De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

ALLE VAKKEN OP HET PLEIN

Verwante presentaties


Presentatie over: "ALLE VAKKEN OP HET PLEIN"— Transcript van de presentatie:

1 ALLE VAKKEN OP HET PLEIN
Een good practice, 1 Binnen de EHvA op weg naar opleidingsprofielen. Studenten kiezen voor een profiel: VMBO, (V)MBO, HAVO/VWO. Ieder profiel heeft heeft een zgn. profielminor. Voorloper is de minor “Alle vakken op het plein”, die zich vooral bezig houdt met het VMBO. Deze minor biedt het raamwerk voor de te ontwikkelen profielminoren. 2 Over de wijze waarop de minor verloopt en de resultaten die het oplevert, zijn we tevreden. We vinden het dus een “Good Practice”. 3 Maar er zijn ook zaken waar we tegen aan lopen…..dus een good practice in zekere mate in zekere mate Henk Brouwer en Wietske Miedema, EHvA

2 DOELSTELLING Studenten krijgen inzicht in ontwikkelingen op scholen
ALLE VAKKEN OP HET PLEIN Studenten krijgen inzicht in ontwikkelingen op scholen Scholen krijgen hulp van studenten bij het (door)ontwikkelen Studenten, docenten en scholen leren gezamenlijk Zoals niets in het leven doelloos is, heeft ook de minor een bepaalde doelstelling. 1 Studenten krijgen zicht op ontwikkelingen, inzicht in ontwikkelingen en tenslotte ontwikkelen zij een visie op onderwijs. 2 De scholen krijgen ondersteuning vanuit de EHvA bij het in gang zetten van ontwikkelingen, dan wel bij het doorontwikkelen 3 De docenten, studenten en scholen leren gezamenlijk. Er is sprake van een win-win-situatie.

3 OPZET Periode 1 Klein onderzoek Groot onderzoek Klein ontwerp
ALLE VAKKEN OP HET PLEIN Periode 1 Klein onderzoek Groot onderzoek Klein ontwerp Workshops Excursies Periode 2 Groot ontwerp Klein ontwerp Workshops Excursies In de minor zijn twee periodes te onderscheiden. Op dit moment is er sprake van een lintminor van een studiejaar. Iedere periode is een semester. In de nieuwe opzet komt er een blokminor van een semester. Ook dan zijn er twee periodes te onderscheiden. In de eerste periode is het toverwoord “onderzoek”. 1 Klein onderzoek: vernieuwingsportret, loop een dag mee/interview. Doelstelling: zicht op ontwikkelingen 2 Groot onderzoek: n.a.v. kleine onderzoeken kiezen studenten een onderwerp om een groter onderzoek te doen. 3 Ook een eerste aanzet tot het schrijven van lesmateriaal gericht op de doelgroep. 4 Workshops in de eerste periode door instituut aangeboden. Coachen, Drama, Leerstijlen 5 Excursies naar VMBO en MBO school In de tweede periode is het toverwoord “ontwerp” 6 Groot ontwerp staat centraal. Komt voort uit groot onderzoek (in 90 % van de gevallen) 7 Twee kleine ontwerpen zijn aan het groot ontwerp gerelateerd. 8 In de tweede periode geven studenten elkaar workshops.

4 WERKWIJZE Dubbele bodem Coachgroepen Delen van kennis Klankbordgroep
ALLE VAKKEN OP HET PLEIN Dubbele bodem Coachgroepen Delen van kennis Plenaire start Workshops Klankbordgroep 1 Dubbele bodem: Alle vakken op het plein. Coachgroepen. Zelfstandig natuurlijk leren. 2 Coachgroepen. Een groep studenten wordt door een docent….en een andere groep gecoacht. 3 Delen van kennis: 4 Klankbordgroep: Een groep scholen in het Amsterdamse, die zich bereid hebben verklaard mee te werken, maar die ook in bijeenkomsten aangeven waar zij behoefte aan hebben en feedback geven op behaalde resultaten.

5 ALLE VAKKEN OP HET PLEIN.
RESULTATEN 1 ALLE VAKKEN OP HET PLEIN. Een good practice Enthousiasme Ontwerpopdrachten van scholen Er wordt veel geleerd Wat leren ze dan?

6 ALLE VAKKEN OP HET PLEIN.
WAT LEREN ZE DAN? ALLE VAKKEN OP HET PLEIN. Een good practice De grootste leerwinst voor studenten ligt op het gebied van de laatste drie competenties. (Rode pijlen) Leerwinst op het gebied van de eerste vier (groene pijlen) is afhankelijk van het ontwerp/onderzoeksonderwerp. Los daarvan door workshops en klein ontwerp in eerste periode.

7 ALLE VAKKEN OP HET PLEIN. Een good practice
RESULTATEN 2 ALLE VAKKEN OP HET PLEIN. Een good practice Groot onderzoek: Problemen bij de invoering van een digitaal portfolio Opdrachtgever: Wellantcollege, Amsterdam Groot ontwerp: Ontwerp een draaiboek voor de invoering van een digitaal portfolio

8 ALLE VAKKEN OP HET PLEIN. Een good practice
RESULTATEN 2 ALLE VAKKEN OP HET PLEIN. Een good practice

9 ALLE VAKKEN OP HET PLEIN. Een good practice
RESULTATEN 2 ALLE VAKKEN OP HET PLEIN. Een good practice Groot onderzoek: Hoe worden competenties gemeten? Opdrachtgever: SG Jan Arentsz, Noord-Scharwoude Groot ontwerp: Welke vijf competenties passen het best bij de missie en de onderwijsvernieuwing (actief en betrokken onderwijs) van het Jan Arentsz te Noord-Scharwoude.

10 ALLE VAKKEN OP HET PLEIN. Een good practice
RESULTATEN 2 ALLE VAKKEN OP HET PLEIN. Een good practice

11 ALLE VAKKEN OP HET PLEIN. Een good practice,
WAAR LOPEN WE TEGEN AAN? ALLE VAKKEN OP HET PLEIN. Een good practice, In zekere mate Het niveau van de student Onderzoeksvaardigheden Medewerking scholen Het delen van kennis Bij begin van de dia vragen of men een idee heeft van de problemen. 1. Niveau van de student: algemene leesvaardigheid in het Ned en Eng., Abstractievermogen 2. Onderzoeksvaardigheden: Studenten zijn niet in staat tot elementair onderzoek 3. Scholen werken in de eerste periode slecht mee. 4. Studenten hebben moeite om de kennis te delen. Enerzijds interesseert het onderzoek van een andere groep ze weinig, anderzijds ziet men het eigen onderwerp als hun “kindje”. Ze willen het voor zichzelf houden.

12 ALLE VAKKEN OP HET PLEIN.
WAAR LOPEN WE TEGEN AAN ALLE VAKKEN OP HET PLEIN. Een good practice


Download ppt "ALLE VAKKEN OP HET PLEIN"

Verwante presentaties


Ads door Google