De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Christus: opgewekt uit de doden!. 1 Corinthiërs 15:1-11 Getuigen van de opgestane Heer Bewijzen in de Schrift van hen die Hem gezien hebben.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Christus: opgewekt uit de doden!. 1 Corinthiërs 15:1-11 Getuigen van de opgestane Heer Bewijzen in de Schrift van hen die Hem gezien hebben."— Transcript van de presentatie:

1 Christus: opgewekt uit de doden!

2 1 Corinthiërs 15:1-11 Getuigen van de opgestane Heer Bewijzen in de Schrift van hen die Hem gezien hebben

3 Nu maak ik jullie bekend, broeders, het evangelie dat ik jullie als evangelie verkondig Paulus maakt hen het evangelie bekend dat hij hen evangeliseerde, waarom

4 dat jullie aannamen, waarin jullie ook staan, waardoor jullie ook gered worden horen + geloven = aannemen

5 dat jullie aannamen, waarin jullie ook staan, waardoor jullie ook gered worden horen + geloven = aannemen aannemen + kracht in jouw leven = staan ….tot in deze genade, waarin wij staan en roemen….

6 dat jullie aannamen, waarin jullie ook staan, waardoor jullie ook gered worden gered worden: de kracht van het goede nieuws was-is-blijft!

7 Indien jullie vasthouden wat ik zei in het evangelie verkondigen aan jullie, behalve en tenzij jullie voor de schijn geloven. 1 Corinthiërs 15:2 vasthouden wat ik zei : blijven bij het onderwijs/evangelie van de apostel van de natiën

8 Indien jullie vasthouden wat ik zei in het evangelie verkondigen aan jullie, behalve en tenzij jullie voor de schijn geloven. 1 Corinthiërs 15:2 tenzij jullie voor de schijn geloven schijngeloof: alleen traditie, geen levend geloof  alleen buitenkant

9 ….tenzij jullie voor de schijn geloven…. 1 Corinthiërs 15:2 tenzij jullie voor de schijn geloven als er geen opstanding is (vers 12-14)! verkondiging + geloof : leeg, zonder inhoud

10 Want ik geef aan jullie door als eerste –wat ik ook aannam- dat Christus stierf voor onze zonden in overeenstemming met de Schriften Jezus Christus, wie is Hij? Beeld van de onzichtbare God Door Hem alles geschapen Hij was in de gestalte van God Geliefde Zoon

11 dat Christus stierf voor onze zonden in overeen- stemming met de Schriften Christus: de kracht van God en de wijsheid van God - stierf voor onze zonden en nam zo de barrière tussen God en mens weg  genade!

12 dat Christus stierf voor onze zonden in overeenstemming met de Schriften 1 Corinthiërs 15:3 Christus: het vlekkeloze Lam van God, tevoren gekend, vóór de nederwerping van de wereld (1 Petrus 1:20) Vergelijk de typen: *Ieue Alueim doodde dieren om hun vel/huid als kleding aan Adam en Eva te geven *Abel bracht van de eerstgeborenen van zijn kudde en van hun vet offers aan Ieue (Jahweh)

13 en dat Hij begraven werd…. Hij  niet: Zijn lichaam ziel en geest op andere plaats? Adam werd een levende ziel - Genesis 2:7 Hij zou terugkeren tot de aarbodem (stof) – Genesis 3:19

14 en dat Hij opgewekt werd op de derde dag, in overeenstemming met de Schriften - 1 Corinthiërs 15:3 Jezus wekte zelf uit de doden op: Lazarus - dochtertje van Jaïrus - Jongeling van Naïn Hij = opgewekt: Eersteling van degenen die ontslapen zijn

15 Petrus en Johannes snel naar het graf….. En werden net zo ontzet van schrik en vreugde als de vrouwen, die er eerst waren

16 de opwekking door de Vader van de Heer Jezus uit de doden: - is een daad die God volkomen rechtvaardigt in al Zijn handelen

17 …Hij opgewekt werd in de derde dag… ‘in/op de derde dag’ ‘na drie dagen’ ‘drie dagen en drie nachten’

18 …Hij opgewekt werd in de derde dag… ‘in/op de derde dag’ - Grieks ‘na drie dagen’ - Latijn ‘drie dagen en drie nachten’ - Hebreeuws

19 …Hij opgewekt werd in de derde dag… Op de derde dag sloeg Abraham zijn ogen op, en hij zag die plaats in de verte – spreekt van opstanding! Genesis 22:4 – Hebreeën 11:17,18 Priester

20 …Hij opgewekt werd in de derde dag… En het gebeurde, aan het einde van twee jaren van dagen… En Jozef was dertig jaar oud, toen hij bij de farao, de koning van Egypte, in dienst trad. Genesis 41:1,46 Koning

21 …Hij opgewekt werd in de derde dag… Jona was drie dagen en drie nachten in het binnenste van de vis. Jona 1:15,17 Want zoals Jona drie dagen en drie nachten in de buik van de grote vis was, zo zal de Zoon van Adam drie dagen en drie nachten in het hart van de aarde zijn. Mattheüs 12:40 Profeet

22 de opwekking door de Vader van de Heer Jezus uit de doden: - laat Gods absolute heerschappij over alle krachten van het universum zien

23 …Hij opgewekt werd in de derde dag… De offeranden – derde dag belangrijk; alles verbranden Leviticus 7:16-18 Bij de as van de rode koe: op de derde dag reinigen Numeri 19:12

24 Getuigen van de opgestane Heer: en dat Hij werd gezien door Kefas; vervolgens door de twaalf; vervolgens werd Hij gezien door meer dan 500 broeders eens voor altijd….van wie de meesten bleven tot nu toe, enkelen zijn echter ontslapen; vervolgens werd Hij gezien door Jakobus daaropvolgend door al de apostelen

25 als laatste van allen werd Hij ook door mij gezien, als het ware een vroeggeboorte 1 Corinthiërs 15:8 Saulus ontmoette de opgestane en verheerlijkte Heer  kende Hem niet op aarde

26 de opwekking door de Vader van de Heer Jezus uit de doden: - verzekert het slagen van Zijn plan

27 Want Ik ben de minste van de apostelen, die niet bekwaam ben apostel genoemd te worden, omdat ik de gemeente van God vervolgd heb 1 Corinthiërs 15:9 ootmoedigheid, nederigheid

28 Maar in de genade van God ben ik wat ik ben, en Zijn genade die in mij is, is niet leeg geweest. 1 Corinthiërs 15:10 Gevolg van dat Jezus stierf voor onze zonden: de genade van God werkt in ons leven

29 Maar, ik heb mij meer ingespannen dan zij allen; niet ik echter, maar de genade van God, die tz met mij is. Opstandingskracht van God in Paulus’ leven:

30 Hetzij dan ik, hetzij dat zij, zó kondigen wij als heraut af en zó geloven jullie. 1 Corinthiërs 15:11 Hoe kondigen wij af en hoe geloven jullie? Zo: In de genade van God!

31 Gezegend Pasen!


Download ppt "Christus: opgewekt uit de doden!. 1 Corinthiërs 15:1-11 Getuigen van de opgestane Heer Bewijzen in de Schrift van hen die Hem gezien hebben."

Verwante presentaties


Ads door Google