De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom in deze kerkdienst

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom in deze kerkdienst"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom in deze kerkdienst
. . Welkom in deze kerkdienst Voorganger: ds. E.J. Sytsma Voorlezer: Anneke Vos De preek gaat over Lucas 24: 13 – 35 Jezus als reisgenoot In deze dienst worden de liederen uit het liedboek en de gezangen uit het gereformeerd kerkboek geprojecteerd. (psalmen dus niet) Het eerste lied: Gezang 99: 1 (NG 56) Votum (gesproken) + Zegengroet Zingen: Gezang 99: 2, 3 Psalm 87: 1, 3, 4, 5 . .

2 Uit een blinkend stromen Daald’een engel af, Heeft de steen genomen
Gezang 99: 1 (NG 56) U zij de glorie, Opgestane Heer! U zij de victorie, Nu en immermeer. Uit een blinkend stromen Daald’een engel af, Heeft de steen genomen Van ’t verwonnen graf.

3 Votum (gesproken) + Zegengroet
Zingen: Gezang 99: 2, 3 Psalm 87: 1, 3, 4, 5 Wet: opstaan tot nieuw leven Zingen: Gezang 94: 1, 2, 3, 6 (GK20) Gebed Lezen = Tekst Lucas 24: 13 – 35 Luisterlied: Liedboek 73 Preek Zingen: Liedboek 72

4 Weest dan volk des Heren Blijd’ en welgezind, En zegt telken kere:
Gezang 99: 2, 3 (NG 56) Zie Hem verschijnen, Jezus onze Heer! Hij brengt al de zijnen In zijn armen weer. Weest dan volk des Heren Blijd’ en welgezind, En zegt telken kere: ‘Christus overwint!’ U zij de glorie, Opgestane Heer! U zij de victorie, Nu en immermeer.

5 In zijn godd’lijk wezen Is mijn glorie groot, Niets heb ik te vrezen
Gezang 99: 2, 3 (NG 56) Zou ik nog vrezen, Nu Hij eeuwig leeft, Die mij heeft genezen, Die mij vrede geeft? In zijn godd’lijk wezen Is mijn glorie groot, Niets heb ik te vrezen In leven en dood, U zij de glorie, Opgestane Heer! U zij de victorie, Nu en immermeer.

6 Votum (gesproken) + Zegengroet
Zingen: Gezang 99: 2, 3 Psalm 87: 1, 3, 4, 5 Wet: opstaan tot nieuw leven Zingen: Gezang 94: 1, 2, 3, 6 (GK20) Gebed Lezen = Tekst Lucas 24: 13 – 35 Luisterlied: Liedboek 73 Preek Zingen: Liedboek 72

7 Votum (gesproken) + Zegengroet
Zingen: Gezang 99: 2, 3 Psalm 87: 1, 3, 4, 5 Wet: opstaan tot nieuw leven Zingen: Gezang 94: 1, 2, 3, 6 (GK20) Gebed Lezen = Tekst Lucas 24: 13 – 35 Luisterlied: Liedboek 73 Preek Zingen: Liedboek 72

8 In het vroege morgenlicht komt Gods boodschap tot de zijnen.
Gezang 94: 1, 2, 3, 6 (GK20) In het vroege morgenlicht komt Gods boodschap tot de zijnen. Eng-len-mond brengt het bericht dat de droefheid doet verdwijnen. Wat beloofd werd, is voldaan! Onze Heer is opgestaan!

9 Uitverkoren kerk van God, wil voor satans macht niet beven.
Gezang 94: 1, 2, 3, 6 (GK20) Uitverkoren kerk van God, wil voor satans macht niet beven. Veilig, zeker blijft uw lot, Christus heeft de dood verdreven. Ook uw morgenstond breekt aan, Sions Vorst is opgestaan!

10 Zie Hij leeft en Hij komt weer ten gerichte op de wolken.
Gezang 94: 1, 2, 3, 6 (GK20) Zie Hij leeft en Hij komt weer ten gerichte op de wolken. Dan buigt alle knie zich neer, alle zondaars, alle volken treden voor de rechter aan. Ja, de Heer is opgestaan!

