De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom in deze kerkdienst

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom in deze kerkdienst"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom in deze kerkdienst
. . Welkom in deze kerkdienst Voorganger: ds. E.J. Sytsma Voorlezer: Lucie Herrebout We lezen: Jesaja 8:17-9:6 Lucas 1: 26 – 32 De preek gaat over Jesaja 9: 1 – 6 van donker naar licht Alle liederen en gezangen, met uitzondering van de psalmen, worden in deze dienst geprojecteerd Het eerste lied: Psalm 93: 1, 3 . .

2 Votum (175b) Zegengroet De zegengroet mogen we beantwoorden met het gezongen amen Zingen: Psalm 93: 1, 3

3 Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 93:1, 3 Kidsmoment Zingen: Gezang 39: 1, 2 Gebed Zingen: Psalm 42: 1, 3, 5, 7 (in beurtzang) Lezen: Jesaja 8:17-9:6 Lucas 1: 26 – 32 Zingen: Gezang 27 ((NG 14) (Cantorij) Preek over Jesaja 9: 1 – 6 Zingen: Liedboek 124

4 Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 93:1, 3 Kidsmoment Zingen: Gezang 39: 1, 2 Gebed Zingen: Psalm 42: 1, 3, 5, 7 (in beurtzang) Lezen: Jesaja 8:17-9:6 Lucas 1: 26 – 32 Zingen: Gezang 27 ((NG 14) (Cantorij) Preek over Jesaja 9: 1 – 6 Zingen: Liedboek 124

5 Gezang 39: 1, 2 Als je bidt zal Hij je geven Als je klopt aan de deur Zal Hij opendoen Als je zoekt dan zul je 't vinden Hallulja Halleluja, halleluja, halleluja Als je de Vader vraagt om een brood Geeft Hij je zeker nooit een steen Al je gebeden klein of groot heus Hij vergeet er niet één

6 Gezang 39: 1, 2 Als je bidt zal Hij je geven Als je klopt aan de deur Zal Hij opendoen Als je zoekt dan zul je 't vinden Hallulja Halleluja, halleluja, halleluja Als je Mijn Vader iets wilt vragen Vraag in Mijn naam, Ik zal het doen Ik ben met je alle dagen Ik ben dezelfde als toen

7 Gezang 39: 1, 2 Als je bidt zal Hij je geven Als je klopt aan de deur Zal Hij opendoen Als je zoekt dan zul je 't vinden Hallulja Halleluja, halleluja, halleluja

8 Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 93:1, 3 Kidsmoment Zingen: Gezang 39: 1, 2 Gebed Zingen: Psalm 42: 1, 3, 5, 7 (in beurtzang) Lezen: Jesaja 8:17-9:6 Lucas 1: 26 – 32 Zingen: Gezang 27 ((NG 14) (Cantorij) Preek over Jesaja 9: 1 – 6 Zingen: Liedboek 124

9 Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 93:1, 3 Kidsmoment Zingen: Gezang 39: 1, 2 Gebed Zingen: Psalm 42: 1, 3, 5, 7 (in beurtzang) 1: mannen 3: cantorij + vrouwen vd gemeente 5: allen 7: cantorij + vrouwen vd gemeente

10 Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 93:1, 3 Kidsmoment Zingen: Gezang 39: 1, 2 Gebed Zingen: Psalm 42: 1, 3, 5, 7 (in beurtzang) Lezen: Jesaja 8:17-9:6 Lucas 1: 26 – 32 Zingen: Gezang 27 ((NG 14) (Cantorij) Preek over Jesaja 9: 1 – 6 Zingen: Liedboek 124

11 De mensen die gaan in het duister, Die wonen in ’t land van de dood
Gezang 27: 1, 2, 3, Cantorij 4, 5 allen ((NG 14) De mensen die gaan in het duister, Die wonen in ’t land van de dood Zij zullen een licht zien stralen; Het hemelse morgenrood

12 Zij zullen weer zingen van vreugde, de angst en de nood zijn voorbij,
Gezang 27: 1, 2, 3, Cantorij 4, 5 allen ((NG 14) Zij zullen weer zingen van vreugde, de angst en de nood zijn voorbij, geen vijand marcheert door de straten, de kinderen spelen weer vrij.

13 De stok die hen sloeg is gebroken,
Gezang 27: 1, 2, 3, Cantorij 4, 5 allen ((NG 14) De stok die hen sloeg is gebroken, geen mens wordt vertrapt of verdrukt. Zij krijgen weer tijd van leven, er is een begin van geluk!

14 Want er is een prins geboren, met prachtige namen gekroond.
Gezang 27: 1, 2, 3, Cantorij 4, 5 allen ((NG 14) Want er is een prins geboren, met prachtige namen gekroond. En hij is de vorst van de vrede, de God die bij de mensen woont.

15 Hij brengt het leven op aarde terecht in zijn koninkrijk.
Gezang 27: 1, 2, 3, Cantorij 4, 5 allen ((NG 14) Hij brengt het leven op aarde terecht in zijn koninkrijk. De mensen die gaan in het duister, die worden de koning te rijk.

