De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Roel Olivers HR consultant Arbeidsmarkt UMC

Verwante presentaties


Presentatie over: "Roel Olivers HR consultant Arbeidsmarkt UMC"— Transcript van de presentatie:

1 Roel Olivers HR consultant Arbeidsmarkt UMC
Waarom moeilijk doen als het samen kan? Loesje Roel Olivers HR consultant Arbeidsmarkt UMC

2 (S)Personeelsplanning op niveau

3 Zin en noodzaak van strategische personeelsplanning?
Tijdig inspelen op toekomstige ontwikkelingen (demografie, arbeidsmarkt) Beheersen fluctuaties in personele vraag en aanbod Instrument bij het maken van organisatorische / personele keuzes Basis voor o.m. opleidingsplanning, wervingsplanning en (strategisch) sociaal beleid (-instrumenten)

4 Waarom SPP via Empower Limburg?
Gedeelde kennis en ervaring / leren buiten de scoop van de eigen organisatie. Uiteindelijk zoeken we allemaal naar hetzelfde wiel. Toekomstige arbeidsmarktontwikkelingen vragen om strategisch inzicht en (regionale / sectorale) samenwerking Samenwerking tussen praktijkorganisaties en kennisinstituut.

5 Ervaringen met SPP via EL-model
Start: december 2009 2 pilotafdelingen Begeleiding op proces en inhoud 1-’10 t/m 6-’10: doorlopen van de processtappen tot en met het bepalen van scenario’s 7-’10: tussenevaluatie 9-’10 t/m 11/10: oriëntering op alternatieve koers 12-’10 t/m 1-’11: consensus over nieuwe koers 2-’11 t/m 3/’11: creëren van draagvlak 4/’11 t/m 5-’11: doorstart SPP

6 Belangrijkste praktijklessen
Legitimatie, draagvlak en motivatie Intrinsieke motivatie bij deelnemers / eigenaarschap Betrokkenheid / draagvlak bij bovenliggend echelon Verandervermogen en veranderbereidheid Proces versus inhoud Goede project- en processturing / P&O als businesspartner en coach Korte doorlooptijden (beperkt aantal sessies) Bottom up / frontrunners / ambassadeurs Eenvoud, maatwerk, aansluiten bij behoefte Randvoorwaarden Organisatiestrategie en –doelstelling zijn bekend en vertaald in business- en activiteitenplannen (tijdige) beschikbaarheid van relevante managementinformatie / ‘halen en brengen ‘ / P&O als facilitator ? Insteek Organiek niveau, functieniveau, procesniveau 5. Valkuilen Juiste competenties SPP is meer dan alleen een format / ‘foto’ versus strategie Strategische sturing versus budgetsturing


Download ppt "Roel Olivers HR consultant Arbeidsmarkt UMC"

Verwante presentaties


Ads door Google