5 Psalm 87 Gezang 164 Gezang 165 (NG 85) Liedboek 177: 6, 7 Dankzegging

22 Leer mij, o Heer, uw lijden recht betrachten,
Liedboek 177: 1, 2, 3, 4, 5 Psalm 87: 1, 2, 3, 4, 5 Gezang 164 Gezang 165 (NG 85) Liedboek 177: 6, 7 Leer mij, o Heer, uw lijden recht betrachten, in deze zee verzinken mijn gedachten: o liefde die, om zondaars te bevrijden, zo zwaar moest lijden.

23 'k Zie U, God zelf, in eeuwigheid geprezen,
Liedboek 177: 1, 2, 3, 4, 5 Psalm 87: 1, 2, 3, 4, 5 Gezang 164 Gezang 165 (NG 85) Liedboek 177: 6, 7 'k Zie U, God zelf, in eeuwigheid geprezen, tot in de dood als mens gehoorzaam wezen, in onze plaats gemarteld en geslagen, de zonde dragen.

24 O allerheiligst, onuitspreeklijk wonder:
Liedboek 177: 1, 2, 3, 4, 5 Psalm 87: 1, 2, 3, 4, 5 Gezang 164 Gezang 165 (NG 85) Liedboek 177: 6, 7 O allerheiligst, onuitspreeklijk wonder: de Rechter zelf gaat aan het recht ten onder. O wreed geding; wie kan geheel doorgronden de vloek der zonden.

25 God is rechtvaardig, ja, een God der wrake;
Liedboek 177: 1, 2, 3, 4, 5 Psalm 87: 1, 2, 3, 4, 5 Gezang 164 Gezang 165 (NG 85) Liedboek 177: 6, 7 God is rechtvaardig, ja, een God der wrake; en Hij is liefde, Hij wil zalig maken. zie hier de schalen die ten volle wegen èn vloek èn zegen.

26 Dit breekt mijn trots. Waar zou ik nog op bogen?
Liedboek 177: 1, 2, 3, 4, 5 Psalm 87: 1, 2, 3, 4, 5 Gezang 164 Gezang 165 (NG 85) Liedboek 177: 6, 7 Dit breekt mijn trots. Waar zou ik nog op bogen? Ik lig in 't stof, maar God komt mij verhogen, nu ik van vijand Gods en tegenstander in vriend verander.

27 Jeruzalem, de Godsstad hier beneden,
Liedboek 177: 1, 2, 3, 4, 5 Psalm 87: 1, 2, 3, 4, 5 Gezang 164 Gezang 165 (NG 85) Liedboek 177: 6, 7 Jeruzalem, de Godsstad hier beneden, heeft Hij gesticht op bergen, Hem gewijd. De HEER, die zich in Sions heil verblijdt, bemint haar meer dan een van Jakobs steden.

28 Men zegt van u voortreffelijke dingen,
Liedboek 177: 1, 2, 3, 4, 5 Psalm 87: 1, 2, 3, 4, 5 Gezang 164 Gezang 165 (NG 85) Liedboek 177: 6, 7 Men zegt van u voortreffelijke dingen, o schone stad van Sions God en Heer. Egypt' en Babel meld Ik tot mijn eer als volken, die mij kennen en bezingen.

29 De Filistijnen, Tyriers en Moren
Liedboek 177: 1, 2, 3, 4, 5 Psalm 87: 1, 2, 3, 4, 5 Gezang 164 Gezang 165 (NG 85) Liedboek 177: 6, 7 De Filistijnen, Tyriers en Moren zijn binnen u, o Godsstad, voortgebracht. Van Sion zal het blijde nageslacht een zeggen: elk van hen is daar geboren.

30 De HEER zal haar bevestigen en schragen
Liedboek 177: 1, 2, 3, 4, 5 Psalm 87: 1, 2, 3, 4, 5 Gezang 164 Gezang 165 (NG 85) Liedboek 177: 6, 7 De HEER zal haar bevestigen en schragen en op zijn rol waar Hij de volken schrijft, hen tellen als in Isrel ingelijfd. en doen de naam van Sions kindren dragen.

31 Dan wordt de lof van 's HEREN naam bezongen,
Liedboek 177: 1, 2, 3, 4, 5 Psalm 87: 1, 2, 3, 4, 5 Gezang 164 Gezang 165 (NG 85) Liedboek 177: 6, 7 Dan wordt de lof van 's HEREN naam bezongen, dan zullen daar de volken juichend staan, de reien dansend de cimbalen slaan: Zie, al mijn bronnen zijn in u ontsprongen.

32 wij prijzen U als onze Heer Kom met Uw kracht o Heer
Gezang 164 Gezang 165 (NG 85) Liedboek 177: 6, 7 Jezus vol liefde , U wilt ons leiden wij prijzen U als onze Heer Kom met Uw kracht o Heer en vul ons tot Uw eer kom tot Uw doel met ieder van ons Maak ons een volk heer, helig en rein dat U Heer volkomen steeds toegewijd zal zijn

33 Machtig God, sterke Rots, U alleen bent waardig.
Gezang 165 (NG 85) Liedboek 177: 6, 7 Machtig God, sterke Rots, U alleen bent waardig. Aard’en hemel prijzen U, Glorie voor uw Naam. Lam van God, hoogste Heer, Heilig en rechtvaardig, Stralend Licht, Morgenster, Niemand is als U. Prijst de Vader, prijst de Zoon, prijst de Geest die in ons woont. prijst de koning der heerlijkheid, prijst Hem tot in eeuwigheid.

34 Daar Ge U voor mij hebt in de dood gegeven,
Liedboek 177: 6, 7 Daar Ge U voor mij hebt in de dood gegeven, hoe zou ik naar mijn eigen wil nog leven? Zou ik aan U voor zulk een bitter lijden mijn hart niet wijden?

35 Laat mij, o Heer, uw wondre wijsheid prijzen,
Liedboek 177: 6, 7 Laat mij, o Heer, uw wondre wijsheid prijzen, dwaasheid en ergernis voor wereldwijzen, laat mij uw kruis dat sterken zwakheid noemen als sterkte roemen.

36 Dankzegging Gebed Collecte Zingen: Liedboek 26: 3 Zegen

37 Dankzegging Gebed Collecte Zingen: Liedboek 26: 3 Zegen

38 COLLECTE Vandaag De collecte is voor de Kerk
Na de collecte zingen we: Liedboek 26: 3

39 COLLECTE Volgende week De collecte is voor de Kerk Bloemenbezorging:
Vandaag: Margreeth Hidding Volgende week: Esther Jansen Na de collecte zingen we: Liedboek 26: 3

40 Wat heil, een Kind is ons geboren, een Zoon gegeven door Gods kracht!
Liedboek 26: 3 Wat heil, een Kind is ons geboren, een Zoon gegeven door Gods kracht! De heerschappij zal Hem behoren, zijn last is licht, zijn juk is zacht. Zijn naam is Wonderbaar, zijn daden zijn wondren van genaad' alleen. Hij doet ons, hoe met schuld beladen, verzoend voor 't oog des Vaders treên.

41 Zegen De zegen mogen we beantwoorden met het gezongen amen (182c)

42 De volgende kerkdienst is, zo de Here wil, vanmiddag om 16. 30 uur
De volgende kerkdienst is, zo de Here wil, vanmiddag om uur. Van harte welkom.

43


Download ppt "Welkom in deze kerkdienst"

Verwante presentaties


Ads door Google