11 Gods bazuinen zullen klinken. 'd Eerste dingen zijn vergaan,
Gezang 94: 1, 2, 3, 6 (GK20) Ja, de Heer is opgestaan! Gods bazuinen zullen klinken. 'd Eerste dingen zijn vergaan, nieuwe heemlen zullen blinken. Nieuwe tijden vangen aan: God is scheppend opgestaan!

12 Votum (gesproken) + Zegengroet
Zingen: Gezang 99: 2, 3 Psalm 87: 1, 3, 4, 5 Wet: opstaan tot nieuw leven Zingen: Gezang 94: 1, 2, 3, 6 (GK20) Gebed Lezen = Tekst Lucas 24: 13 – 35 Luisterlied: Liedboek 73 Preek Zingen: Liedboek 72

13 Votum (gesproken) + Zegengroet
Zingen: Gezang 99: 2, 3 Psalm 87: 1, 3, 4, 5 Wet: opstaan tot nieuw leven Zingen: Gezang 94: 1, 2, 3, 6 (GK20) Gebed Lezen = Tekst Lucas 24: 13 – 35 Luisterlied: Liedboek 73 Preek Zingen: Liedboek 72

14 De Heer is onze reisgenoot, Hij die ons zijn gezelschap bood
Liedboek 73: 1, 2, 3, 4 De Heer is onze reisgenoot, Hij die ons zijn gezelschap bood en sprekend over kruis en graf geduldig tekst en uitleg gaf.

15 Zo valt een lange weg ons licht, de schrift opent een vergezicht
Liedboek 73: 1, 2, 3, 4 Zo valt een lange weg ons licht, de schrift opent een vergezicht en brengt verdwaalden dicht bij huis, verloren zonen komen thuis.

16 De avond daalt, blijf bij ons Heer! Hij zet zich aan de tafel neer
Liedboek 73: 1, 2, 3, 4 De avond daalt, blijf bij ons Heer! Hij zet zich aan de tafel neer en breekt het brood en schenkt de wijn, die gast, het moet de gastheer zijn!

17 Wij keren naar Jeruzalem, ons brandend hart verneemt zijn stem,
Liedboek 73: 1, 2, 3, 4 Wij keren naar Jeruzalem, ons brandend hart verneemt zijn stem, Hij deelt met ons het daaglijks brood, de Heer is onze reisgenoot.

18 Hèt feest van de christelijke kerk
Tekst: Lucas 24: 13 – 35 Zingen: Liedboek 72: 1, 2, 3, 4 Paasfeest Hèt feest van de christelijke kerk

19 Tekst: Lucas 24: 13 – 35 Zingen: Liedboek 72: 1, 2, 3, 4

20 Op weg naar huis Teleurgesteld De kring verlaten
Tekst: Lucas 24: 13 – 35 Zingen: Liedboek 72: 1, 2, 3, 4 Op weg naar huis Teleurgesteld De kring verlaten

21 Het gaat niet zoals zij dachten dat het zou gaan,
Tekst: Lucas 24: 13 – 35 Zingen: Liedboek 72: 1, 2, 3, 4 Op weg naar huis Teleurgesteld De kring verlaten Het gaat niet zoals zij dachten dat het zou gaan, en dus geven ze het op

22 2. Jezus als reisgenoot Geen herkenning Jezus wandelt mee
Tekst: Lucas 24: 13 – 35 Zingen: Liedboek 72: 1, 2, 3, 4 2. Jezus als reisgenoot Geen herkenning Jezus wandelt mee Jezus spreekt hen aan

23 "Weinig verstand en traag van begrip" : ze geloofden de profeten niet
Tekst: Lucas 24: 13 – 35 Zingen: Liedboek 72: 1, 2, 3, 4 "Weinig verstand en traag van begrip" : ze geloofden de profeten niet ze misten de kern: via lijden naar glorie

