De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Overzicht De context: het decreet op de kwalificatiestructuur

Verwante presentaties


Presentatie over: "Overzicht De context: het decreet op de kwalificatiestructuur"— Transcript van de presentatie:

1 Leerresultaten en profilering van opleidingen Ludo Melis 11 februari 2010

2 Overzicht De context: het decreet op de kwalificatiestructuur
Kenmerken van een domeinspecifiek leerresultatenkader Procedure Meerwaarde Profilering van professioneel en academisch gerichte opleidingen

3 De context Het Europese HogerOnderwijsRuimte (EHOR): structuurelementen voor transparantie Bachelor, master, doctoraat ECTS Diplomasupplement EQF: European qualification framework Vertaling in Vlaanderen: Vlaamse kwalificatiestructuur Domeinspecifieke leerresultatenkaders

4 Decreet kwalificatiestructuur (1)
Instellingen in het hoger onderwijs beschrijven gezamenlijk de domeinspecifieke leerresultaten als vermeld in artikel 5bis van het decreet van 30 april 2004 (…). De gevalideerde beschrijvingen van de domeinspecifieke leerresultaten worden automatisch als kwalificatie erkend. De gevalideerde beschrijvingen van de opleidingen voor de graad van bachelor worden opgenomen als kwalificatie van niveau zes, die voor de graad van master worden opgenomen als kwalificaties van niveau zeven en die voor de graad van doctor worden opgenomen als kwalificaties van niveau acht. De NVAO bezorgt het agentschap de erkende kwalificaties voor registratie in de kwalificatiestructuur.

5 Decreet kwalificatiestructuur (2)
Art. 5bis De instelling schrijft voor elke opleiding en voor elk opleidingsonderdeel leerresultaten uit. Op basis van de niveaudescriptoren zoals bepaald in artikel 58 §2 van het decreet van 4 april 2003 (…) schrijven de instellingen onder coördinatie van de Vlaamse HogescholenRaad en Vlaamse Interuniversitaire Raad daarenboven gezamenlijk de domeinspecifieke leerresultaten uit. Zij waarborgen de toepassing van Vlaamse, federale en internationale regelegeving over beroepsuitoefening. Die beschrijving van de domeinspecifieke leerresultaten wordt gevalideerd door de NVAO. (…)

6 Decreet kwalificatiestructuur (3)
Memorie van toelichting Leerresultaten bepalen wat een lerende verwacht wordt te kennen, te begrijpen, te doen bij het afronden van een leertraject en de wijze waarop het geleerde kan worden getoond. Art. 2, 6° ‘competentie: de bekwaamheid om kennis, vaardigheden en attitudes in het handelen geïntegreerd aan te wenden voor maatschappelijke activiteiten. In het hoger onderwijs worden competenties domeinspecifieke leerresultaten genoemd.

7 Kenmerken van een DLR Globaal Generiek
Gerelateerd aan de Vlaamse kwalificatiestructuur Prototypisch Aftoetsbaar Distinctief Evolutief & duurzaam Basis voor internationale vergelijkbaarheid

8 DLR en eigen opleidingsprofiel
DLR = generiek Ruimte voor eigen profilering van elke aanbieder - specifieke (aanvullende) leerresultaten op niveau van de opleiding - onderwijskundige benadering - opbouw in opleidingsonderdelen. Geen keurslijf maar een raamwerk

9 Procedure 2010 – 2017 Eigenaarschap bij de opleidingen en hun aanbieders Ondersteund door Stuurgroep Experts Procesbegeleiding Planmatig & globaal Handleiding Correlatie met visitatieproces Clustering van opleidingen

10 Procedure Taakgroep afgevaardigen van de opleiding: redactie DLR
Gezamenlijk opgesteld Gedragen resultaat Afgetoetst met studenten en werkveld Nagekeken op relevantie en pertinentie Gebaseerd op internationale bronnen Binnen een methodologisch kader Overleggroep van verwante opleidingen Afstemming Differentiatie Externe toetsgroep

11 Meerwaarde ? Eigenaarschap van de opleiding t.o.v. - visitatie - maatschappelijke actoren - regelgevende overheid. Auto-regulering van het veld: - verwantschap tussen opleidingen - verschillen tussen opleidingen - profilering. Dynamiek behouden in het aanbod. Basis voor EVC en overstappen.

12 Profilering Verticale profilering binnen een opleidingslijn:
bachelor – master HBO5 - bachelor Horizontale profilering binnen een studiegebied of deel ervan Chemie / Biochemie Houttechnologie Horizontale profilering wat gerichtheid aangaat: professioneel of academisch Domeinspecifieke vertaling van de decretale niveau-descriptoren Beroepsgerichte / wetenschappelijke competenties


Download ppt "Overzicht De context: het decreet op de kwalificatiestructuur"

Verwante presentaties


Ads door Google