De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Communicatie- en informatietechnologie

Verwante presentaties


Presentatie over: "Communicatie- en informatietechnologie"— Transcript van de presentatie:

1 Communicatie- en informatietechnologie
Management Communicatie- en informatietechnologie Hoofdstuk 10

2 Overzicht Management en communicatie Intermenselijke communicatie
Leg uit waarom effectieve communicatie belangrijk is voor managers. Definieer communicatie. Maak onderscheid tussen interpersoonlijke communicatie en communicatie in de organisatie. Bespreek de functies van communicatie. Intermenselijke communicatie Leg alle onderdelen van het communicatieproces uit. Noem de communicatiemethoden die managers kunnen gebruiken. Beschrijf non-verbale communicatie en hoe het plaatsvindt. Leg uit welke obstakels er zijn voor intermenselijke communicatie en hoe deze overwonnen kunnen worden.

3 Overzicht (vervolg) Communicatie in de organisatie
Stel formele en informele communicatie tegenover elkaar. Leg de richting van communicatie in een organisatie uit. Beschrijf de drie algemene communicatienetwerken. Bespreek hoe managers met geruchten moeten omgaan. Informatietechnologie Beschrijf hoe technologie communicatie beïnvloedt. Definieer , instant messaging, blogs en wiki’s, voic , fax, EDI, teleconferenties, videoconferenties, webconferenties, intranet en extranet. Leg uit hoe informatietechnologie organisaties beïnvloedt.

4 Overzicht (vervolg) Communicatievraagstukken in hedendaagse organisaties Bespreek de uitdagingen van het beheersen van communicatie in een internetwereld. Leg uit hoe organisaties kennis kunnen beheersen. Leg uit waarom communicatie met klanten een belangrijk managementvraagstuk is. Leg uit hoe politieke correctheid communicatie beïnvloedt.

5 Management en communicatie
De overdracht en het begrip van betekenis. De betekenis wordt overgedragen op een manier die door de ontvanger kan worden begrepen. Het begrip van de boodschap is niet hetzelfde als overeenstemming met de boodschap. Intermenselijke communicatie Communicatie tussen twee of meer personen. Organisatiecommunicatie Alle communicatiepatronen, -systemen en -netwerken in een organisatie.

6 Functies van communicatie
Controle Motivatie Emotionele expressie Informatie Functies van Communicatie

7 Functies van communicatie
Beheersing Formele en informele communicatie beheerst het gedrag van werknemers. Motivatie Communicatie stimuleert motivatie door het personeel uit te leggen wat er moet worden gedaan, hoe goed ze het doen en wat er kan worden gedaan om de prestatie te verbeteren als die niet aan de norm voldoet.

8 Functies van communicatie (vervolg)
Uiting van emoties Communicatie biedt een mogelijkheid om gevoelens en emoties te uiten en om aan sociale behoeften te voldoen. Informatie Individuen en groepen hebben informatie nodig om dingen gedaan te krijgen in organisaties. Communicatie levert die informatie.

9 Intermenselijke communicatie
Boodschap Het doel dat moet worden overgebracht. Codering Het omzetten van een bericht in symbolen. Kanaal Het medium via welke de boodschap wordt verzonden. Decodering Het terugvertalen van de boodschap door de ontvanger. Ruis Storingen tijdens de overdracht en ontvangst van de boodschap of feedback over de boodschap.

10 Figuur 10.1 Het intermenselijke communicatieproces

11 Storingen in communicatie
Codering De vaardigheden, de attitude en de kennis van de zender en het sociaal-culturele systeem hebben invloed op de effectiviteit van codering. Boodschap De symbolen die we gebruiken om de betekenis over te brengen. De inhoud van de boodschap zelf. De beslissing die de zender neemt voor de selectie en schikking van symbolen en inhoud. Ruis in het communicatieproces.