24 Oude Testament (de Schriften): zonde van mensen en Gods woede daarover
Tekst: Lucas 24: 13 – 35 Zingen: Liedboek 72: 1, 2, 3, 4 Twee lijnen in het Oude Testament (de Schriften): zonde van mensen en Gods woede daarover liefde van God voor mensen

25 Oude Testament (de Schriften): Gods woede over zonden van mensen
Tekst: Lucas 24: 13 – 35 Zingen: Liedboek 72: 1, 2, 3, 4 Twee lijnen in het Oude Testament (de Schriften): Gods woede over zonden van mensen Gods liefde voor mensen Die twee lijnen komen samen op Golgotha

26 → Het kruis is niet de streep door de
Tekst: Lucas 24: 13 – 35 Zingen: Liedboek 72: 1, 2, 3, 4 Eyeopener: → Het kruis is niet de streep door de verlossing, het kruis is de verlossing! → Jezus heeft Israël bevrijd (zoals ze hoopten!), maar met een prijs die niemand voor mogelijk had gehouden: zijn eigen leven

27 Jezus deed alsof Hij verder wilde reizen uitgenodigd ogen geopend
Tekst: Lucas 24: 13 – 35 Zingen: Liedboek 72: 1, 2, 3, 4 3. Herkenning Jezus deed alsof Hij verder wilde reizen uitgenodigd ogen geopend bij het breken van het brood verdwenen

28 Als je gelooft in de opstanding hoef je je Heer niet binnen handbereik
Tekst: Lucas 24: 13 – 35 Zingen: Liedboek 72: 1, 2, 3, 4 Als je gelooft in de opstanding hoef je je Heer niet binnen handbereik te hebben Hij is er toch wel, ook als jij Hem niet ziet!

29 Geloven in de opstanding: grote verantwoordelijkheid
Tekst: Lucas 24: 13 – 35 Zingen: Liedboek 72: 1, 2, 3, 4 Geloven in de opstanding: grote verantwoordelijkheid grote mogelijkheden

30 4. Terug naar Jeruzalem verbondenheid Tekst: Lucas 24: 13 – 35
Zingen: Liedboek 72: 1, 2, 3, 4 4. Terug naar Jeruzalem verbondenheid

31 Bid Lees Leef Geduld Tekst: Lucas 24: 13 – 35
Zingen: Liedboek 72: 1, 2, 3, 4 Bid Lees Leef Geduld

32 het belangrijkste: jouw hand in zijn hand
Tekst: Lucas 24: 13 – 35 Zingen: Liedboek 72: 1, 2, 3, 4 het belangrijkste: jouw hand in zijn hand

33 Gij volgt ons uit Jeruzalem en spreekt zodat ons in uw stem
Liedboek 72: 1, 2, 3, 4 Gij volgt ons uit Jeruzalem en spreekt zodat ons in uw stem waar Gij de schriften open doet, het woord van den beginne groet.

34 Zo zult Gij ons terzijde gaan; want Gij zijt waarlijk opgestaan,
Liedboek 72: 1, 2, 3, 4 Zo zult Gij ons terzijde gaan; want Gij zijt waarlijk opgestaan, in 't breken van ons brood zijt Gij ons in ons eigen huis nabij.

35 O Heer, tot U zo bidden wij, blijf in ons midden, wees nabij,
Liedboek 72: 1, 2, 3, 4 O Heer, tot U zo bidden wij, blijf in ons midden, wees nabij, steek Gij ons dorre hart in brand al zijn wij traag door onverstand.

36 Wanneer ons dan de avond wenkt, de schaduw van ons leven lengt,
Liedboek 72: 1, 2, 3, 4 Wanneer ons dan de avond wenkt, de schaduw van ons leven lengt, wees onze laatste reisgenoot, een metgezel in alle nood.

