De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wonen in Nederland § 2.1 Leven met water.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wonen in Nederland § 2.1 Leven met water."— Transcript van de presentatie:

1 Wonen in Nederland § 2.1 Leven met water

2 Planning Uitleg paragraaf 2.1
Maken opdrachten (baat het niet, dan schaad het niet!)

3 Omgaan met water Nederlands beleid was eeuwenlang gericht op het afvoeren van water. Door klimaatverandering krijgen we warmere /drogere zomers en zachtere/nattere winters. Hier anticipeert Nederland op d.m.v. de drietrapsstrategie en de watertoets. (zie verderop in de ppt)

4 NL is sterk verstedelijkt.
De variatie in weer zal toenemen, dit heeft gevolgen voor ons door de hoeveelheid regen die er valt of juist ontbreekt. (verdroging en vernatting) Steeds meer oppervlaktes raken verstedelijkt (worden bebouwd) en daarmee versteend (verstening).  Sneller wateroverlast! Dat water wordt over het harde oppervlak (verharding) snel afgevoerd naar de riolering en beland in de rivieren.

5 Verdroging In de zomer krijgen natuurgebieden en landbouwgebieden steeds vaker last van verdroging, dit komt door 3 oorzaken: Door snelle waterafvoer (kanalisatie) Verdamping zal toenemen Nuttige neerslag is minder

6 Normalisatie/ Kanalisatie
Om overstroming te voorkomen hebben we jarenlang het beleid gehad van: Normalisatie (rivier vastleggen in een zo gunstige mogelijke loop). Dit door middel van kanalisatie (rechttrekken rivieren) De rivier kun je vastleggen door kribben en/of strekdammen

7 Vernatting In de winter zal de hoeveelheid neerslag toenemen en dat betekent meer vernatting. Toename neerslag Vorst (houdt water vast in vorm van sneeuw  afsmelten  grote hoeveelheid water  wateroverlast)

8 Er mag geen sprake zijn van afwenteling
Er mag geen sprake zijn van afwenteling. Problemen moeten hier en nu worden opgelost

9 Drietrapsstrategie In NL hanteren we de drietrapsstrategie om waterproblemen in bebouwde gebieden te voorkomen. (zie ook 2.4)

10 Watertoets Bij ontwikkeling van stedelijk gebied speelt de watertoets een grote rol! Watertoets: Bij nieuwe besluiten op het gebied van ruimtelijke ordening wordt duidelijk beschreven wat de gevolgen zijn; Veiligheid Wateroverlast Waterkwaliteit Verdroging

11 Voor nu: Lees de tekst hoofdstuk 1 Maak opdracht … tm …
Paragraaf 1 t/m 3 Maak opdracht … tm … OF ga samenvatten OF ga aan de gang met PWS


Download ppt "Wonen in Nederland § 2.1 Leven met water."

Verwante presentaties


Ads door Google