De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

SCHOLENGROEP Dr Marijke Soogen

Verwante presentaties


Presentatie over: "SCHOLENGROEP Dr Marijke Soogen"— Transcript van de presentatie:

1 SCHOLENGROEP 2006 - 2007 Dr Marijke Soogen
INFO ASBEST SCHOLENGROEP Dr Marijke Soogen

2 Inleiding Grenswaarde: concentratie van asbestvezels in de lucht: 0,1 vezel/cm³ of vezels/m³ Een grenswaarde wordt bepaald door wetenschappelijk onderzoek en overleg tussen experten Zij geldt als een tijdsgewogen gemiddelde voor een beroepsmatige blootstelling Waarde om een lokaal vrij te geven na asbestverwijdering : 0,01 vezel/cm³ Bescherming volksgezondheid: 0,001 vezel/cm³ voor de witte asbest

3 Gezondheidsrisico’s Gezondheidsrisico’s
Asbestvezels dringen het lichaam binnen via de luchtwegen: dus door de vezel in te ademen Het is niet mogelijk om op puur wetenschappelijke basis een grenswaarde voor blootstelling vast te stellen waaronder er geen enkel risico is op mesothelioom of longkanker. Het risico neemt wel toe naarmate de blootstelling groter is en/of langer duurt. Hoe meer vezels je ingeademd hebt, hoe groter het risico. Het risico is groter bij rokers

4 Gezondheidsrisico’s De inademing van asbestvezels kan het voorkomen van volgende ziekten veroorzaken of ertoe bijdragen: Asbestose . Dit is zoiets als een mijnwerkerslong.Men is kortademig omdat het longweefsel vezelachtig wordt en de zuurstof minder gemakkelijk doorlaat en er dus minder zuurstof in het bloed terecht komt.. Door de vermindering van de longfunctie moet het hart harder werken, waardoor het in de problemen komt. Asbestose komt meestal pas voor na 10 à 20 jaar blootstelling. In bepaalde gevallen ontwikkelt er zich een longkanker

5 Gezondheidsrisico’s Pleurale plaques
= fibreuze verdikkingen borstvlies Frequent, ook na lage blootstelling Pijnloos Geen beperking van de longfunctie Geen voorloper van kanker = merker van vroegere asbestblootstelling

6 Gezondheidsrisico’s Mesothelioom. Het betreft een zeldzame vorm van kanker aan het long- en of buikvlies die bijna enkel veroorzaakt wordt door bruine of blauwe asbest. Er verloopt 20 tot 40 jaar tussen de blootstelling en het krijgen van deze kanker. Longkanker. De voornaamste reden van longkanker is nog altijd het roken. Maar rokers die blootgesteld zijn aan asbest hebben een beduidend hoger risico.Het risico op longkanker door asbest wordt bepaald door een langdurige verhoogde blootstelling.

7 Gezondheidsrisico’s Maag- en darmkanker: wordt vastgesteld bij beroepsgroepen die aan blauwe asbest worden blootgesteld. De vezels komen in het maag/darmkanaal terecht door migratie vanuit longen of vanuit het buikvlies. Asbestvezels die via het maag/darmkanaal opgenomen worden zijn waarschijnlijk niet gevaarlijk: er is op dit ogenblik geen verband aangetoond tussen vormen van kanker en opnamevia de mond Larynxkanker: sinds 2002 erkend als beroepsziekte tgv asbestblootstelling. Dit is een kanker van het strottenhoofd(keel)

8 Gezondheidsrisico’s Niet elke soort vezel is even gevaarlijk: de kankerverwekkende eigenschappen houden vooral verband met de afmetingen van de vezels en met het type vezel. Langere en dunnere vezels zijn gevaarlijker dan kortere en dikkere. Gevaarlijkst: lengte tussen 5 en 40 µm diameter tussen 0,05 en 1 µm Ook de duurzaamheid en splijtbaarheid spelen een rol: hoe duurzamer en hoe beter splijtbaar hoe gevaarlijker de vezel. Blauw en bruin asbest zijn zeer duurzaam in het lichaam. Blauw en bruin asbest zijn gevaarlijker dan wit asbest.

9 Gezondheidsrisico’s De niet -zichtbare vezels zijn gevaarlijk: deze vezels zijn zo fijn dat de verdedigingsmechanismen van onze luchtwegen (neusharen-trilhaartjes in slijmvlies) omzeild worden en de vezels zich in onze longblaasjes kunnen nestelen. Risicogroepen: mensen die tewerkgesteld waren bij de "primaire" productie of bewerking van asbest of asbesthoudend materiaal: de producenten van isolatiemateriaal, scheepswerven, ovenbekleders, producenten van remschoenen enz; mensen die beroepsmatig omgaan met asbesthoudende producten ("secundaire sector"): de bouw en de sloopsector, de sector van verwarmingstechnieken, de energiecentrales enz…

10 Wat betekent dit in de praktijk?
Er bestaat een risico voor werknemers die beroepshalve in contact komen met asbest. Daarom is men in de wetgeving zeer streng wat betreft de preventiemaatregelen voor deze werknemers De wetgeving is ook zeer duidelijk wat betreft het verwijderen van asbest en de metingen die moeten gebeuren voor men een lokaal terug in gebruik mag nemen.

11 Wat betekent dit in de praktijk?
Er is geen risico wanneer men in gebouwen werkt waar er asbest aanwezig is wanneer dit asbest gebonden is wanneer de asbesthoudende materialen in goede staat zijn wanneer er geen contact mogelijk is omdat het materiaal zich op moeilijk bereikbare plaatsen bevindt waartoe men geen toegang heeft Wanneer men niet gaat boren, zagen, breken….

12 Medisch onderzoek Is verplicht voor beroepshalve blootgestelde mensen
(klinisch onderzoek, longfunctietest, radiografie) Is NIET nodig voor de andere werknemers Bij twijfel kan men een éénmalig onderzoek doen om een basisinformatie te hebben en is het belangrijk om het te noteren in het medisch dossier.


Download ppt "SCHOLENGROEP Dr Marijke Soogen"

Verwante presentaties


Ads door Google