De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Loopbaandebat/loopbaanpact leerplichtonderwijs. Loopbaandebat/loopbaanpact leerplichtonderwijs Zomer 2010 : aankondiging loopbaandebat Problematiek :

Verwante presentaties


Presentatie over: "Loopbaandebat/loopbaanpact leerplichtonderwijs. Loopbaandebat/loopbaanpact leerplichtonderwijs Zomer 2010 : aankondiging loopbaandebat Problematiek :"— Transcript van de presentatie:

1 Loopbaandebat/loopbaanpact leerplichtonderwijs

2 Loopbaandebat/loopbaanpact leerplichtonderwijs Zomer 2010 : aankondiging loopbaandebat Problematiek : Er zijn te weinig leerkrachten. Men zegt dat er ook te weinig goéde zijn. Dat er wat schort aan de instroom. Dat wie leraar wordt, het niet altijd blijft.

3 Loopbaandebat/loopbaanpact leerplichtonderwijs Opzet :excellente leerkrachten aantrekken en behouden Duur :anderhalf jaar Werkwijze : ● kabinet/departementvs. GO! en koepels vs. vakbonden (apart) ● geen taboes ● absolute discretie ● symposium

4 Loopbaandebat/loopbaanpact leerplichtonderwijs Geplande thema’s op de agenda : beginnende leraar (september - december 2010) zij-instromers (januari - maart 2011) inzetbaarheid (april - juni 2011) aantrekkelijker maken van de loopbaan (september - december 2011) loopbaaneinde (januari - april 2012) competentieontwikkeling (mei - december 2012)

5 Loopbaandebat/loopbaanpact leerplichtonderwijs Die thema’s werden door de Raad van het GO! behandeld op : 28 januari 2011 8 april 2011 1 juli 2011

6 Loopbaandebat/loopbaanpact leerplichtonderwijs … wat heeft geresulteerd in : DE LOOPBAAN IN HET ONDERWIJS een vooruitblik naar 2020 www.g-o.be/sites/Dagkrant/Pages/Deloopbaaninhetonderwijseenvooruitbliknaar2020.aspx www.g-o.be/sites/Dagkrant/Pages/Deloopbaaninhetonderwijseenvooruitbliknaar2020.aspx

7 Loopbaandebat/loopbaanpact leerplichtonderwijs

8 Late voorjaar 2011 : Loopbaandebat : doelstellingen en principes (nota met inhoudelijk kader) : Besturen en directeurs zijn professionele werkgevers Leraren maken deel uit van een multidisciplinair team De overheid creëert een kader met aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden (vergelijkbaar met dat van andere hooggeschoolde professionals)

9 Loopbaandebat/loopbaanpact leerplichtonderwijs Leraren zijn excellent opgeleid (besproken) Overheid, scholen en leraren investeren continu in competentie- ontwikkeling (besproken)

10 Loopbaandebat/loopbaanpact leerplichtonderwijs

11 12 maart 2012: discussietekst loopbaan pact politieke meerderheid neemt heft in handen bespreking op kabinet 22 maart 2012 (overheid-GO!)

12 Loopbaandebat/loopbaanpact leerplichtonderwijs

13 Summier herwerkte discussietekst: ‘gelekt’ eind 2012 ! parlement neemt initiatief hoorzittingen Commissie Onderwijs en Gelijke Kansen 17 januari 2013 24 januari 2013 7 februari 2013

14 Loopbaandebat/loopbaanpact leerplichtonderwijs Thema loopbaanladder Junior-leraar : voltijdse opdracht benoeming na 3 jaar Leraar Expert-leraar Elke trap heeft een eigen salarisschaal

15 Loopbaandebat/loopbaanpact leerplichtonderwijs Thema jaaropdracht : kernopdracht competentieontwikkeling instellingsgebonden taken en opdrachten Variabel volume voor elk van de deelopdrachten

16 Loopbaandebat/loopbaanpact leerplichtonderwijs Thema associatie : schaalgrootte niveau-overschrijdend niet noodzakelijk regionaal pedagogisch project per associatie één officieel net

17 Loopbaandebat/loopbaanpact leerplichtonderwijs Thema inzetbaarheid : instelling (in principe): op basis van bekwaamheidsbewijzen aanvulling via test/bijscholing andere instelling van de associatie, ev. na omscholing, op basis van personeelsplan ontslag (junior) of outplacement

18 Loopbaandebat/loopbaanpact leerplichtonderwijs Thema lerarenopleiding: kwalificatieniveau ? duur ? wie ?

19 Loopbaandebat/loopbaanpact leerplichtonderwijs Toekomst: ??

20 Loopbaandebat/loopbaanpact leerplichtonderwijs Werk aan de winkel voor het GO!: Alle geledingen hierbij belangrijk ! Diverse GO!2020-projecten werken rond items van het loopbaandebat/loopbaanpact of houden er verband mee Input vanuit ons onderwijsveld noodzakelijk!

21 Loopbaandebat/loopbaanpact leerplichtonderwijs Stellingen: De huidige scholengemeenschappen zijn veel te klein; professioneel en beleidsmatig werken kan enkel in grotere niveau-overstijgende entiteiten! De leerlingen begrijpen de leerkracht niet meer; de leerkracht begrijpt de leerlingen niet meer. Een betere en andere lerarenopleiding hebben we nodig! Jonge leerkrachten? In het (school)bad en zwemmen! Geen gepamper!

22 Loopbaandebat/loopbaanpact leerplichtonderwijs En nu….GO!@work Succes !


Download ppt "Loopbaandebat/loopbaanpact leerplichtonderwijs. Loopbaandebat/loopbaanpact leerplichtonderwijs Zomer 2010 : aankondiging loopbaandebat Problematiek :"

Verwante presentaties


Ads door Google