De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hoofdstuk 12 Gegevens verzamelen in het veld, non-responsefouten en screening van vragenlijsten.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hoofdstuk 12 Gegevens verzamelen in het veld, non-responsefouten en screening van vragenlijsten."— Transcript van de presentatie:

1 Hoofdstuk 12 Gegevens verzamelen in het veld, non-responsefouten en screening van vragenlijsten

2 Niet-steekproefgebonden fouten in marktonderzoek
Niet-steekproefgebonden fouten omvatten: alle soorten non-responsfout fouten in het verzamelen van data fouten in de behandeling van data fouten in de analyse interpretatiefouten

3 Twee algemene soorten niet-steekproefgebonden fouten
Uitvoerderfout: fouten die worden gemaakt door degenen die de vragenlijsten uitvoeren, opzettelijk of onopzettelijk. Respondentfout: fouten die worden toegeschreven aan de respondent, opzettelijk of onopzettelijk.

4 Uitvoerderfouten Opzettelijke uitvoerderfouten: wanneer de verzamelaar van de gegevens met opzet de eisen van de onderzoeker aan zijn laars lapt. Onopzettelijke uitvoerderfouten: wanneer een interviewer een fout begaat terwijl hij in de veronderstelling is dat hij zijn taak correct uitvoert.

5 Respondentfouten Opzettelijke respondentfouten: wanneer respondenten opzettelijk onjuiste antwoorden geven in surveys en we moeten hiertegen voorzorgsmaatregelen nemen. Onopzettelijke respondentfouten: wanneer het antwoord van een respondent niet valide is, hoewel hij zelf meent dat het juist is.

6 Niet-steekproefgebonden fouten

7 Kwaliteitsmaatregelen voor verzamelen van data in het veld

8 Fouten in het verzamelen van data in online surveys
Dezelfde respondent dient meerdere lijsten in Pseudo-respondenten en/of pseudo-respons De steekproef is niet representatief

9 Non-responsfouten Non-response: niet-deelname van potentiële respondenten aan een survey of het niet beantwoorden van specifieke vragen in de vragenlijst. Een potentiële respondent weigert deel te nemen aan het survey. Een respondent staakt zijn medewerking of stopt midden in het survey met de beantwoording. Weigering om een bepaalde vraag te beantwoorden maar beantwoordt de volgende vragen wel.

10 Voltooid interview Een onderzoek waarin alle primaire vragen zijn beantwoord.

11 Responspercentage Het percentage van de totale steekproef waarmee interviews zijn voltooid. Deze waarde is het tegengestelde van non-responspercentage (een maatstaf van non/responsfouten).

12 Non-responsefouten verminderen
Postenquêtes: Kennisgeving vooraf Geldelijke incentives Vervolgcontact Telefonische surveys: Opnieuw bellen

13 Screening van vragenlijsten


Download ppt "Hoofdstuk 12 Gegevens verzamelen in het veld, non-responsefouten en screening van vragenlijsten."

Verwante presentaties


Ads door Google