De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Inleiding tot marktonderzoek

Verwante presentaties


Presentatie over: "Inleiding tot marktonderzoek"— Transcript van de presentatie:

1 Inleiding tot marktonderzoek
Hoofdstuk 1 Inleiding tot marktonderzoek

2 Marktonderzoek verschaft informatie om te helpen bij de implementatie van…
Marketing Marketingconcept Marketingstrategie

3 Marktonderzoek verschaft informatie om te helpen bij de implementatie van…
Marketing (definitie NIMA): alle activiteiten die erop gericht zijn om ruiltransacties te bevorderen, te vergemakkelijken en te bespoedigen.

4 Marktonderzoek verschaft informatie om te helpen bij de implementatie van…
Marketingconcept: een zakelijke visie die inhoudt dat een bedrijf, wil het zijn organisatorische doelstellingen bereiken, effectiever moet zijn dan de concurrent in het creëren, leveren en communiceren van klantwaarde aan zijn gekozen doelmarkten.

5 Marktonderzoek verschaft informatie om te helpen bij de implementatie van…
Marketingstrategie: een marketingstrategie bestaat uit het kiezen van een marktsegment als doelmarkt van het bedrijf en het ontwerpen van een juiste ‘mix’ van product/dienst, prijs, promotie en distributiesysteem om aan de wensen en behoeften van de consumenten van de doelmarkt te voldoen.

6 Kernpunt Om marketing te beoefenen; om het marketingconcept te implementeren; om marketingstrategieën te implementeren: moeten managers beslissingen nemen. Om de juiste beslissingen te nemen is de volgende informatie nodig: objectief accuraat tijdig

7 Wat is marktonderzoek? Marktonderzoek: het proces van het ontwerpen, verzamelen, analyseren en rapporteren van informatie die kan worden gebruikt om een specifiek marketingprobleem op te lossen.  Burns & Bush Marktonderzoek: het systematisch en objectief zoeken naar en het analyseren van gegevens die van belang zijn voor het vaststellen en oplossen van marketingproblemen.  NIMA

8 Wat is online marktonderzoek?
Online marktonderzoek: het gebruik van computernetwerken,waaronder internet, als hulpmiddel bij elke fase van het marktonderzoekproces: bij het definiëren van het probleem, de onderzoeksopzet, de dataverzameling, data-analyse, de rapportage en de verspreiding van het rapport.

9 Wat is online marktonderzoek?
Webgebaseerd onderzoek: onderzoek dat wordt verricht naar webtoepassingen. Dit soort onderzoek maakt gebruik van traditionele methoden, maar ook van online onderzoekmethoden, als er onderzoek wordt gedaan naar webtoepassingen. Online enquêteonderzoek: verwijst naar het verzamelen van data door middel van internet of intranet.

10 Het marketinginformatiesysteem
Marketinginformatiesysteem (MIS): een structuur die bestaat uit mensen, apparatuur en procedures met als doel om voor marketingbeleidsmakers tijdig de noodzakelijke en juiste informatie te verzamelen, te sorteren, te analyseren, te evalueren en te distribueren.

11 Onderdelen van een MIS Interne rapportage Marketinginlichtingen
Onderbouwing van marketingbesluiten Marktonderzoeksysteem

12 Het marktonderzoekssysteem heeft een rol in MIS omdat:
het op de eerste plaats informatie verzamelt die niet door de andere onderdelen wordt verzameld; het wordt verricht vanwege een specifieke situatie waarmee het bedrijf wordt geconfronteerd; marktonderzoeksprojecten een begin en een eind hebben (in tegenstelling tot de andere MIS onderdelen).

13 Ethisch gedrag in marktonderzoek
Onderzoeksintegriteit Misleiding Vertrouwelijkheid en anonimiteit Schending van de privacy Spam

14 Opt-out versus Opt-in Opt-out: mensen hebben de mogelijkheid om verdere medewerking op te zeggen en/of grenzen te stellen aan de manier waarop de verstrekte informatie wordt gebruikt. Opt-in: mensen moeten expliciet en welbewust toestemming verlenen voor een bepaalde activiteit (zoals het toesturen van een online enquête via hun adres).


Download ppt "Inleiding tot marktonderzoek"

Verwante presentaties


Ads door Google