16 Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 93:1, 3 Kidsmoment Zingen: Gezang 39: 1, 2 Gebed Zingen: Psalm 42: 1, 3, 5, 7 (in beurtzang) Lezen: Jesaja 8:17-9:6 Lucas 1: 26 – 32 Zingen: Gezang 27 ((NG 14) (Cantorij) Preek over Jesaja 9: 1 – 6 Zingen: Liedboek 124

17 "Het volk dat in duisternis ronddoolt ziet een schitterend licht"
Tekst: Jesaja 9:1 - 6 "Het volk dat in duisternis ronddoolt ziet een schitterend licht"

18 knielen voor alles, behalve voor God
Tekst: Jesaja 9:1 - 6 1. Waarom is het donker? 700 jaar voor Christus koning Achaz politiek schaakspel knielen voor alles, behalve voor God

19 knielen voor alles, behalve voor God
Tekst: Jesaja 9:1 - 6 1. Waarom is het donker? 700 jaar voor Christus koning Achaz politiek schaakspel knielen voor alles, behalve voor God → God reageert ……. door te zwijgen

20 mensen: niet luisteren God: zwijgen mensen: God afschrijven
Tekst: Jesaja 9:1 - 6 1. Waarom is het donker? mensen: niet luisteren God: zwijgen mensen: God afschrijven

21 mensen: niet luisteren God: zwijgen mensen: God afschrijven
Tekst: Jesaja 9:1 - 6 1. Waarom is het donker? mensen: niet luisteren God: zwijgen mensen: God afschrijven → God kan je in problemen brengen om je wakker te schudden → Alle lijden is een oefening

22 2. Hoe wordt het weer licht?
Tekst: Jesaja 9:1 - 6 1. Waarom is het donker? 2. Hoe wordt het weer licht?

23 2. Hoe wordt het weer licht? vrijheid geen oorlog eeuwige vrede
Tekst: Jesaja 9:1 - 6 1. Waarom is het donker? 2. Hoe wordt het weer licht? vrijheid geen oorlog eeuwige vrede

24 2. Hoe wordt het weer licht? vrijheid geen oorlog
Tekst: Jesaja 9:1 - 6 1. Waarom is het donker? 2. Hoe wordt het weer licht? vrijheid geen oorlog eeuwige vrede …… door een kind Wonderbare raadsman / Goddelijke held Eeuwige vader / Vredevorst

25 "Daarvoor zal hij zich beijveren, de HEER van de hemelse machten."
Tekst: Jesaja 9:1 - 6 "Daarvoor zal hij zich beijveren, de HEER van de hemelse machten."

26 Nu daagt het in het oosten, het licht schijnt overal:
Liedboek 124: 1, 2, 3, 4, 5 Nu daagt het in het oosten, het licht schijnt overal: Hij komt de volken troosten, die eeuwig heersen zal.

27 De duistenis gaat wijken van de eeuwenlange nacht.
Liedboek 124: 1, 2, 3, 4, 5 De duistenis gaat wijken van de eeuwenlange nacht. Een nieuwe dag gaat prijken met ongekende pracht.

28 van God en mens verlaten begroeten 't morgenrood.
Liedboek 124: 1, 2, 3, 4, 5 Zij, die gebonden zaten in schaduw van de dood, van God en mens verlaten begroeten 't morgenrood.

29 De zonne, voor wier stralen het nachtlijk duister zwicht,
Liedboek 124: 1, 2, 3, 4, 5 De zonne, voor wier stralen het nachtlijk duister zwicht, en die zal zegepralen, is Christus, 't eeuwig licht!

30 Reeds daagt het in het oosten, het licht schijnt overal:
Liedboek 124: 1, 2, 3, 4, 5 Reeds daagt het in het oosten, het licht schijnt overal: Hij komt de volken troosten, die eeuwig heersen zal.

31 Zingen: Liedboek 124: 1, 2, 3, 4,5 Gebed Collecte Zingen: Gezang 147:1 ( NG 76) Zegen

32 COLLECTE Vandaag De collecte is voor de Kerk
Na de collecte zingen we: Gezang 147:1 ( NG 76)

33 COLLECTE Volgende week de 1e collecte is voor de Diakonie
de 2e collecte is voor de Kerk Bloemenbezorging: Vandaag: Esther Jansen Volgende week: Arie Joosse Na de collecte zingen we: Gezang 147:1 ( NG 76)

34 Dank aan God die zetelt op de troon. Glorie aan het Lam, de Mensenzoon
Gezang 147: 1 ( NG 76) Maak muziek voor God de Vader in de ruimte van de tijd, die in Christus ons bewaarde, door zijn Geest ons heeft geleid. Met de hemel als een koepel, als het klankbord van de Heer, komt het loflied als geroepen, stijgt het op en daalt het neer. Dank aan God die zetelt op de troon. Glorie aan het Lam, de Mensenzoon

35 Zegen De zegen mogen we beantwoorden met het gezongen amen (182c)

36 De volgende kerkdienst is, zo de Here wil, vanmiddag om 16. 30 uur
De volgende kerkdienst is, zo de Here wil, vanmiddag om uur. Van harte welkom.


Download ppt "Welkom in deze kerkdienst"

Verwante presentaties


Ads door Google