De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De wetten van Newton en hun toepassingen

Verwante presentaties


Presentatie over: "De wetten van Newton en hun toepassingen"— Transcript van de presentatie:

1 De wetten van Newton en hun toepassingen
Krachtwerking De wetten van Newton en hun toepassingen

2 1e wet van Newton Een object in rust blijft uit zichzelf in rust.
Eenmaal in beweging, zal een object uit zichzelf deze beweging eenparig rechtlijnig verderzetten. Een lichaam kan uit zichzelf zijn bewegingstoestand niet wijzigen.

3 Om bewegingstoestand te wijzigen, is uitwendige oorzaak nodig :
Krachtwerking Om bewegingstoestand te wijzigen, is uitwendige oorzaak nodig : KRACHT. Wijzigen van bewegingstoestand : Van rust naar beweging. Van beweging naar rust. Versnellen of vertragen. Wijzigen van bewegingsrichting.

4 Vectorieel Een voorwerp is in rust, dus er werkt geen kracht op in ?
Néén ! De inwerkende krachten heffen elkaars effect op ! Dit kan als voor resulterende kracht geldt :

5 1e wet van Newton - traagheidswet
Welke kracht moeten de motoren van de Enterprise leveren om het schip met 80% van de lichtsnelheid door de ruimte te laten scheren ?

6 2e wet van Newton – Dynamische krachtwerking
1 N : kracht die aan een massa van 1 kg een versnelling geeft van 1 m/s²

7 Tangentiële en normaalcomponente
Er is een kracht nodig om grootte van snelheid te wijzigen => tangentiële component. Er is een kracht nodig om een richtings-verandering te veroorzaken => normaalcomponent.

8 3e wet van Newton Wat gebeurt er als skater A een kracht uitoefent op skater B ? Beiden komen in beweging !!!

9 3e wet van Newton – Actie en reactie
Als voorwerp A op voorwerp B een kracht uitoefent, dan zal B op A een kracht uitoefenen zodat Onthou: Krachten komen voor in paren Krachten werken gelijktijdig Grijpen aan op verschillende lichamen Gelijk in grootte, tegengesteld in zin

10 Reactie-motor Motor die stuwkracht ontwikkeld door gerichte uitstoot van materie (verhitte gassen). Derde wet van Newton: kracht uitgeoefend op het gas = kracht uitgeoefend op motor

11

12 Voorbeelden van krachten
Zwaartekracht bij het aardoppervlak Gewicht Normaalkracht Spankracht Veerkracht Wrijvingskracht bij contact tussen twee oppervlaktes Wrijvingskracht in een middenstof

13 Zwaartekracht bij aardoppervlak
Kracht waarmee aarde een voorwerp aantrekt is constant voor niet te grote hoogte rond de aarde. Aangrijpingspunt is zwaartepunt van voorwerp. Steeds gericht verticaal naar aardoppervlak toe Wie trekt het hardst : de aarde aan het voorwerp of het voorwerp aan de aarde ?

14 Gewicht Gewicht van een voorwerp is de kracht die dat voorwerp uitoefent op een steunpunt of een ophangpunt. Altijd gericht loodrecht op het oppervlak. Waar is het aangrijpingspunt van het gewicht van de vrouw op afbeelding ?

15 Normaalkracht Gewicht en normaalkracht zijn actie-reactie paar.
Altijd gericht loodrecht op het steunvlak. Let op !!!!! In meeste gevallen is Wanneer wel ?

16 Spankracht Trekken we aan touw met kracht F, dan voelt de massa ook een kracht F. De kracht wordt « getransfereerd » via het touw. De kracht die de massa ondervindt van het touw noemen we de spankracht. De spankracht is altijd gericht volgens de richting van het touw.

17 Wrijving

18 Wrijving tussen contactoppervlakken

19 Minimale remafstand Wielen geblokkeerd, auto remt door wrijving met wegdek. Minimale remafstand wordt gegeven door :

20 Minimale remafstand

21 Effectieve remafstand

22 Wrijving in middenstof

23 Wrijving in middenstof
Voorwerp Cd Mens (rechtstaand) 1 – 1,3 Fietser 0,9 Personenwagen 0,4 – 0,5 Sportwagen 0,3 – 0,4 Hummer 0,57 Straaljager 0,02 – 0,04 Boeing 747 0,031 Cd : weerstands coëfficiënt. (« drag ») r : dichtheid van medium A : oppervlak van voorwerp loodrecht op bewegingsrichting. v : snelheid waarmee medium over voorwerp stroomt.

24 Vrije val met luchtweerstand
Luchtweerstand neemt toe naarmate snelheid toeneemt. Welke beweging krijg je als luchtweerstand zwaartekracht compenseert ?


Download ppt "De wetten van Newton en hun toepassingen"

Verwante presentaties


Ads door Google