De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

P1.3 Het platteland: Verval of herstel?

Verwante presentaties


Presentatie over: "P1.3 Het platteland: Verval of herstel?"— Transcript van de presentatie:

1 P1.3 Het platteland: Verval of herstel?

2 Alles op de schop Na WO2 had men geleerd dat een land zoveel mogelijk zijn eigen voedsel zou moeten verbouwen Waarom? Dit was mede aanleiding tot WO2, want lebensraum en daarbij horende gebrek aan voedsel hitste men elkaar op!!! Tevens bij een overschot aan voedsel kun je het voedsel ook exporteren (=goed voor de economie). Om tot hogere opbrengsten te komen en de productiekosten te drukken ging men over tot ruilverkaveling.

3 Ruilverkaveling Het ruilen van kavels tussen eigenaren
Het vergroten van de gemiddelde bedrijfsoppervlakte. Het aanpassen van percelen (groter, vlakker en rechthoekiger). Het regelen van de waterhuishouding (brede en rechte sloten). Aanleg van nieuwe (verbeterde) infrastructuur.

4 Versnippering tegengaan

5 Platteland in verval In Nederland heb je de zogenaamde kleine kernen problematiek. Het wegtrekken van de bevolking uit de kleine woonkernen. Daardoor daalt het voorzieningenniveau (drempelwaarde wordt niet meer gehaald) Dit kan voor sommige inwoners een reden zijn om ook weg te trekken, waardoor het effect nog meer versterkt wordt. Filmpje Kleine kernen problematiek

6 Platteland in verval (2)
Een ander probleem in landbouwgebieden is het milieu. Er kwamen in de loop van de jaren ‘70 steeds meer protesten tegen; Aantasting van het grondwater Aantasting van de bodemkwaliteit Aantasting van de luchtkwaliteit Er kwam een groeiend besef dat landbouw duurzamer moet zijn en vanaf dat ogenblik zie je de opkomst van biologische levensmiddelen en duurzame boerderijen. Dit heeft nog niet erg veel geholpen, bijvoorbeeld; de veehouderijen zijn intensiever dan ooit!!! En afgelopen decennia zijn er nog nooit zo veel besmettelijke dierenziekten uitgebroken als daarvoor: MKZ (mond-en-klauwzeer), BSE (gekkekoeienziekte), varkenspest, kippengriep en Q-koorts.

7 Een andere kijk op het landelijk gebied
Bij ruilverkaveling draaide het om de boer. Vanaf de jaren ‘70 kwam men met een verbeterde versie die met meerdere belangen rekening hield (Boer, natuur, wonen en recreatie). Dit heet Landinrichtingsplan. Een lopend project hierbinnen zijn de Reconstructiegebieden. Reconstructiegebieden zijn zandgrondgebieden die anders ingericht moesten worden. Er werd gekeken waar een bedrijf kon intensiveren en megastallen kan gaan bouwen (ook wel landbouwontwikkelingsgebied genoemd) en waar dit juist voorkomen moest worden op de zandgronden.

8 Reconstructiegebieden

9 Extensiveringsgebieden
In extensiveringsgebieden wordt dit juist afgeremd omdat ze te dicht bij dorpen of natuurgebieden liggen. Men probeert deze gebieden te gebruiken voor de EHS (ecologische hoofdstructuur) om natuurgebieden met elkaar te verbinden. Boeren moeten dan hier veel rekening houden met de natuur!

10 Voor nu: Werken aan paragraaf 1.3 opdracht 18 t/m


Download ppt "P1.3 Het platteland: Verval of herstel?"

Verwante presentaties


Ads door Google