De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Geologie blz 11+13.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Geologie blz 11+13."— Transcript van de presentatie:

1 Geologie blz 11+13

2 Drie ‘krachten’ brengen de platen in beweging.
Waardoor worden de platen voortbewogen ? 1-Convectiestromingen. Door de hitte van de kern gaat het gesteente in de mantel stromen. De platen drijven mee. 2-Ridge push. De oceanische korst die van de mid-oceanische rug af glijdt, duwt de oceanische korst voor zich uit. Hitte 3-slabpull. De in de mantel duikende oceanische korst trekt de rest van de oceanische korst achter zich aan. Drie ‘krachten’ brengen de platen in beweging.

3 Convergente plaatgrenzen : 1-Oceanisch <-> Continentaal
De zwaardere oceanische plaat schuift onder de lichtere continentale plaat. Door de botsing wordt de Zuid-Amerikaanse continentale plaat geplooid en ontstaat het Andes gebergte. In het gebergte ligt een rij vulkanen. Voor de kust ligt een diepzeetrog. Waar de platen –schoksgewijs- langs elkaar bewegen ontstaan aardbevingen : 1-Oceanisch <-> Continentaal 1-continentaal   oceanisch 2-continentaal   continentaal 3-oceanisch   oceanisch Kijk goed wat er zal gebeuren in de verschillende situaties ! De aardkorst bestaat uit continentale en oceanische korst. Als er twee stukken korst naar elkaar toe bewegen zijn er dus drie soorten botsingen mogelijk: Oc korst Cont korst

4 Convergente plaatgrenzen: 2-Oceanisch<->Oceanisch
Beide oceanische platen zijn in principe even zwaar. In dit geval zakt de oudste, meest afgekoelde en dus iets zwaardere plaat weg. De wegduikende korst smelt , de warme magma stijgt op en ‘brandt’ zichzelf een weg door de bovenliggende korst. Gevolg: evenwijdig aan de diepzee trog ontstaat een rij vulkanische eilanden. diepzeetrog eilandenboog Oc korst Oc korst

5 India is tegen Eurazië gebotst
Convergente plaatgrenzen: 3-Continent <-> Continent Beide continentale platen zijn even zwaar. Geen van beide zakt de mantel in. De oceanische korst die er tussen lag is wel in de mantel verdwenen. Alle kracht van de botsing heeft geleid tot sterke plooiing en opheffing van de continentale korst. Het beste voorbeeld van een dergelijk gebergte is het Himalayagebergte. India is tegen Eurazië gebotst Cont korst Cont korst oude oc korst oude oc korst

6 De Alpiene gebergte gordel…..

7 Zet de volgende plaatjes in de juiste volgorde.
Er ligt nog een oceaan tussen India (links) en Azië (rechts). Doordat de oceanische korst onder Azië duikt wordt de oceaan steeds smaller. Op de oceanische korst ligt sediment (zand, klei) dat van de continenten is gespoeld en gewaaid. De twee continenten liggen nu tegen elkaar. De oceanische korst en de sedimenten die daar op lagen worden nu omhoog geperst. Op deze manier komen sedimenten van de oceaanbodem (met bijvoorbeeld fossiele schelpen en andere zeedieren) kilometers hoog in een gebergte terecht. B De oceaan is verdwenen ! Een deel van de oceanische korst verdwijnt onder Azië. Het sediment dat op de oceaanbodem lag wordt tussen de twee continentale platen omhoog gedrukt en geplooid. C

8 Zet de nummers uit de legenda op de juiste plaats.
5 1-India 2-Azië 3-Oceanische korst 4-asthenosfeer 5-Sediment op oceaanbodem 6-Opheffing door endogene krachten. 7-Afbraak door exogene krachten. (verwering en erosie) 3 1 2 C A 4 7 B 6


Download ppt "Geologie blz 11+13."

Verwante presentaties


Ads door Google