De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

12...Wij immers zijn niet opgewassen tegen deze grote menigte die tegen ons is opgerukt, en wij weten niet, wat wij doen moeten, maar op U zijn onze.

Verwante presentaties


Presentatie over: "12...Wij immers zijn niet opgewassen tegen deze grote menigte die tegen ons is opgerukt, en wij weten niet, wat wij doen moeten, maar op U zijn onze."— Transcript van de presentatie:

1

2

3 12...Wij immers zijn niet opgewassen tegen deze grote menigte die tegen ons is opgerukt, en wij weten niet, wat wij doen moeten, maar op U zijn onze ogen gevestigd. 2Kronieken 20 1 koning Josafat tegenover een overmacht van legers van Moab en Ammon...

4 2 Ijlings kwam zij dan bij Simon Petrus en bij de andere discipel, dien Jezus liefhad, en zeide tot hen: Zij hebben de Here weggenomen uit het graf en wij weten niet, waar zij Hem hebben neergelegd. Johannes 20 2 Maria op de 3-de dag na Jezus begrafenis...

5 1 Toen het volk zag, dat Mozes toefde van de berg af te dalen, verzamelde het zich rondom Aaron, en zeide tot hem: Welaan, maak ons goden, die voor ons uit gaan, want deze Mozes, die man, die ons uit het land Egypte heeft gevoerd, wij weten niet, wat er van hem geworden is. Exodus 32 3 het volk Israël bij de Sinaï

6 25 Vanwaar was de doop van Johannes? Uit de hemel of uit de mensen? En zij overlegden onder elkander en spraken: Indien wij zeggen: Uit de hemel, zal Hij tot ons zeggen: Waarom hebt gij hem dan niet geloofd? Matteus 21 4 Jezus stelt wedervraag aan overpriesters en oudsten van het volk...

7 26 Doch indien wij zeggen: Uit de mensen, zijn wij bevreesd voor de schare, want zij houden allen Johannes voor een profeet. Matteus 21 4

8 27 En zij antwoordden en zeiden tot Jezus: Wij weten het niet. Hij van zijn kant zeide tot hen: Dan zeg Ik u ook niet, krachtens welke bevoegdheid Ik deze dingen doe. Matteus 21 4

9 26 En evenzo komt de Geest onze zwakheid te hulp; want wij weten niet wat wij bidden zullen naar behoren... Romeinen 8 lett. wat moet zijn 5 Paulus over onze onbeholpen gebeden...

10 ... 28 WIJ WETEN nu, dat God alle dingen doet medewerken ten goede voor hen, die GOD liefhebben, die volgens zijn voornemen geroepenen zijn. Romeinen 8 1

11 22 Want WIJ WETEN, dat tot nu toe de ganse schepping in al haar delen zucht en in barensnood is. 23 En niet alleen zij, maar ook wij zelf, wij, die de Geest als eerste gave ontvangen hebben, zuchten bij onszelf in de verwachting van het zoonschap: de verlossing van ons lichaam. Romeinen 8 2

12 9.... daar WIJ WETEN, dat Christus, nu Hij uit de doden is opgewekt, niet meer sterft: de dood voert geen heerschappij meer over Hem. Romeinen 6 3

13 12 Wij nu hebben niet de geest der wereld ontvangen, maar de Geest uit God, opdat WIJ zouden WETEN, wat ons door God in genade geschonken is. 1Korinthe 2 4

14 2... deze genade, waarin wij staan, en roemen in de hoop op de heerlijkheid Gods. 3 En niet alleen hierin, maar wij roemen ook in de verdrukkingen, daar WIJ WETEN, dat de verdrukking volharding uitwerkt... Romeinen 5 5


Download ppt "12...Wij immers zijn niet opgewassen tegen deze grote menigte die tegen ons is opgerukt, en wij weten niet, wat wij doen moeten, maar op U zijn onze."

Verwante presentaties


Ads door Google