De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Inhoud van een ontheffingsaanvraag. Kenmerken van het project Kenmerken van de omgeving versus Effecten van het project Toetsen aan welke criteria.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Inhoud van een ontheffingsaanvraag. Kenmerken van het project Kenmerken van de omgeving versus Effecten van het project Toetsen aan welke criteria."— Transcript van de presentatie:

1 Inhoud van een ontheffingsaanvraag

2 Kenmerken van het project Kenmerken van de omgeving versus Effecten van het project Toetsen aan welke criteria

3 Uitzonderingen Uitzonderingen  Project: zeer omvangrijk: bvb anorganische chemie 500.000 ton/jaar of bvb bedrijventerrein 100 ha project-mer of plan-mer zeer omvangrijk: bvb anorganische chemie 500.000 ton/jaar of bvb bedrijventerrein 100 ha project-mer of plan-mer ook door cumulatie met andere projecten ook door cumulatie met andere projecten  Omgeving: zeer kwetsbaar of waardevol: bvb project in Zwinreservaat zeer kwetsbaar of waardevol: bvb project in Zwinreservaat

4 Opbouwende criteria: zie bijlage II decreet Opbouwende criteria: zie bijlage II decreet  Project: ook info verschillende fasen (aanlegfase kan relevant zijn ifv duur of onomkeerbaarheid effecten), eventuele fasering in uitvoering, deel van groter geheel …  Omgeving: al dan niet juridisch beschermde gebieden (dit geeft wel een indicatie over de waarde dat het beleid hecht aan de gebieden); Kan het maatschappelijk draagvlak of weerstand dienen als maat voor het criterium ‘hoge bevolkingsdichtheid’ ?  Effecten: Reikwijdte, complexiteit, duur, waarschijnlijkheid, omkeer- baarheid… bepalen mee het beoordelingskader van de milieueffecten. Toetsen aan welke criteria

5 Beschikbaarheid gegevens Beschikbaarheid gegevens  Project: bestaande info  Omgeving: bestaande info (afhankelijkheid!)  Effectenonderzoek: vroeger plan-MER of project-MER: “herhaling, voortzetting, alternatief” vroeger plan-MER of project-MER: “herhaling, voortzetting, alternatief” ander effectenonderzoek: in hoeverre zijn project en omgeving vergelijkbaar en welke is de effectvoorspellende waarde van het beschikbare onderzoek? ander effectenonderzoek: in hoeverre zijn project en omgeving vergelijkbaar en welke is de effectvoorspellende waarde van het beschikbare onderzoek? indien nee en tenzij zonder diepgaande effectenstudie beter onmiddellijk een MER opstellen indien nee en tenzij zonder diepgaande effectenstudie beter onmiddellijk een MER opstellen Verschil van een ontheffingsnota met een MER

6 Diepgang van de informatie Diepgang van de informatie  Project: geen verschil ten opzichte van een MER  Omgeving: beperkt tot beschikbare gegevens  Effecten: minder diepgaand Ingreep-effectenschema als hulpmiddel om mogelijke effecten af te bakenen en zo zeker relevante effectgroepen niet te missen. Ingreep-effectenschema als hulpmiddel om mogelijke effecten af te bakenen en zo zeker relevante effectgroepen niet te missen. Voorbeeld verschil in diepgang onderzoek: Voorbeeld verschil in diepgang onderzoek: Bijvoorbeeld geluid: Bijvoorbeeld geluid: Nota: op basis van aanname kengetallen contouren berekenen en confronteren aan graad van belasting gebied MER: metingen en modellering Verschil van een ontheffingsnota met een MER

7  Geen standaard  Drieledig met ook: algemene gegevens (praktische informatie, relatie naar vergunningsaanvraag, wanneer is project gepland, type project in relatie tot mer-besluit…) algemene gegevens (praktische informatie, relatie naar vergunningsaanvraag, wanneer is project gepland, type project in relatie tot mer-besluit…) aandacht voor cumulatie projecten en eventuele grens- overschrijdende effecten aandacht voor cumulatie projecten en eventuele grens- overschrijdende effecten slotbeoordeling slotbeoordeling Structuur van een ontheffings- nota

8  Zelfde verwachtingen als voor een MER: logische opbouw, heldere tekst, correct Nederlands taalgebruik, verzorgde kaarten en figuren…  Methodologisch eenvoudiger.  Duidelijke conclusie.  Volume: evenwicht tussen deskundige nota en uitputten in bewijzen van het tegendeel des te omvangrijker de ontheffingsnota, des te waarschijnlijker kans op aanzienlijke milieugevolgen ? waarom niet onmiddellijk een MER? Presentatie en vorm van een ontheffingsnota

9 duidelijke eindconclusie: zijn er aanzienlijke milieu-gevolgen?? duidelijke eindconclusie: zijn er aanzienlijke milieu-gevolgen?? belang van onderbouwd beoordelingskader; belang van onderbouwd beoordelingskader; als twijfel wegens leemten in inventaris/analysegegevens of gebruikte methode(s)MER (decreet zegt: “voorzover de bestaande effectanalyse – en beoordelingsmethodes redelijkerwijze toelaten om deze informatie te verzamelen en te verwerken”) als twijfel wegens leemten in inventaris/analysegegevens of gebruikte methode(s)MER (decreet zegt: “voorzover de bestaande effectanalyse – en beoordelingsmethodes redelijkerwijze toelaten om deze informatie te verzamelen en te verwerken”) opgave van eventuele milderende maatregelen en rendement van deze maatregelen en tot welk gewijzigd project dit leidt. opgave van eventuele milderende maatregelen en rendement van deze maatregelen en tot welk gewijzigd project dit leidt. beslissing/ ontheffingsnota maken deel van vergunningsaanvraag beslissing/ ontheffingsnota maken deel van vergunningsaanvraag Slotbeoordeling van een ontheffingsnota


Download ppt "Inhoud van een ontheffingsaanvraag. Kenmerken van het project Kenmerken van de omgeving versus Effecten van het project Toetsen aan welke criteria."

Verwante presentaties


Ads door Google