12 Storingen in communicatie (vervolg)
Kanaal Het gekozen medium voor het overbrengen van de boodschap. Ontvanger De ontvanger wordt beperkt door zijn of haar vaardigheden, attitude, kennis en sociaal-culturele systeem bij het decoderen van de boodschap. Feedback Met feedback keert de boodschap terug naar de zender. Feedback kan via dezelfde kanalen verlopen als de boodschap en is daarom ontvankelijk voor ruis.

13 Methoden voor intermenselijke communicatie
Hotline Computerconferencing Voic Teleconferencing Videoconferencing Persoonlijk gesprek Telefoon Vergadering Formele presentatie Memo Brief Fax Publicatie Prikbord Geluids- en videoband

14 Beoordelen van communicatiemethoden
Feedback Complexiteit Capaciteit Vertrouwelijkheid Eenvoud van codering Eenvoud van decodering Beperkingen van tijd/ruimte Kosten Persoonlijke warmte Formaliteit Overzichtelijkheid Tijd van verwerking

15 Figuur 10.2 Een vergelijking van communicatiemethoden

16 Intermenselijke communicatie (vervolg)
Non-verbale communicatie Communicatie zonder woorden. Geluid met specifieke betekenissen of waarschuwingen Beelden die ons gedrag controleren of aanmoedigen Situationeel gedrag dat betekenis heeft Kleding en omgeving die status impliceren Lichaamstaal: gebaren, gelaatsuitdrukkingen en andere lichaamssignalen die een bepaalde betekenis overbrengen. Intonatie: Een nadruk die op bepaalde woorden of lettergrepen wordt gelegd en die een bepaalde betekenis overbrengt.

17 Obstakels voor intermenselijke communicatie
Filter Nationale cultuur Emoties Taal Interpersoonlijke communicatie Information overload Verdediging

18 Obstakels voor effectieve intermenselijke communicatie
Filteren Het bewust manipuleren van informatie om het aantrekkelijker te maken voor de ontvanger. Emoties Niet verstandig en objectief denken, maar direct een oordeel geven afhankelijk van hoe je je op dat moment voelt. Informatieoverbelasting De informatie die we krijgen te verwerken gaat onze verwerkingscapaciteit te boven.

19 Obstakels voor effectieve intermenselijke communicatie (vervolg)
Verdediging Als mensen het gevoel krijgen dat ze worden aangevallen, reageren ze op een manier die hun begripsvermogen vermindert. Taal Woorden en gespecialiseerde terminologie of technische taal (jargon) die voor een zender een andere betekenis kunnen hebben dan voor een ontvanger. Eigen cultuur Culturele invloeden bepalen de vorm, formaliteit, openheid, communicatiepatronen en gebruik van informatie in communicatie.

20 De obstakels wegnemen Gebruik feedback Vereenvoudig je taalgebruik
Luister actief Beheers je emoties Let op non-verbale aanwijzingen

21 Figuur 10.3 Gedragingen van actieve luisteraars

22 Communicatie in de organisatie
Formele communicatie Communicatie die binnen de formele werkstructuren in een organisatie plaatsvindt. Informele communicatie Communicatie die geen deel uitmaakt van de formele hiërarchie in een organisatie. Het stelt werknemers in staat sociale interactie aan te gaan. Het kan de prestaties in het bedrijf verbeteren doordat het alternatieve, en vaak ook snellere en efficiëntere communicatiekanalen creëert.

23 Communicatiestromen Diagonaal naar boven naa r beneden Horizon taal

24 De richting van de communicatiestroom
Naar beneden gericht verticaal Communicatie die van een manager naar ondergeschikten loopt. Naar boven gericht verticaal Communicatie die van ondergeschikten naar de manager loopt. .

25 De richting van de communicatiestroom (vervolg)
Horizontaal Communicatie die tussen werknemers op hetzelfde organisatorische niveau plaatsvindt. Diagonaal Communicatie die afdelingen en organisatieniveaus overschrijdt.

