De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Webkwesties http://www.webkwestie.nl/ webquest.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Webkwesties http://www.webkwestie.nl/ webquest."— Transcript van de presentatie:

1 Webkwesties webquest

2 Webkwest internet tijd opdracht product

3 Webkwestie inleiding taak verwerking info-bron beoordeling afsluiting
leerkracht

4 Inleiding Laat de leerling zich oriënteren op wat hem te wachten staat; Wek op verschillende manieren de interesse van de leerling op. Dat kunnen we doen door de opdrachten: aan te laten sluiten bij de beginsituatie van de leerling. relevant te laten zijn voor de uiteindelijke doeleinden van de leerling. attractief te maken en visueel interessant te maken belangrijk voor te laten komen, alsof er bijvoorbeeld iets van af hangt. leuk te maken, door de leerling een rol te geven of iets te laten maken.

5 Taak Het moet passen binnen de huidige leerstof.
Het moet (op zijn minst) goed gebruik maken van internet. Het moet de leerling aanzetten tot een hoger niveau van leerstofverwerking en dus geen training zijn in automatismen. Het moet nieuwsgierige interesse opwekken bij de leerlingen. Het moet (zou) eigenlijk een stuk(je) leerstof (kunnen) vervangen/aanvullen waarover je niet tevreden bent.

6 Verwerking een beschrijving van het te doorlopen proces en
ingebouwde begeleidingscomponenten om het proces te ondersteunen zoals studeeraanwijzingen, diagrammen, overzichten, enzovoorts

7 Info-bron Er moeten om de leerling genoeg keus te geven meer dan vijf bruikbare "links" aangegeven zijn, maar meer is beter.

8 Beoordeling Dit onderdeel van de webopdracht vertelt de leerling welke eisen aan het werk gesteld zal worden. Bij het opstellen van de webopdracht kunnen verschillende dimensies van leren verweven zijn. Bij de beoordeling komen deze ook weer aan de orde. Kies een aantal leerdimensies die van belang zijn. Probeer criteria op te stellen voor elk beheersingsniveau per dimensie.

9 Afsluiting Wat heeft de leerling bereikt of geleerd als hij de opdracht goed heeft uitgevoerd. (de opgedane feitenkennis, bepaalde soorten samenwerkingsactiviteiten, wijze van presenteren, enz.) Het verdient de aanbeveling tegelijkertijd de leerling aan zelfreflectie te laten doen.

10 Leerkracht leerkracht
Hier wordt specifieke informatie geplaatst speciaal bestemd voor de leerkracht. Elke web-opdracht moet voorzien zijn van achtergrondinformatie voor de leerkracht.  Bijv.: Titel, Onderwerp, Schooltype, Bestemd voor de groepen, Vakgebied(en) Uitvoering door (hoeveel) leerlingen Tijdsinvestering voor leerling(en) Opbrengst, Leerpunten Extra materialen die nodig zijn Webkwestiemaker(s)


Download ppt "Webkwesties http://www.webkwestie.nl/ webquest."

Verwante presentaties


Ads door Google