37 Gebed Collecte Zingen: Gezang 44 (NG 25) beurtzang Gezang 95 (NG 52)

38 COLLECTE Vandaag de 1e collecte is voor de Zending
Bloemenbezorging: Vandaag: Arie Joosse Volgende week: Kevin Metz COLLECTE Vandaag de 1e collecte is voor de Zending de 2e collecte is voor de Kerk Volgende Week de 1e collecte is voor de Diakonie ‘s morgens wegwijzer ‘s middags Luisterpost Na de collecte zingen we: Gezang 44 (NG 25) beurtzang Gezang 95 ( (NG 52) (staan)

39 De Heer is waarlijk opgestaan Hal-le-lu-ja
Gezang 44: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (NG 25) Refrein: samen De Heer is waarlijk opgestaan Hal-le-lu-ja

40 Jezus deed de dood te niet Zing daarom het hoogste lied
Gezang 44: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (NG 25) mannen Jezus deed de dood te niet Zing daarom het hoogste lied Refrein: allen De Heer is waarlijk opgestaan Hal-le-lu-ja

41 kwamen vroeg en zochten Hem.
Gezang 44: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (NG 25) vrouwen Vrouwen uit Jeruzalem, kwamen vroeg en zochten Hem. Refrein: allen De Heer is waarlijk opgestaan Hal-le-lu-ja

42 En hoe groot was hun verdriet, want zij vonden Jezus niet.
Gezang 44: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (NG 25) mannen En hoe groot was hun verdriet, want zij vonden Jezus niet. Refrein: allen De Heer is waarlijk opgestaan Hal-le-lu-ja

43 Maar een engel sprak hen aan: ‘Die gij zoekt is opgestaan.’
Gezang 44: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (NG 25) vrouwen Maar een engel sprak hen aan: ‘Die gij zoekt is opgestaan.’ Refrein: allen De Heer is waarlijk opgestaan Hal-le-lu-ja

44 ‘Denkt toch aan zijn eigen woord, dat gij vroeger hebt gehoord.’
Gezang 44: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (NG 25) mannen ‘Denkt toch aan zijn eigen woord, dat gij vroeger hebt gehoord.’ Refrein: allen De Heer is waarlijk opgestaan Hal-le-lu-ja

45 ‘Hij, de grote mensenzoon, gaat door ’t graf heen naar zijn troon.’
Gezang 44: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (NG 25) vrouwen ‘Hij, de grote mensenzoon, gaat door ’t graf heen naar zijn troon.’ Refrein: allen De Heer is waarlijk opgestaan Hal-le-lu-ja

46 ‘Zoekt Hem bij de doden niet, maar zingt mee het hoogste lied.’
Gezang 44: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (NG 25) allen ‘Zoekt Hem bij de doden niet, maar zingt mee het hoogste lied.’ Refrein: allen De Heer is waarlijk opgestaan Hal-le-lu-ja

47 Daar juicht een troon, daar klinkt een stem
Gezang 95: 1, 2, 3, 4 ( (NG 52) Daar juicht een troon, daar klinkt een stem Die galmt door gans Jeruzalem; Een heerlijk morgen licht breekt aan, De Zoon van God is opgestaan

48 Geen graf hield Davids Zoon omkneld, Hij overwon, die sterke Held.
Gezang 95: 1, 2, 3, 4 ( (NG 52) Geen graf hield Davids Zoon omkneld, Hij overwon, die sterke Held. Hij steeg uit ’t graf door eigen kracht, want Hij is God, bekleed met macht.

49 Nu jaagt de dood geen angst meer aan, want alles, alles is voldaan.
Gezang 95: 1, 2, 3, 4 ( (NG 52) Nu jaagt de dood geen angst meer aan, want alles, alles is voldaan. Wie in ’t geloof op Jezus ziet, die vreest voor dood en helle niet.

50 Want nu de Heer is opgestaan, nu vangt het nieuwe leven aan.
Gezang 95: 1, 2, 3, 4 ( (NG 52) Want nu de Heer is opgestaan, nu vangt het nieuwe leven aan. Een leven door Zijn dood bereid, een leven tot in eeuwigheid.

51 Zegen De zegen mogen we beantwoorden met het gezongen amen (182c)

52 Uw opgave formulier voor Koninginnedag 2009
kan tot volgende week zondag 19 april ingeleverd worden


Download ppt "Welkom in deze kerkdienst"

Verwante presentaties


Ads door Google