26 Communicatienetwerken
Ketennetwerk De communicatie loopt langs de formele gezagsketen, zowel omhoog als omlaag. Wielnetwerk De informatie loopt tussen een duidelijk waarneembare en sterke leider en de leden van werkgroepen of teams. Matrixnetwerk De communicatie verloopt vrijelijk tussen alle leden van het werkteam.

27

28 Het geruchtencircuit Het informele communicatienetwerk in organisaties. Een kanaal voor informatie die niet geschikt is voor de formele communicatiekanalen. Managers kunnen de invloed van geruchten beperken door open en eerlijk met werknemers te communiceren.

29 Informatietechnologie
Voordelen van informatietechnologie (IT) Verbetert de manier waarop managers individuele en teamprestaties bijhouden. Stelt werknemers in staat meer informatie te verzamelen en sneller beslissingen te nemen. Geeft meer mogelijkheden voor samenwerking en de uitwisseling van informatie. Iedereen is op elk moment bereikbaar, ongeacht waar men zich bevindt.

30 Informatietechnologie (vervolg)
Computernetwerken Computers aan elkaar koppelen om zo een bedrijfsnetwerk te creëren voor communicatie en uitwisseling van informatie. Instant messaging (IM) Blog Wiki Voic Fax Electronic Data Interchange (EDI) Teleconferencing Videoconferencing Webconferencing

31 Informatietechnologie (vervolg)
Soorten communicatienetwerken Intranet Een communicatienetwerk op basis van internetstandaards, dat alleen voor werknemers toegankelijk is. Extranet Een communicatienetwerk op basis van intranetstandaards, dat alleen voor bepaalde gebruiker binnen het bedrijf en zakelijke partners buiten het bedrijf toegankelijk is. Draadloze technologieën

32 De invloed van IT op organisaties
Geen beperkingen meer door plaats of tijd. Samenwerking tussen mensen en teams uit verschillende landen. Vergemakkelijkt het delen van informatie. Verhoogt efficiëntie en effectiviteit. Verbetert de manier waarop beslissingen en werk in de hele organisatie zijn geïntegreerd. Meer druk op de werknemer die voortdurend bereikbaar is. Moeilijker om vrije tijd en werk gescheiden te houden.

33 Communicatievraagstukken in hedendaagse organisaties
Communicatie in de internetwereld Juridische en veiligheidsproblemen Ongepast gebruik van en instant messaging Verlies van vertrouwelijke of eigendomsrechtelijke informatie al dan niet door opzet van medewerkers of hackers. Gebrek aan persoonlijke interactie Communicatie in een virtuele omgeving is niet hetzelfde als persoonlijk contact. In een virtuele omgeving kan het moeilijk zijn om begrip en samenwerking te bereiken om het werk gedaan te krijgen.

34 Hedendaagse communicatievraagstukken (vervolg)
Kennisbronnen van de organisatie Opbouwen van een online informatiebestand waartoe het personeel toegang heeft. Praktijkgroepen: groepen van mensen die een zorg, een aantal problemen of een passie over een onderwerp delen, en die hun kennis en expertise op dat gebied verdiepen door voortdurend interactie met elkaar te hebben.

35 Communiceren met klanten
Effectief communiceren met klanten Onderken dat er drie componenten zijn in elk dienstverlenend proces: De klant De dienstverlenende organisatie De individuele geleverde dienst Ontwikkel een sterke dienstverlenende cultuur door personalisatie van service aan de klant. Luister actief naar de klant en communiceer op een gepaste wijze. Zorg dat de dienstverlener de nodige informatie heeft om effectief en efficiënt met klanten om te gaan.

36 ‘Politiek correcte’ communicatie
Gebruik geen woorden die individuen kunnen stereotyperen, intimideren en beledigen. Kies zorgvuldig je woorden om boodschappen zo helder en accuraat mogelijk over te brengen.


Download ppt "Communicatie- en informatietechnologie"

Verwante presentaties


Ads door Google